Forside

10. søndag efter trinitatis (2. række)

Bibelsk indgangsvers: Salme 55,17a.18b.19a.20a.23a.2

Jeg vil råbe til Gud, og han skal høre mig.
Han skal udfri mig fra kampen, så jeg får fred,
for mange er imod mig.
Gud skal høre, og han skal ydmyge dem,
han der troner fra ældgammel tid.
Kast din byrde på Herren, så vil han sørge for dig.
Hør min bøn, Gud, skjul dig ikke, når jeg bønfalder dig.
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed! Amen.

Kollekt

Almægtige, evige Gud! Du, som ved din Helligånd har åbenbaret og kundgjort dit ord om din Søn, Jesus Kristus, for os, vi beder dig: Væk vore hjerter, så vi for alvor tager ordet til os og ikke bare slår det hen i vejret eller i dovenskab undlader at høre det, som dit folk, de vantro jøder, gjorde det. Lad os leve i gudsfrygt og hver dag vokse i tillid til din barmhjertighed og til sidst blive til evig tid salige ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Ezekiel 33,23.30-33*

Herrens ord kom til mig:
Du, menneske, dine landsmænd sidder langs murene og i døråbningerne og taler om dig. De siger til hinanden: "Kom dog og hør det ord, der udgår fra Herren!" Så stimler de sammen hos dig, og mit folk sætter sig foran dig; de hører på dine ord, men de handler ikke efter dem, for de handler efter deres egne elskovsord; de jager efter vinding. For dem er du som en, der synger om elskov med dejlig stemme til smuk musik; de hører på dine ord, men de handler ikke efter dem. Når det kommer - og det vil komme - skal de forstå, at der er kommet en profet blandt dem.

Epistel: Hebræerbrevet 3,7-14

Derfor, som Helligånden siger:
Om I dog i dag ville lytte til ham!
Gør ikke jeres hjerter hårde som ved oprøret,
på fristelsens dag i ørkenen,
da jeres fædre udæskede mig og satte mig på prøve,
skønt de havde set mine gerninger i fyrre år.
Derfor følte jeg afsky for den slægt,
og jeg sagde: De farer altid vild i deres hjerte,
og de kender ikke mine veje.
Så svor jeg i min vrede:
De skal aldrig komme ind til min hvile.
Se til, brødre, at der aldrig i nogen af jer skal være et ondt, vantro hjerte, så der sker frafald fra den levende Gud, men forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder "i dag", for at ingen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag; for vi har del i Kristus, hvis vi indtil det sidste holder urokkeligt fast ved den tillid, vi havde i begyndelsen.

Evangelium: Matthæus 11,16-24

Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre: Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke; vi sang klagesange, og I sørgede ikke. For Johannes kom, han hverken spiste eller drak, og folk siger: Han er besat. Og Menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og folk siger: Se den frådser og dranker, ven med toldere og syndere!" Dog, visdommen har fået ret ved sine gerninger.
Da begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig: "Ve dig, Korazin! Ve dig, Betsajda! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske. Derfor siger jeg jer: Det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer. Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I [helvedet] skal du styrtes ned! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg jer: Det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig.

ENGLISH

Ezek. 33:23-33 NAU
23 Then the word of the LORD came to me saying,
30 "But as for you, son of man, your fellow citizens who talk about you by the walls and in the doorways of the houses, speak to one another, each to his brother, saying, 'Come now and hear what the message is which comes forth from the LORD.'
31 "They come to you as people come, and sit before you as My people and hear your words, but they do not do them, for they do the lustful desires expressed by their mouth, and their heart goes after their gain.
32 "Behold, you are to them like a sensual song by one who has a beautiful voice and plays well on an instrument; for they hear your words but they do not practice them.
33 "So when it comes to pass-- as surely it will-- then they will know that a prophet has been in their midst."

Heb. 3:7-14 NAU
7 Therefore, just as the Holy Spirit says, "TODAY IF YOU HEAR HIS VOICE,
8 DO NOT HARDEN YOUR HEARTS AS WHEN THEY PROVOKED ME, AS IN THE DAY OF TRIAL IN THE WILDERNESS,
9 WHERE YOUR FATHERS TRIED Me BY TESTING Me, AND SAW MY WORKS FOR FORTY YEARS.
10 "THEREFORE I WAS ANGRY WITH THIS GENERATION, AND SAID, 'THEY ALWAYS GO ASTRAY IN THEIR HEART, AND THEY DID NOT KNOW MY WAYS';
11 AS I SWORE IN MY WRATH, 'THEY SHALL NOT ENTER MY REST.'"
12 Take care, brethren, that there not be in any one of you an evil, unbelieving heart that falls away from the living God.
13 But encourage one another day after day, as long as it is still called "Today," so that none of you will be hardened by the deceitfulness of sin.
14 For we have become partakers of Christ, if we hold fast the beginning of our assurance firm until the end.

Matt. 11:16-24 NAU
16 "But to what shall I compare this generation? It is like children sitting in the market places, who call out to the other children,
17 and say, 'We played the flute for you, and you did not dance; we sang a dirge, and you did not mourn.'
18 "For John came neither eating nor drinking, and they say, 'He has a demon!'
19 "The Son of Man came eating and drinking, and they say, 'Behold, a gluttonous man and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners!' Yet wisdom is vindicated by her deeds."
20 Then He began to denounce the cities in which most of His miracles were done, because they did not repent.
21 "Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the miracles had occurred in Tyre and Sidon which occurred in you, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.
22 "Nevertheless I say to you, it will be more tolerable for Tyre and Sidon in the day of judgment than for you.
23 "And you, Capernaum, will not be exalted to heaven, will you? You will descend to Hades; for if the miracles had occurred in Sodom which occurred in you, it would have remained to this day.
24 "Nevertheless I say to you that it will be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment, than for you."


FARSI / PERSISK

حزقيال ايش 33
23  و كلام‌ خداوند بر من‌ نازل‌ شده‌، گفت‌:
30  امّا تو ای‌ پسر انسان‌ پسران‌ قومت‌ به‌ پهلوی‌ دیوارها و نزد درهای‌ خانه‌ها دربارۀ تو سخن‌ می‌گویند. و هر یك‌ به‌ دیگری‌ و هر كس‌ به‌ برادرش‌ خطاب‌ كرده‌، می‌گوید بیایید و بشنوید! چه‌ كلام‌ است‌ كه‌ از جانب‌ خداوند صادر می‌شود؟
31  ونزد تو می‌آیند بطوری‌ كه‌ قوم‌ (من‌) می‌آیند. و مانند قوم‌ من‌ پیش‌ تو نشسته‌، سخنان‌ تو را می‌شنوند، امّا آنها را بجا نمی‌آورند. زیرا كه‌ ایشان‌ به‌ دهان‌ خود سخنان‌ شیرین‌ می‌گویند. لیكن‌ دل‌ ایشان‌ در پی‌ حرص‌ ایشان‌ می‌رود.
32  و اینك‌ تو برای‌ ایشان‌ مثل‌ سرود شیرین‌ مطرب‌خوشنوا و نیك‌نواز هستی‌. زیرا كه‌ سخنان‌ تو را می‌شنوند، امّا آنها را بجا نمی‌آورند.
33  و چون‌ این‌ واقع‌ می‌شود و البتّه‌ واقع‌ خواهد شد، آنگاه‌ خواهند دانست‌ كه‌ نبی‌ در میان‌ ایشان‌ بوده‌ است‌.»

عبرانيان ايش 3
7  پس (چنانکه روح‌القدس می‌گوید، امروز اگر آواز او را بشنوید،
8  دل خود را سخت مسازید، چنانکه در وقت جنبش دادن خشم او در روز امتحان در بیابان،
9  جایی که پدران شما مرا امتحان و آزمایش کردند و اعمال مرا تا مدّت چهل سال می‌دیدند.
10  از این جهت به آن گروه خشم گرفته، گفتم، ایشان پیوسته در دلهای خود گمراه هستند، و راه‌های مرا نشناختند.
11  تا در خشم خود قسم خوردم، که به آرامیِ من داخل نخواهند شد.)
12  ای برادران، باحذر باشید، مبادا در یکی از شما دل شریر و بی‌ایمان باشد، که از خدای حیّ مرتدّ شوید،
13  بلکه هر روزه همدیگر را نصیحت کنید، مادامی که امروز خوانده می‌شود، مبادا احدی از شما به فریب گناه سخت‌دل گردد.
14  از آنرو که در مسیح شریک گشته‌ایم اگر به ابتدای اعتماد خود تا به انتها سخت متمسّک شویم.

متی ايش 11
16  لیکن این طایفه را به چه چیز تشبیه نمایم؟ اطفالی را مانند که در کوچه‌ها نشسته، رفیقان خویش را صدا زده،
17  می‌گویند، برای شما نی نواختیم، رقص نکردید؛ نوحهگری کردیم، سینه نزدید.
18  زیرا که یحیی آمد، نه می‌خورد و نه می‌آشامید، می‌گویند دیو دارد.
19  پسر انسان آمد که می‌خورَد و می‌نوشد، می‌گویند، اینک، مردی پرخور و می‌گسار و دوست باجگیران و گناهکاران است. لیکن حکمت از فرزندان خود تصدیق کرده شده است.
20  آنگاه شروع به ملامت نمود بر آن شهرهایی که اکثر از معجزات وی در آنها ظاهر شد زیرا که توبه نکرده بودند،
21  وای بر تو ای خورَزین! وای بر تو ای بیتصیدا! زیرا اگر معجزاتی که در شما ظاهر گشت، در صور و صیدون ظاهر می‌شد، هرآینه مدّتی در پلاس و خاکستر توبه می‌نمودند.
22  لیکن به شما می‌گویم که در روز جزا حالت صور و صیدون از شما سهلتر خواهد بود.
23  و تو ای کفرناحوم که تا به فلک سرافراشتهای، به جهنّم سرنگون خواهی شد زیرا هرگاه معجزاتی که در تو پدید آمد در سدوم ظاهر می‌شد، هرآینه تا امروز باقی می‌ماند.

Cantonese

以西結書 33 章 [Cantonese]

23 耶和華的話臨到我說、
30 人子 阿、你本國的子民在牆垣旁邊、在房屋門口、談論你、弟兄對弟兄彼此說、來罷、聽聽有甚麼話從耶和華而出。
31 他們來到你這裡如同民來聚會、坐在你面前彷彿是我的民.他們聽你的話卻不去行、因為他們的口多顯愛情、心卻追隨財利。
32 他們看你如善於奏樂聲音幽雅之人所唱的雅歌.他們聽你的話卻不去行。
33 看哪、所說的快要應驗.應驗了、他們就知道在他們中間有了先知。

希伯來書 3 章 [Cantonese]

7 聖靈 有話說、『你們今日若聽他的話、
8 就不可硬著心、像在曠野惹他發怒、試探他的時候一樣.
9 在那裡、你們的祖宗試我探我、並且觀看我的作為、有四十年之久。
10 所以我厭煩那世代的人、說、他們心裡常常迷糊、竟不曉得我的作為.
11 我就在怒中起誓說、他們斷不可進入我的安息。』
12 弟兄們、你們要謹慎、免得你們中間、或有人存著不信的惡心、把永生 神離棄了.
13 總要趁著還有今日、天天彼此相勸、免得你們中間、有人被罪迷惑、心裡就剛硬了。
14 我們若將起初確實的信心、堅持到底、就在基督 裡有分了。

馬太福音 11 章 [Cantonese]

16 我可用甚麼比這世代呢.好像孩童坐在街市上、招呼同伴、說、
17 我們向你們吹笛、你們不跳舞.我們向你們舉哀、你們不捶胸。
18 約翰來了、也不喫、也不喝、人就說他是被鬼附著的。
19 人子來了、也喫、也喝、人又說他是貪食好酒的人、是稅吏和罪人的朋友.但智慧之子、總以智慧為是。〔有古卷作但智慧在行為上就顯為是〕
20 耶穌在諸城中行了許多異能、那些城的人終不悔改、就在那時候責備他們說、
21 哥拉汛哪、你有禍了、伯賽大 阿、你有禍了、因為在你們中間所行的異能、若行在推羅 西頓 、他們早已披麻蒙灰悔改了。
22 但我告訴你們、當審判的日子、推羅西頓所受的、比你們還容易受呢。
23 迦百農阿你已經升到天上.〔或作你將要升到天上麼〕將來必墜落陰間.因為在你那裡所行的異能、若行在所多瑪、他還可以存到今日.

Translation: Engelsk: New American Standard Bible 1977.
Farsi and Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/