Forside: www.vivit.dk


Kantate

Kirkeår

Kirkeår

søn- og helligdages bøn og skriftlæsning
med prædiken

Kirkeåret advent 2023 til trinitatis 2024

Kirkeåret advent 2024 til trinitatis 2025

Søndag Dato Bøn og Skriftlæsning Prædiken Illustration
2. pinsedag
Sl.81,17b; Ez 11,19-20; ApG 2,42-47;
Joh 6,44-51: Faderen drager, når vi hører og lærer
Prædiken  
Trinitatis
Sl 8,2; Es 49,1-6; Ef 1,3-14;
Matt 28,16-20: idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn
   
1. e. trinitatis
Sl 13,2; Præd 5,9-19; 1 Tim.6,6-16;
Luk 12,13-21: Hvem skal så have alt det, du har samlet?
   
2. e. trinitatis
Sl 18,19b-20; Jer 15,10 og 15-21; Åb 3,14-22;
Luk 14,25-35: Give afkald på alt sit eget
   
3. e. trinitatis
Sl 25,16.18; Es 65,1-2; ApG 9,1-18;
Luk 15,11-32: Nu burde vi feste og være glade
   
4. e. trinitatis
Sl 27,1; 5 Mos 24,17-22; Rom 14,7-17;
Matt 5,43-48: Hvis I kun elsker dem, der elsker jer ...
   
5. e. trinitatis
Sl 27,7.9; Jer 1,4-9; 1 Pet 2,4-10;
Matt 16,13-26: Men I, hvem siger I, at jeg er?
   
6. e. trinitatis
Sl 28,8-9; 2 Mos 20,1-17; Rom 3,23-31;
Matt.19,16-26: Det er vanskeligt for en rig
   
7. e. trinitatis
Sl 47,2; Præd 3,1-11; ApG 14,8-20;
Matt 10,24-31: Frygt ikke for dem, der slår legemet ihjel
   
8. e. trinitatis
Sl 48,10-11; Mika 3,5-7; 1 Joh 4,1-6;
Matt 7,22-29: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem
   
9. e. trinitatis

Sl 54,6-7; Es 10,1-3; 2 Tim 1,6-11;
Luk 12,32-48: Frygt ikke, du lille hjord!

   
10. e. trinitatis

Sl 55,17; Ez 33,30-33; Hebr 3,7-14;
Matt 11,16-24: Hvad ligner denne slægt?

   
11. e. trinitatis
Sl 68,6b-7a; 5 Mos 30,15-20; Rom 10,4-17;
Luk 7,36-50: Hendes mange synder er tilgivet
   
12. e. trinitatis
Sl 70,2-3a; Jon 2; Jak 3,1-12;
Matt 12,31-42: Menneskesønnen i en ond og utro slægt
   
13. e. trinitatis
Sl 74,20; Mika 6,6-8; 1 Tim 1,5-17;
Matt 20,20-28: ... for at give sit liv som løsesum for mange
   
14. e. trinitatis

01.09.
2024

Sl 84,10-11a; Sl 39,5-14; 2 Tim 2,8-13;
Joh 5,1-15: Der lå en mand, som havde været syg i 38 år
   
15. e. trinitatis
Sl 86,1a; Sl 73,23-28; ApG 8,26-39;
Luk 10,38-42: Hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede
   
16. e. trinitatis
Sl 86,3.5; Sl 139,1-12; 1 Kor 15,21-28;
Joh 11,19-45: Jeg er opstandelsen og livet
   
17. e. trinitatis
Sl 119,137; Sl 40,2-6; Jud 20-25;
Mark 2,14-22: De syge har brug for læge
   
18. e. trinitatis
Sl 122,1; Sl 121; 1 Joh 4,12-16a;
Joh 15,1-11: Jeg er det sande vintræ
   
19. e. trinitatis
Sl 35,3b; 1 Mos 28, 10-18; 1 Kor 12,12-27;
Joh 1,35-51: Se, dér er Guds lam
   
20. e. trinitatis
Dan 9,14b; Es 5,1-6; Rom 11,25-32;
Matt 21,28-44: En mand havde to sønner
   
21. e. trinitatis
20.10.
2024
Sl 119,1; Ez 18,1-4a; Åb 3,7-13; Joh 4,32-42: Han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort.    
22. e. trinitatis
27.10.
2024
Sl 130,1; Es 49,13-18; Ef 4,30-32;
Matt 18,1-14: Disse små
   
Reformation
31. oktober

Reformationsdagen Sl 46,2; Neh 8,1-2.5-6.9-12; 1 Tim 6,11b-16;
Matt 10,26-33: Frygt derfor ikke for dem

   
Allehelgen
1. søndag i nov.
Sl 34,10; Es 49,8-11; Åb 21,1-7;
Matt 5,13-16: I er jordens salt
   
24. e. trinitatis
10.11. 2024    
25. e. trinitatis
17.11.
2024
17.11. 2024    
Sidste i
kirkeåret

Jer 29,11; Mika 4,1-3; 1 Kor 3,10-17;
Matt 11,25-30: ... så skal I finde hvile for jeres sjæle