12. søndag efter trinitatis (2. række)

Bibelsk indgangsvers: Salme 70,2.3a.5

Vær nådig, Gud, og red mig, skynd dig til hjælp, Herre!
De, som stræber mig efter livet, skal blive til spot og spe,
Men alle, der søger dig, skal fryde og glæde sig over dig,
og de, der elsker din frelse, skal altid sige: Gud er stor!
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt (a)

Almægtige, evige Gud! Vi takker dig, fordi du har givet os dette legeme med tunge, ører og alle lemmer. Vi beder dig: Skærm os imod den onde fjende og imod al skade på legeme og sjæl.
Giv os din nåde, så vi med vore ører flittigt kan høre dit ord og give agt derpå og med vor tunge prise og ophøje din nåde, for at ingen skal tage anstød af vore ord, men enhver må have gavn deraf,
ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Kollekt (b)

Almægtige, evige Gud, alle tings skaber, vi takker dig, at du har givet os dette legeme med tunge, øren og alle lemmer og nådig skærmet os mod den onde fjende. Vi beder dig: Giv os din nåde til at bruge vore øren og vor tunge ret, flittigt høre dit ord og give nøje agt på det, og med vor tunge prise og ophøje din nåde, for at ingen skal forarges ved vore ord, men enhver må styrkes til alt godt derved, - ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Kollekt (c)

Herre, vor Gud, himmelske Fader, vi takker dig, thi alt har du skabt smukt og til rette tid, ja, selv evigheden har du lagt i vort hjerte, men vi beder dig: Send os din Helligånd, at vi, som er onde, dog ikke skal fejle med vor tunges ord, så at velsignelse og forbandelse udgår af samme mund. Forbarm dig over os, så vi hellere vil dømmes og tilgives end spotte sandhedens Ånd i vort hjerte. Styr og reger vor tunge, at vi må være visdommens børn i tro og tale alle vort livs dage og stedes for din dom med frimodighed for Jesu Kristi skyld, han, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Jonas 2

Herren befalede en stor fisk at sluge Jonas, og Jonas var i fiskens bug tre dage og tre nætter. v2 Fra fiskens bug bad Jonas til Herren sin Gud:
I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig;
fra helvedets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig.
Du havde kastet mig i dybet, i havets skød,
strømmene omgav mig, alle dine brændinger og bølger skyllede hen over mig.
Jeg tænkte: Jeg er jaget bort fra dig; får jeg igen dit hellige tempel at se?
Vandet truede mit liv, havdybet omgav mig,
tang havde viklet sig om mit hoved.
Jeg var kommet ned til bjergenes rødder,
jordens porte var for evigt slået i bag mig.
Men du, Herre min Gud, løftede mig op fra graven.
Da mit liv var ved at ebbe ud, huskede jeg på Herren;
min bøn nåede til dig i dit hellige tempel.
De, der dyrker falske guder, svigter troskaben mod dig.
Men jeg vil ofre til dig med takkesang; jeg vil indfri de løfter, jeg aflagde.
Frelsen kommer fra Herren!
Så sagde Herren til fisken, at den skulle kaste Jonas op på landjorden.

Epistel: Jakobsbrevet 3,1-12

Mine brødre, kun få af jer skal være lærere; I ved, at vi får en særlig hård dom. Alle begår vi mange fejl. Hvis én ikke fejler i tale, er han fuldkommen og kan tøjle hele sit legeme. Når vi lægger bidsel i munden på hestene, for at de skal lystre os, styrer vi dermed hele deres krop. Tænk også på, at skibene, der er så store og tilmed drives frem af hårde vinde, styres af et ganske lille ror, hvorhen styrmanden vil; på samme måde er tungen kun en lille legemsdel, men kan prale af stor magt.
Tænk på, at den mindste ild kan sætte den største skov i brand; også tungen er en ild. Som selve den uretfærdige verden sidder tungen blandt vore lemmer; den smitter hele legemet og sætter tilværelsens hjul i brand og er selv sat i brand af Helvede. For enhver art af vilde dyr og fugle, krybdyr og havdyr kan tæmmes og er blevet tæmmet af mennesket; men tungen kan intet menneske tæmme, den er ustandselig på færde med sin ondskab og fuld af dødbringende gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbander vi mennesker, som er skabt i Guds billede; fra samme mund lyder både velsignelse og forbandelse. Mine brødre, sådan bør det ikke være. Kan en kilde give både fersk og salt vand af samme væld? Mine brødre, kan et figentræ måske bære oliven eller en vinstok figner? Nej, og lige så lidt kan en salt kilde give fersk vand.

Evangelium: Matthæus 12,31-42

Derfor siger jeg jer: Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod Ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Tag et træ: Enten er det godt, og så er dets frugt også god, eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårlig. For et træ kendes på frugten. Øgleyngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer: På dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes." Da sagde nogle af de skriftkloge og farisæerne til ham: "Mester, vi vil se dig gøre et tegn." Men han svarede dem: "En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter. Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken, og se, her er mere end Jonas. Og Sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom, og se, her er mere end Salomo."