10. søndag efter trinitatis (2. række)

Bibelsk indgangsvers: Salme 55,17a.18b.19a.20a.23a.2

Jeg vil råbe til Gud, og han skal høre mig.
Han skal udfri mig fra kampen, så jeg får fred,
for mange er imod mig.
Gud skal høre, og han skal ydmyge dem,
han der troner fra ældgammel tid.
Kast din byrde på Herren, så vil han sørge for dig.
Hør min bøn, Gud, skjul dig ikke, når jeg bønfalder dig.
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed! Amen.

Kollekt

Almægtige, evige Gud! Du, som ved din Helligånd har åbenbaret og kundgjort dit ord om din Søn, Jesus Kristus, for os, vi beder dig: Væk vore hjerter, så vi for alvor tager ordet til os og ikke bare slår det hen i vejret eller i dovenskab undlader at høre det, som dit folk, de vantro jøder, gjorde det. Lad os leve i gudsfrygt og hver dag vokse i tillid til din barmhjertighed og til sidst blive til evig tid salige ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Ezekiel 33,23.30-33*

Herrens ord kom til mig:
Du, menneske, dine landsmænd sidder langs murene og i døråbningerne og taler om dig. De siger til hinanden: "Kom dog og hør det ord, der udgår fra Herren!" Så stimler de sammen hos dig, og mit folk sætter sig foran dig; de hører på dine ord, men de handler ikke efter dem, for de handler efter deres egne elskovsord; de jager efter vinding. For dem er du som en, der synger om elskov med dejlig stemme til smuk musik; de hører på dine ord, men de handler ikke efter dem. Når det kommer - og det vil komme - skal de forstå, at der er kommet en profet blandt dem.

Epistel: Hebræerbrevet 3,7-14

Derfor, som Helligånden siger:
Om I dog i dag ville lytte til ham!
Gør ikke jeres hjerter hårde som ved oprøret,
på fristelsens dag i ørkenen,
da jeres fædre udæskede mig og satte mig på prøve,
skønt de havde set mine gerninger i fyrre år.
Derfor følte jeg afsky for den slægt,
og jeg sagde: De farer altid vild i deres hjerte,
og de kender ikke mine veje.
Så svor jeg i min vrede:
De skal aldrig komme ind til min hvile.
Se til, brødre, at der aldrig i nogen af jer skal være et ondt, vantro hjerte, så der sker frafald fra den levende Gud, men forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder "i dag", for at ingen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag; for vi har del i Kristus, hvis vi indtil det sidste holder urokkeligt fast ved den tillid, vi havde i begyndelsen.

Evangelium: Matthæus 11,16-24

Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre: Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke; vi sang klagesange, og I sørgede ikke. For Johannes kom, han hverken spiste eller drak, og folk siger: Han er besat. Og Menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og folk siger: Se den frådser og dranker, ven med toldere og syndere!" Dog, visdommen har fået ret ved sine gerninger.
Da begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig: "Ve dig, Korazin! Ve dig, Betsajda! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske. Derfor siger jeg jer: Det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer. Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I [helvedet] skal du styrtes ned! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg jer: Det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig.