Forside: www.vivit.dk

KIRKEÅRET 2018-2019

m. link til bøn og skriftlæsning i gudstjenesten

1. i advent

02.12.
2018

Sl 25,1; Sl.100; Rom 13,11-14;
Matt 21,1-9: Se, din konge kommer til dig!

2. i advent

09.12.
2018

Es 62,11b; Es 11,1-10; Rom 15,4-9;
Luk 21,25-36: men mine ord skal aldrig forgå

3. i advent

16.12.
2018
Sl 85,2; Es 35; 1 Kor 4,1-5;
Matt 11,2-10: Og salig den, der ikke forarges på mig

4. i advent

23.12.
2018
Es 45,8; Es 52,7-10; Fil 4,4-7;
Joh 1,19-28: Midt iblandt jer står en, som I ikke kender
Julenat
24.12.
2018
Sl 2,1-2; Es 9,1-6a;
Luk 2,1-14 eller Matt 1,18-25: Et barn er født os

Juledag

25.12.
2018

Sl 2,7; Es 9,1-6a; Hebr 1,1-5; Luk 2,1-14: I dag er der født jer en frelser.
Aftensang: Luk 2,15-20: Da englene havde forladt dem ...

2. juledag
Skt. Stefan
26.12.
2018

Sl 119,23 ; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60;
Matt 23,34-39: Hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn

Julesøndag
30.12.
2018
Sl 93,1; Es 63,7-9[16]; Gal 4,1-7;
Luk 2,25-40: Dette barn er bestemt til fald og oprejsning

Nytårsdag

01.01.
2019
Sl.8,2; 1 Krøn 29,11-12; Gal 3,23-29;
Luk 2,21: J E S U S

Hellig3Konger

06.01.
2019

Es 60,1-6; Tit 3,4-7;
Matt 2,1-12: I Betlehem i Judæa

1. e. hellig3konger
13.01.
2019

Sl.100,1-2; Sl 84; Rom 12,1-5;
Luk 2,41-52: Jeg bør være hos min Fader

2. e. hellig3konger
20.01.
2019

Sl 66,1-2; 2 Mos 33,18-23; Rom 12,6-16a;
Joh 2,1-11: Fyld karrene med vand

3. e. hellig3konger
27.01.
2019
Sl 97,1; 5 Mos 10,17-21; Rom 12,16b-21;
Matt 8,1-13: Det skal ske dig som du troede!

Kyndelmisse
40 dage e. jul

02.02.
2019

Sl 84,2; Mal 3,1-4; 1 Joh 1,1-7;
Luk 2,22-40: Et lys til åbenbaring for hedninger

4. e. hellig3konger
03.02.
2019
Sl 97,1; Job 38,1-11; Rom 13,8-10;
Matt 8,23-27: Hvorfor er I bange?
Sidste e. hellig3konger
10.02.
2019
Sl.48,1; 2 Mos 34, 27-35; 2 Pet 1,12-18;
Matt.17,1-9: Jesus alene

Septuagesima

17.02.
2019

Sl 18,2-3; Jer 9,22-23; 1 Kor 9,24-10,5;
Matt 20,1-16: Er dit øje ondt, fordi jeg er god?

Seksagesima

24.02.
2019

Sl 44,2; Es 55,6-11; 2 Kor 12,2-9;
Mark 4,1-20: En sædemand gik ud for at så

Fastelavn

03.03.
2019

Sl 31,2; Sl 2; 1 Pet 3,18-22;
Matt 3,13-17: Således bør vi opfylde al retfærdighed

Aske onsdag
06.03.
2019

Joel 2,12-19; 2 Kor 5,20b-6,2;
Matt 6,1-6 og 16-21: Hold faste for din fader i det skjulte

1. i fasten

10.03.
2019

Sl 91,1-2; 1 Mos 3,1-19; 2 Kor 6,1-10;
Matt 4,1-11: Vig bort, Satan! For der står skrevet ...

2. i fasten

17.03.
2019

Sl 25,1-2; Es 5,1-7; 1 Thess 4,1-7;
Matt 15,21-28: Forbarm dig over mig, Herre!

3. i fasten

24.03.
2019

Sl 25,1-2; 5 Mos 18,9-15; Ef 5,1-9;
Luk 11,14-28: Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!

Midfaste

31.03.
2019

Sl 122,1; 5 Mos 8,1-3; 2 Kor 9,6-11;
Joh 6,1-15: Selv vidste han, hvad han ville gøre

Marias bebudelsesdag
07.04.
2019

Sl 45,2; Sl 103,1; Es 7,10-14; 1 Joh 1,1-3;
Luk 1,26-38: Han husker på sin barmhjertighed

5. i fasten

07.04.
2019

Sl 43,3; 4 Mos 21,4-9; Hebr 9,11-15;
Joh 8,46-59: Sandheden og troen

Palmesøndag

14.04.
2019

Sl 22,2; Zak 9,9-12; Fil 2,5-11;
Matt 21,1-9: Sig til Zions datter: Se, din konge!

Skærtorsdag

18.04.
2019

Sl 67,2; 2 Mos 12,1-11; 1 Kor 11,23-29;
Luk 22,14-20: Påskemåltidet

Langfredag

19.04.
2019

1 Mos 22,1-18 eller 52;13-53,12;
Matt 27,31-56 eller Mark 15,20-39: Din eneste søn, ham du elsker

Påskedag

21.04.
2019

Sl 8,6-7; Sl 118,19-29; 1 Kor 5,7-8;
Mark 16,1-8: Den korsfæstede er opstået!

2. påskedag

22.04.
2019

Sl 95,1; Sl 22,22b-32; Ap.G 10,34-4;
Luk 24,13-35: Mens de gik og talte sammen, kom Jesus selv

1. e. påske

28.04.
2019

Sl 81,2; Sl 30; 1 Joh 5,1-5;
Joh 20,19-31: Fred være med jer!

2. e. påske

05.05.
2019

Sl 33,1; Ez 34,11-16; 1 Pet 2,20-25;
Joh 10,11-16: Jeg er den gode hyrde

3. e. påske

12.05.
2019

Sl 66,3; Es 54,7-10; 1 Pet 2,11-20;
Joh 16,16-22: Jeres sorg skal blive til glæde

St. Bededag

17.05.
2019

Sl 51,3; Sl 67; Hebr 8,10-12;
Matt 3,1-10: Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!

4. e. påske

19.05.
2019

Sl 98,1; Ez 36,26-28; Jak 1,17-21;
Joh 16,5-15: Han skal tage af mit og forkynde det for jer

5. e. påske

26.05.
2019

Sl 66,1-2; 1 Mos 32, 25-32; Jak 1,22-27;
Joh 16,23b-28: Bed i Jesu navn

Kristi Himmelfarts dag

30.05.
2019

Sl 47,2; Sl 110,1-4; ApG 1,1-11;
Mark 16,14-20: Den, som tror og bliver døbt, skal frelses.

6. e. påske

02.06.
2019

Sl 27,1; Hagg 2,4b-9; 1 Pet 4,7b-11;
Joh.15,26-16,4: Når Talsmanden kommer

Pinsedag
09.06.
2019
Sl 68,2; 1 Mos 11,1-9 eller 1 Mos 2,4-7; ApG 2,1-11;
Joh 14,22-31: "Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig
til kende for os, men ikke for verden?"
2. pinsedag
10.06.
2019
Sl 68,2; Es 52,7-12 eller Sl 104,24-30; ApG 10,42-48a;
Joh.3,16-21: Den, som tror på ham, dømmes ikke
Trinitatis
16.06.
2019
Sl 8,2; 4 Mos 21,4-9; Rom 11,32-36;
Joh.3,1-15: Et menneske
1. e. trinitatis
23.06.
2019

Sl 13,2; Es 58,5-12; 1 Joh 4,16b-21;
Luk.16,19-31: En rig og en fattig

2. e. trinitatis
30.06.
2019
Sl 18,2-3; Es 25,6-9; 1 Joh 3,13-18;
Luk 14,16-24 : Fattige, vanføre, blind og lamme
3. e. trinitatis
07.07.
2019
Sl 25,1-2; Es 57,15-19; 1 Pet 5,6-11;
Luk.15,1-10: Syndere og toldere
4. e. trinitatis
14.07.
2019
Sl 27,3; Sam 11,26-12,7; Rom 8,18-23;
Luk 6,36-42: Vær barmhjertige som jeres fader
5. e. trinitatis
21.07.
2019

Sl 27,1; Es 6,1-8; 1 Pet 3,8-9(15a);
Luk 5,1-11: Frygt ikke! Fra nu af ...

6. e. trinitatis
28.07.
2019

Sl 28,1; 5 Mos 30,11-14; Rom 6,3-11;
Matt 5,20-26: Jeres retfærdighed

7. e. trinitatis
04.08.
2019

Sl 47,3.7; Sl 126; Rom 6,19-23;
Mark 8,1-9: Bespisningen af 4000

8. e. trinitatis
11.08.
2019

Sl 48,2; Jer 23,16-24; Rom 8,12-17;
Matt.7,15-21:Tag jer i agt for de falske profeter!

9. e. trinitatis
18.08.
2019

Sl 54,3; Ordsp 3,27-35; 1 Joh 1,5-2,2:
Luk 16,1-9: Han ødslede bort

10. e. trinitatis
25.08.
2019

Sl 55,2; 5 Mos 6,4-9; 1 Kor 12,1-11;
Luk.19,41-48: Hvad der tjener til din fred

11. e. trinitatis
01.09.
2019
Sl 68,2; Dan 9,15-19; 1 Kor 15,1-10a;
Luk 18,9-14: Til alle, der stolede på,
at de selv var retfærdige, og foragtede alle andre
12. e. trinitatis
08.09.
2019
Sl 70,5; Sl 115,1-9; 2 Kor 3,4-9;
Mark 7,31-37: Luk dig op!
13. e. trinitatis
15.09.
2019
Sl 74,1; 3 Mos 19,1-2 og 9-18; Gal 2,16-21;
Luk.10,23-37: Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?
14. e. trinitatis
22.09.
2019
Sl 84,2-3; Sl 103,1-13; Gal 5,16-25;
Luk 17,11-19: Din tro har frelst dig!
15. e. trinitatis
29.09.
2019
Sl 86,4; 1 Mos 8,20-22; 9,12-16; Gal 5,25-6,10;
Matt 6,24-34: Vær ikke bekymret!
16. e. trinitatis
06.10.
2019
Sl 86,1; Job19,23-27a; Ef 3,13-21;
Luk 7,11-17: sin mors eneste søn, og hun var enke
17. e. trinitatis
13.10.
2019
Sl 119,1; Sl 19,2-7; Ef 4,1-6;
Luk 14,1-11: Helbredelsen af manden med vand i kroppen
18. e. trinitatis
20.10.
2019

Sl 122,1; Es 40,18-25; 1 Kor 1,4-8;
Matt 22,34-46: Det største bud i loven

19. e. trinitatis
27.10.
2019
Sl 78,1; Es 44, 22-28; Ef 4,22-28;
Mark 2,1-12: Dine synder tilgives dig!
Reformation
31. oktober
31.10.
2009

Sl 46,2; Es 62,6-7.10-12;Åb 14,6-7;
Matt 11,12-15: Den, der har øre, skal høre!

Allehelgen
1. søndag i nov.
03.11.
2019
Sl 96,1; Es 60,18-22; Åb 7,1-12;
Matt 5,1-12: Salige ... for himmeriget er deres
21. e. trinitatis
10.11.
2019

Sl 119,1; 2 Kong 5,1-5 og 9-15; Ef 6,10-17;
Joh 4,46-53:

22. e. trinitatis
17.11.
2019
Sl 130,1-2; 1 Mos 50,15-21; Fil 1,6-11;
Matt.18,21-35: Tilgiv og tilgiv og tilgiv!
Sidste i
kirkeåret
24.11.
2019
Sl 45,2; Es 65,17-19; 2 Thess 2,13-17;
Matt.25,31-46: Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed

KIRKEÅRET 2019-2020

m. link til bøn og skriftlæsning i gudstjenesten

1. i advent

Sl 25,4; Es 42,1-9; Rom 13,11-14;
Luk 4,16-30: Et nådeår

2. i advent

Sl 80,2; Mal 3,1-3; Jak 5,7-8;
Matt 25,1-13: Våg derfor!

3. i advent

Sl 85,2; Es 40,1-8; 2 Kor 4,5-10;
Luk 1,67-80: Her lærer vi frelsen at kende

4. i advent

Sl 19,2; Es 12; 2 Kor 1,18-22;
Joh 3,25-36: Fuldkommen glæde

Julenat
Sl 2,1-2; Es 9,1-6a;
Luk 2,1-14 eller Matt 1,18-25: Et barn er født os

Juledag

Sl 98,1; 1 Mos 1,1-5; Joh 4,7-11; Joh 1,1-14:
Ordet blev kød; Luk 2,1-14; Aftensang: Luk 2,15-20

2. juledag
Skt. Stefan
Sl 93,1; Es 50,4-7; ApG 6,8-14 og 7,54-60;
Matt 10,32-42: Enhver, som kendes ved Jesus
Julesøndag
Sl 93,1; Jer 31,15-17; Rom 3,19-22 eller Åb 14,1-5;
Matt 2,13-18: Fra Egypten kaldte jeg min søn

Nytårsdag

Sl 8,2; Sl 90; Jak 4,13-17;
Matt 6,5-13: Vor Fader, du som er i himlene!

Hellig3Konger
søndag

Sl 72,1; Es 60,1-6; 1 Joh 2,7-11;
Joh 8,12-20: Jeg er verdens lys!

Hellig3Kongers dag

Sl 72,1; Es 60,1-6; 1 Joh 2,7-11;
Joh 8,12-20: Jeg er verdens lys!

1. e. hellig3konger

Sl 100,1-2; Sl 8; Kol 1,15-19;
Mark 10,13-16: Den, der ikke modtager ligesom et lille barn
2. e. hellig3konger
Sl 66,4; 1 Kong 8,1.12-13.22-30; 1 Joh 2,28-3,3.
Joh 4,5-26: Herre, giv mig det vand!
3. e. hellig3konger
Sl 97,1; 1 Mos 15,1-6; Hebr 11,1-6;
Luk 17,5-10: Tro som et sennepsfrø

Sidste e. hellig3konger

Sl 84,2-3; Es 2,2-5; Kol 1,24-28;
Joh 12,23-33: Hvis hvedekornet dør, bærer det mange fold

Kyndelmisse
40 dage e. jul

Sl 84,2; Mal 3,1-4; 1 Joh 1,1-7;
Luk 2,22-40: Et lys til åbenbaring for hedninger

Septuagesima

Sl 18,5a.6a.7a; Job 9,1-12; ApG 17,22-34;
Matt 25,14-30: Han betroede dem sin formue

Seksagesima

Sl 44,24; Es 45,5-12; 2 Tim 3,10-17;
Mark 4,26-32: Af sig selv giver jorden afgrøde

Fastelavn

Sl 31,3-4; Sl 31,2-6; 1 Kor 13;
Luk 18,31-43: Se, vi går op til Jerusalem
Aske onsdag
Joel 2,12-19;
Matt 6,16-21: Når I faster

1. i fasten

Sl 91,15-16 ; 1 Mos 4,1-12; Jak 1,9-16;
Luk 22,24-32: Jeg er iblandt jer som den, der tjener

2. i fasten

Sl 25,6 ; 1 Mos 1,27-31; Jak 5,13-20;
Mark 9,14-29: Forbarm dig over os og hjælp os!

3. i fasten

Sl 25,15-16; 2 Mos 32,7-10.30-32; Åb 2,1-7;
Joh 8,42-51: Løgnen og sandheden

Midfaste

Es 66,10; 2 Mos 16,11-18; 2 Pet 1,3-11;
Joh 6,24-37: Jeg er livets brød
Marias bebudelsesdag
Sl 103,1; 1 Mos 18,1-15; 1 Kor 1,21-31;
Luk 1,46-56: Han har ophøjet de ringe

5. i fasten

Sl 43,3; 4 Mos 21,4-9; Hebr 9,11-15;
Joh 8,46-59

Palmesøndag

Sl 22,20; Zak 9,9-10; Fil.2,5-11;
Mark 14,3-9: Troens ødselhed - forsvaret af Jesus

Skærtorsdag

Sl 67,2; Sl 116; 1 Kor 11,23-26;
Joh 13,1-15: Fodvaskningen

Langfredag

Es 53,4a; Sl 22,2-22a. Es 52,13-53,12;
Luk 23,26-49 eller Joh 19,17-37: Vor Herres lidelse og død

Påskedag

Luk 24,6a; Sl 118,13-18; 1 Pet 1,3-9;
Matt 28,1-8: Han er ikke her, han er opstået!

2. påskedag

Luk 24,6a. Sl 16,5-11. 1 Kor 15,12-20;
Joh 20,1-18: Kvinde, hvorfor græder du?

1. e. påske

1 Pet 2,2a; Es 43,10-12; 1 Pet 1,17-25;
Joh 21,15-19: Vogt mine lam!

2. e. påske

Sl 33,5b; Sl 23; Hebr 13,20-21;
Joh 10,22-30: De skal aldrig i evighed gå fortabt

3. e. påske

Sl 66,1b; 2 Mos 3,1-7.10-14; Hebr 4,14-16;
Joh 14,1-11: Jeg er vejen, sandheden og livet

St. Bededag

Sl 4,2; Sl 130; Hebr 10,19-25;
Matt 7,7-14: Bed, så skal der gives jer!

4. e. påske

Sl 98,1a; Sl 124; 2 Kor 5,14-21;
Joh 8,28-36: Hvis I bliver i mine ord, er I sandelig mine disciple

5. e. påske

Es 48,20b; Es 44,1-8; Rom 8,24-28;
Joh 17,1-11: Jeg beder for dem, du har givet mig

Kristi Himmelfarts dag

ApG 1,11; Sl 113; ApG 1,1-11;
Luk 24,46-53: Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem

6. e. påske

Sl 27,7; Joel 3,1-5; ApG 1,12-14;
Joh 17,20-26: Og for dem, som ved deres ord tror på mig

Pinsedag

Sl 68,2 ; Jer 31,31-34; ApG 2,1-11; Ef 4,7-16;
Joh 14,15-21: Talsmanden skal være hos jer til evig tid.

2. pinsedag
Sl.81,17b; Ez 11,19-20; ApG 2,42-47;
Joh 6,44-51: Faderen drager, når vi hører og lærer
Trinitatis
Sl 8,2; Es 49,1-6; Ef 1,3-14;
Matt 28,16-20: idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn
1. e. trinitatis
Sl 13,2; Præd 5,9-19; 1 Tim.6,6-16;
Luk 12,13-21: Hvem skal så have alt det, du har samlet?
2. e. trinitatis
Sl 18,19b-20; Jer 15,10 og 15-21; Åb 3,14-22;
Luk 14,25-35: Give afkald på alt sit eget
3. e. trinitatis
Sl 25,16.18; Es 65,1-2; ApG 9,1-18;
Luk 15,11-32: Nu burde vi feste og være glade
4. e. trinitatis
Sl 27,1; 5 Mos 24,17-22; Rom 14,7-17;
Matt 5,43-48: Hvis I kun elsker dem, der elsker jer ...
5. e. trinitatis
Sl 27,7.9; Jer 1,4-9; 1 Pet 2,4-10;
Matt 16,13-26: Men I, hvem siger I, at jeg er?
6. e. trinitatis
Sl 28,8-9; 2 Mos 20,1-17; Rom 3,23-31;
Matt.19,16-26: Det er vanskeligt for en rig
7. e. trinitatis
Sl 47,2; Præd 3,1-11; ApG 14,8-20;
Matt 10,24-31: Frygt ikke for dem, der slår legemet ihjel
8. e. trinitatis
Sl 48,10-11; Mika 3,5-7; 1 Joh 4,1-6;
Matt 7,22-29: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem
9. e. trinitatis

Sl 54,6-7; Es 10,1-3; 2 Tim 1,6-11;
Luk 12,32-48: Frygt ikke, du lille hjord!

10. e. trinitatis

Sl 55,17; Ez 33,30-33; Hebr 3,7-14;
Matt 11,16-24: Hvad ligner denne slægt?

11. e. trinitatis
Sl 68,6b-7a; 5 Mos 30,15-20; Rom 10,4-17;
Luk 7,36-50: Hendes mange synder er tilgivet
12. e. trinitatis
Sl 70,2-3a; Jon 2; Jak 3,1-12;
Matt 12,31-42: Menneskesønnen i en ond og utro slægt
13. e. trinitatis
Sl 74,20; Mika 6,6-8; 1 Tim 1,5-17;
Matt 20,20-28: ... for at give sit liv som løsesum for mange
14. e. trinitatis

13.09.
2020

Sl 84,10-11a; Sl 39,5-14; 2 Tim 2,8-13;
Joh 5,1-15: Der lå en mand, som havde været syg i 38 år
15. e. trinitatis
Sl 86,1a; Sl 73,23-28; ApG 8,26-39;
Luk 10,38-42: Hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede
16. e. trinitatis
Sl 86,3.5; Sl 139,1-12; 1 Kor 15,21-28;
Joh 11,19-45: Jeg er opstandelsen og livet
17. e. trinitatis
Sl 119,137; Sl 40,2-6; Jud 20-25;
Mark 2,14-22: De syge har brug for læge
18. e. trinitatis
Sl 122,1; Sl 121; 1 Joh 4,12-16a;
Joh 15,1-11: Jeg er det sande vintræ
19. e. trinitatis
Sl 35,3b; 1 Mos 28, 10-18; 1 Kor 12,12-27;
Joh 1,35-51: Se, dér er Guds lam
20. e. trinitatis
Dan 9,14b; Es 5,1-6; Rom 11,25-32;
Matt 21,28-44: En mand havde to sønner
Reformation
31. oktober

Reformationsdagen Sl 46,2; Neh 8,1-2.5-6.9-12; 1 Tim 6,11b-16;
Matt 10,26-33: Frygt derfor ikke for dem

Allehelgen
1. søndag i nov.
Sl 34,10; Es 49,8-11; Åb 21,1-7;
Matt 5,13-16: I er jordens salt
22. e. trinitatis
Sl 130,1; Es 49,13-18; Ef 4,30-32;
Matt 18,1-14: Disse små
23. e. trinitatis
15.11.
2020
Jer 29,11; Jer 7,1-11; Fil 3,17-21;
Mark.12,38-44: Jesus så, hvordan folk lagde penge i
Sidste i
kirkeåret

Jer 29,11; Mika 4,1-3; 1 Kor 3,10-17;
Matt 11,25-30: ... så skal I finde hvile for jeres sjæle

KIRKEÅRET 2020-2021

m. link til bøn og skriftlæsning i gudstjenesten

1. i advent

29.11.
2020

Sl 25,1; Sl.100; Rom 13,11-14;
Matt 21,1-9: Se, din konge kommer til dig!

2. i advent

06.12.
2020

Es 62,11b; Es 11,1-10; Rom 15,4-9;
Luk 21,25-36: men mine ord skal aldrig forgå

3. i advent

13.12.
2020
Sl 85,2; Es 35; 1 Kor 4,1-5;
Matt 11,2-10: Og salig den, der ikke forarges på mig

4. i advent

20.12.
2020
Es 45,8; Es 52,7-10; Fil 4,4-7;
Joh 1,19-28: Midt iblandt jer står en, som I ikke kender
Julenat
24.12.
2020
Sl 2,1-2; Es 9,1-6a;
Luk 2,1-14 eller Matt 1,18-25: Et barn er født os

Juledag

25.12.
2020

Sl 2,7; Es 9,1-6a; Hebr 1,1-5; Luk 2,1-14: I dag er der født jer en frelser.
Aftensang: Luk 2,15-20: Da englene havde forladt dem ...

2. juledag
Skt. Stefan
26.12.
2020

Sl 119,23 ; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60;
Matt 23,34-39: Hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn

Julesøndag
27.12.
2020
Sl 93,1; Es 63,7-9[16]; Gal 4,1-7;
Luk 2,25-40: Dette barn er bestemt til fald og oprejsning

Nytårsdag

01.01.
2021
Sl.8,2; 1 Krøn 29,11-12; Gal 3,23-29;
Luk 2,21: J E S U S