Forside

11. søndag efter trinitatis (2. række)

Bibelsk indgangsvers: Salme 68,6b.7a.36.2

Gud er i sin hellige bolig.
Gud giver de ensomme et sted at bo,
Israels Gud giver folket styrke og kraft.
Lovet være Gud!
Gud rejser sig, hans fjender spredes,
og hans modstandere flygter for ham.
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi beder dig, at du vil føre og lede os ved din Helligånd, så vi ikke glemmer vore synder og bliver selvsikre, men lever i stadig anger og bod og forbedrer os fra dag til dag, og trøster os med det ene, at du vil være os nådig for din Søns, Jesu Kristi, skyld, tilgive os alle vore synder og gøre os evigt salige ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: 5 Mosebog 30,15-20

Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken. Hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud, vandrer ad hans veje og holder hans befalinger og love og retsregler, da skal du leve og blive talrig, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, du skal ind og tage i besiddelse.
Men hvis dit hjerte vender sig bort, og du ikke vil høre, men lader dig forlede til at tilbede andre guder og dyrke dem, så kan jeg i dag forsikre jer om, at I vil blive udryddet. I vil ikke få noget langt liv på den jord, du skal tage i besiddelse, når du nu går over Jordan. Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer: Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk Herren din Gud, adlyd ham, og hold fast ved ham! Så vil du leve og få et langt liv og bo på den jord, Herren lovede dine fædre Abraham, Isak og Jakob at give dem.

Epistel: Romerbrevet 10,4-13[17]

For Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror.
Om den retfærdighed, som kommer af loven, skriver Moses: "Det menneske, der holder budene, skal leve ved dem." Men den retfærdighed, som kommer af tro, siger således: "Sig ikke i dit hjerte: Hvem vil stige op til himlen?" nemlig for at hente Kristus ned, eller: "Hvem vil stige ned i afgrunden?" nemlig for at hente Kristus op fra de døde. Nej, hvad siger den? "Ordet er dig nær, i din mund og i dit hjerte," og det ord er troens ord, som vi prædiker. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse, for Skriften siger: "Ingen, som tror på ham, skal blive til skamme." Der er ingen forskel på jøder og grækere; alle har den samme Herre, rig nok for alle, som påkalder ham, for "enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses".
[Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike uden at være udsendt? - som der står skrevet: "Hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab!" Dog var det ikke alle, der adlød budskabet; for Esajas siger: "Herre, hvem troede på det, de hørte af os?" Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord.]

Evangelium: Lukas 7,36-50

En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæerens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæerens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da farisæeren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv: "Hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er én, der lever i synd." Jesus sagde da til ham: "Simon, jeg har noget at sige dig." Han svarede: "Sig det, Mester!" "En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte fem hundrede denarer, den anden halvtreds. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest?" Simon svarede: "Den, han eftergav mest, vil jeg tro." Jesus sagde: "Det har du ret i." Og vendt mod kvinden sagde han til Simon: "Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus; du gav mig ikke vand til mine fødder; men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys; men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig: Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt." Og han sagde til hende: "Dine synder er tilgivet." De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv: "Hvem er han, som endog tilgiver synder?" Men han sagde til kvinden: "Din tro har frelst dig. Gå bort med fred."

 

ENGLISH

Deut. 30:15-20 NAU
15 "See, I have set before you today life and prosperity, and death and adversity;
16 in that I command you today to love the LORD your God, to walk in His ways and to keep His commandments and His statutes and His judgments, that you may live and multiply, and that the LORD your God may bless you in the land where you are entering to possess it.
17 "But if your heart turns away and you will not obey, but are drawn away and worship other gods and serve them,
18 I declare to you today that you shall surely perish. You will not prolong your days in the land where you are crossing the Jordan to enter and possess it.
19 "I call heaven and earth to witness against you today, that I have set before you life and death, the blessing and the curse. So choose life in order that you may live, you and your descendants,
20 by loving the LORD your God, by obeying His voice, and by holding fast to Him; for this is your life and the length of your days, that you may live in the land which the LORD swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give them."

Romans 10,4-17
4 For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. 5 For Moses writes that the man who practices the righteousness which is based on law shall live by that righteousness. 6 But the righteousness based on faith speaks as follows: "DO NOT SAY IN YOUR HEART, 'WHO WILL ASCEND INTO HEAVEN?' (that is, to bring Christ down), 7 or 'WHO WILL DESCEND INTO THE ABYSS?' (that is, to bring Christ up from the dead)." 8 But what does it say? "THE WORD IS NEAR YOU, IN YOUR MOUTH AND IN YOUR HEART "-- that is, the word of faith which we are preaching, 9 that if you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved; 10 for with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. 11 For the Scripture says, "WHOEVER BELIEVES IN HIM WILL NOT BE DISAPPOINTED." 12 For there is no distinction between Jew and Greek; for the same Lord is Lord of all, abounding in riches for all who call on Him; 13 for "WHOEVER WILL CALL ON THE NAME OF THE LORD WILL BE SAVED." 14 How then will they call on Him in whom they have not believed? How will they believe in Him whom they have not heard? And how will they hear without a preacher? 15 How will they preach unless they are sent? Just as it is written, "HOW BEAUTIFUL ARE THE FEET OF THOSE WHO BRING GOOD NEWS OF GOOD THINGS!" 16 However, they did not all heed the good news; for Isaiah says, "LORD, WHO HAS BELIEVED OUR REPORT?" 17 So faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ.

Lk. 7:36-50 NAU
36 Now one of the Pharisees was requesting Him to dine with him, and He entered the Pharisee's house and reclined at the table. 37 And there was a woman in the city who was a sinner; and when she learned that He was reclining at the table in the Pharisee's house, she brought an alabaster vial of perfume, 38 and standing behind Him at His feet, weeping, she began to wet His feet with her tears, and kept wiping them with the hair of her head, and kissing His feet and anointing them with the perfume. 39 Now when the Pharisee who had invited Him saw this, he said to himself, "If this man were a prophet He would know who and what sort of person this woman is who is touching Him, that she is a sinner." 40 And Jesus answered him, "Simon, I have something to say to you." And he replied, "Say it, Teacher." 41 "A moneylender had two debtors: one owed five hundred denarii, and the other fifty. 42 "When they were unable to repay, he graciously forgave them both. So which of them will love him more?" 43 Simon answered and said, "I suppose the one whom he forgave more." And He said to him, "You have judged correctly." 44 Turning toward the woman, He said to Simon, "Do you see this woman? I entered your house; you gave Me no water for My feet, but she has wet My feet with her tears and wiped them with her hair. 45 "You gave Me no kiss; but she, since the time I came in, has not ceased to kiss My feet. 46 "You did not anoint My head with oil, but she anointed My feet with perfume. 47 "For this reason I say to you, her sins, which are many, have been forgiven, for she loved much; but he who is forgiven little, loves little." 48 Then He said to her, "Your sins have been forgiven." 49 Those who were reclining at the table with Him began to say to themselves, "Who is this man who even forgives sins?" 50 And He said to the woman, "Your faith has saved you; go in peace."


FARSI / PERSISK

تثنييه ايش 30
15  « ببین‌ امروز حیات‌ و نیكویی‌ و موت‌ و بدی‌ را پیش‌ روی‌ تو گذاشتم‌.
16  چونكه‌ من‌ امروز تو را امر می‌فرمایم‌ كه‌ یهُوَه‌ خدای‌ خود را دوست‌ بداری‌ و در طریقهای‌ او رفتار نمایی‌، و اوامر و فرایض‌ و احكام‌ او را نگاه‌ داری‌ تا زنده‌ مانده‌، افزوده‌ شوی‌، و تا یهُوَه‌، خدایت‌، تو را در زمینی‌ كه‌ برای‌ تصرفش‌ به‌ آن‌ داخل‌ می‌شوی‌، بركت‌ دهد.
17  لیكن‌ اگر دل‌ تو برگردد و اطاعت‌ ننمایی‌ و فریفته‌ شده‌، خدایان‌ غیر را سجده‌ و عبادت‌نمایی‌،
18  پس‌ امروز به‌ شما اطلاع‌ می‌دهم‌ كه‌ البته‌ هلاك‌ خواهید شد، و در زمینی‌ كه‌ از اردن‌ عبور می‌كنید تا در آن‌ داخل‌ شده‌، تصرف‌ نمایید، عمر طویل‌ نخواهید داشت‌.
19  امروز آسمان‌ و زمین‌ را بر شما شاهد می‌آورم‌ كه‌ حیات‌ و موت‌ و بركت‌ و لعنت‌ را پیش‌ روی‌ تو گذاشتم‌؛ پس‌ حیات‌ را برگزین‌ تا تو با ذریتت‌ زنده‌ بمانی‌.
20  و تا یهُوَه‌ خدای‌ خود را دوست‌ بداری‌ و آواز او را بشنوی‌ و به‌ او ملصق‌ شوی‌، زیرا كه‌ او حیات‌ تو و درازی‌ عمر توست‌ تا در زمینی‌ كه‌ خداوند برای‌ پدرانت‌، ابراهیم‌ و اسحاق‌ و یعقوب‌، قسم‌ خورد كه‌ آن‌ را به‌ ایشان‌ بدهد، ساكن‌ شوی‌.»

روميان ايش 10
4  زیرا که مسیح است انجام شریعت بجهت عدالت برای هر کس که ایمانآورد.
5  زیرا موسی عدالت شریعت را بیان می‌کند که هر که به این عمل کند، در این خواهد زیست.
6  لکن عدالت ایمان بدینطور سخن می‌گوید که در خاطر خود مگو کیست که به آسمان صعود کند، یعنی تا مسیح را فرود آورد،
7  یا کیست که به هاویه نزول کند، یعنی تا مسیح را از مردگان برآورد.
8  لکن چه می‌گوید؟ اینکه کلام نزد تو و در دهانت و در قلب تو است، یعنی این کلام ایمان که به آن وعظ می‌کنیم.
9  زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت.
10  چونکه به دل ایمان آورده می‌شود برای عدالت و به زبان اعتراف می‌شود بجهت نجات.
11  و کتاب می‌گوید هر که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد.
12  زیرا که در یهود و یونانی تفاوتی نیست که همان خداوند، خداوند همه است و دولتمند است برای همه که نام او را می‌خوانند.
13  زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت.
14  پس چگونه بخوانند کسی را که به او ایمان نیاورده‌اند؟ و چگونه ایمان آورند به کسی که خبر او را نشنیده‌اند؟ و چگونه بشنوند بدون واعظ؟
15  و چگونه وعظ کنند جز اینکه فرستاده شوند؟ چنانکه مکتوب است که چه زیبا است پایهای آنانی که به سلامتی بشارت می‌دهند و به چیزهای نیکو مژده می‌دهند.
16  لکن همه بشارت را گوش نگرفتند زیرا اشعیا می‌گوید خداوندا کیست که اخبار ما را باور کرد؟
17  لهذا ایمان از شنیدناست و شنیدن از کلام خدا.

لوقا ايش 7
36    و یکی از فریسیان از او وعده خواست که با او غذا خورَد. پس به خانهٔ فریسی درآمده بنشست .
37    که ناگاه زنی که در آن شهر گناهکار بود، چون شنید که در خانهٔ فریسی به غذا نشسته است، شیشهای از عطر آورده،
38    در پشت سر او نزد پایهایش گریان بایستاد و شروع کرد به شستن پایهای او به اشک خود و خشکانیدن آنها به موی سر خود و پایهای وی را بوسیده آنها را به عطر تدهین کرد .
39    چون فریسیای که از او وعده خواسته بود این را بدید، با خود می‌گفت که، این شخص اگر نبی بودی هرآینه دانستی که این کدام و چگونه زن است که او را لمس می‌کند، زیرا گناهکاری است .
40    عیسی جواب داده به وی گفت، ای شمعون چیزی دارم که به تو گویم. گفت، ای استاد بگو .
41    گفت، طلبکاری را دو بدهکار بود که از یکی پانصد و از دیگری پنجاه دینار طلب داشتی .
42    چون چیزی نداشتند که ادا کنند، هردو را بخشید. بگو کدام یک از آن دو او را زیادتر محبّت خواهد نمود .
43    شمعون در جواب گفت، گمان می‌کنم آنکه او را زیادتر بخشید. به وی گفت، نیکو گفتی .
44    پس به سوی آن زن اشاره نموده به شمعون گفت، این زن را نمی‌بینی؟ به خانهٔ تو آمدم آب بجهت پایهای من نیاوردی، ولی این زن پایهای مرا به اشکها شست و به مویهای سر خود آنها را خشک کرد .
45    مرا نبوسیدی، لیکن این زن از وقتی که داخل شدم از بوسیدن پایهای من باز نایستاد .
46    سر مرا به روغن مسح نکردی، لیکن او پایهای مرا به عطر تدهین کرد .
47    از این جهت به تو می‌گویم، گناهان او که بسیار است آمرزیده شد، زیرا که محبّت بسیار نموده است. لیکن آنکه آمرزشِ کمتر یافت، محبّتِ کمتر می‌نماید .
48    پس به آن زن گفت، گناهان تو آمرزیده شد .
49    و اهل مجلس در خاطر خود تفکّر آغاز کردند که این کیست که گناهان را هم می‌آمرزد .
50    پس به آن زن گفت، ایمانت تو را نجات داده است. به سلامتی روانه شو .

Cantonese

申命記 30 章 [Cantonese]

15 看哪、我今日將生與福、死與禍、陳明在你面前。
16 吩咐你愛耶和華你的 神、遵行他的道、謹守他的誡命、律例、典章、使你可以存活、人數增多、耶和華你 神就必在你所要進去得為業的地上、賜福與你。
17 倘若你心裡偏離不肯聽從、卻被勾引去敬拜事奉別神、
18 我今日明明告訴你們、你們必要滅亡、在你過約但河 進去得為業的地上、你的日子必不長久。
19 我今日呼天喚地向你作見證、我將生死、禍福、陳明在你面前、所以你要揀選生命、使你和你的後裔都得存活。
20 且愛耶和華你的 神、聽從他的話、專靠他、因為他是你的生命.你的日子長久、也在乎他.這樣、你就可以在耶和華向你列祖亞伯拉罕 以撒 雅各 、起誓應許所賜的地上居住。

羅馬書 10 章 [Cantonese]

4 律法的總結就是基督 、使凡信他的都得著義。
5 摩西 寫著說、『人若行那出於律法的義、就必因此活著。』
6 惟有出於信心的義如此說、『你不要心裡說、誰要升到天上去呢.就是要領下基督 來.
7 誰要下到陰間去呢.就是要領基督 從死裡上來。』
8 他到底怎麼說呢.他說、『這道離你不遠、正在你口裡、在你心裡。』就是我們所傳信主的道。
9 你若口裡認耶穌 為主、心裡信 神叫他從死裡復活、就必得救.
10 因為人心裡相信、就可以稱義.口裡承認、就可以得救。
11 經上說、『凡信他的人、必不至於羞愧。』
12 猶太 人和希利尼人、並沒有分別.因為眾人同有一位主、他也厚待一切求告他的人.
13 因為『凡求告主名的、就必得救。』
14 然而人未曾信他、怎能求他呢.未曾聽見他、怎能信他呢.沒有傳道的、怎能聽見呢。
15 若沒有奉差遣、怎能傳道呢.如經上所記、『報福音 傳喜信的人、他們的腳蹤何等佳美。』
16 只是人沒有都聽從福音 .因為以賽亞 說、『主阿、我們所傳的有誰信呢。』
17 可見信道是從聽道來的、聽道是從基督 的話來的。

路加福音 7 章 [Cantonese]

36 有一個法利賽人 、請耶穌 和他喫飯.耶穌 就到法利賽人 家裡去坐席。
37 那城裡有一個女人、是個罪人.知道耶穌 法利賽人 家裡坐席、就拿著盛香膏的玉瓶、
38 站在耶穌 背後、挨著他的腳哭、眼淚溼了耶穌 的腳、就用自己的頭髮擦乾、又用嘴連連親他的腳、把香膏抹上。
39 耶穌 法利賽人 看見這事、心裡說、這人若是先知、必知道摸他的是誰、是個怎樣的女人、乃是個罪人。
40 耶穌 對他說、西門 .我有句話要對你說.西門 說、夫子、請說。
41 耶穌 說、一個債主、有兩個人欠他的債.一個欠五十兩銀子、一個欠五兩銀子.
42 因為他們無力償還、債主就開恩免了他們兩個人的債。這兩個人那一個更愛他呢。
43 西門 回答說、我想是那多得恩免的人。耶穌 說、你斷的不錯。
44 於是轉過來向著那女人、便對西門 說、你看見這女人麼.我進了你的家、你沒有給我水洗腳.但這女人用眼淚溼了我的腳、用頭髮擦乾。
45 你沒有與我親嘴、但這女人從我進來的時候、就不住的用嘴親我的腳。
46 你沒有用油抹我的頭、但這女人用香膏抹我的腳。
47 所以我告訴你、他許多的罪都赦免了.因為他的愛多.但那赦免少的、他的愛就少。
48 於是對那女人說、你的罪赦免了。
49 同席的人心裡說、這是甚麼人、竟赦免人的罪呢。
50 耶穌 對那女人說、你的信救了你、平平安安的回去罷。

Translation: Engelsk: New American Standard Bible 1977.
Farsi and Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/