ANDAGT
www.vivit.dk/andagt


Ugens andagt

Ugens andagt 2019 ... (opdateres)

Ugens andagt, 2. samling (42)

Ugens andagt, 1. samling (47)


Tema-andagter

I stykker - hos Kristus (4)

Blomster har noget at sige (5)

Tid (4)

Hvem er du? Om skyld og tilgivelse (30)

En sjælden optimisme: Om tro og håb (30)

 

JUL

Juleevangeliet (6) (Lukas 2,1-20)

Mere end et nummer (4) (Lukas 2,1-20)

Den gamle jul og den nye. "Glade jul" (4)

I virkeligheden (3) (Lukas 2,1-20)

 

PÅSKE

Ord til påske (6)

Langfredag: De syv korsord (8)

 

PINSE

Helligånd og pinse (4)

 

Andagter
Gamle Testamente

MOSEBØGERNE

Første Mosebog

Langt, langt bedre (1 Mos 37-50)

 

Fjerde Mosebog

Velsignelse (4 Mos 6,24-26)

 

HISTORISKE BØGER

Ruths Bog

Gode vinger (Ruth 2,12)

 

Krønikebøgerne

Fremmed og tilflytter (1 Krøn 29,1-5)

 

DE POETISKE BØGER

Jobs Bog

Mere retfærdig end Gud (Job 4,17)

 

Salmernes Bog

"Jeg vågnede" - 20 salmer med andagter (PDF-format)

Om natten (Salme 4,9)

Dine stier (Salme 24,5)

Gud er vor tilflugt og styrke (Salme 46,1)

Tilflugt (Salme 62,9)

Syng, når du føler dig alene og er skamfuld (Sl 121,1)

Sov godt! (Salme 127,1-2)

Forbinding (Salme 147,3)

 

PROFETERNE

Esajas

Barnet i vort mørke (Esajas 9,1-6)

Blomster har noget at sige (Esajas 40,6.8)

Kun mig (Esajas 43,25)

Hvad har en kristen at skyde med? (Esajas 49,1-2)

For min frelse (Esajas 56,1)

Herrens herlighed rejser os (Esajas 60,1)

Svar til dem, der ikke spurgte (Esajas 65,1)

 

Jeremias

Herrens ord kom til mig (Jer 1,4-5)

Kristne har noget at skamme sig over (Jer 15,16-17)

Når alt forandres her (Jer 23,23)

Klage og håb (Klagesangene 3,25)

 

Daniel

Uden ende (Daniels 6,27)

 

Jonas

Dødstegn, som er livstegn (Jonas 1-2)

 

Mika

Hvad kan jeg komme med? (Mika 6)

 

Nahum

Et værn på nødens dag (Nahum 1,7)

 

Malakias

Solen skal stråle (Malakias 3,20)

 

Andagter
Nye Testamente

Matthæus-evangeliet

Er vi moderne mennesker syndere? (O.Andersen) (Matt 1,21)

Min elskede søn (Matt 3,17)

Lad jeres lys skinne (Matt 5,14-16)
Fjender (Matt 5,43)

Fadervor med forklaring (Matt 6,9-13)
Fadervor (kort version) (Matt 6,9)
Guds navn og din nabos (Matt 6,9ff)
Hvis er skylden? (Matt 6,12)
Bos og tjener (Matt 6,9-13)
Nuet (Matt 6,26-27)

Herre, hvis du vil, kan du ... (Matt 8,1-4)

Jeg er ikke min egen herre (Matt 10,24)
En discipel står ikke over sin mester (Matt 10,24-31)
Frygt Gud! Og frygt slet ikke! (Matt 10,28-30)

En pind (Matt 11,16-18)
Det er bare så godt! (Matt 11,28-29)

Er der tilgivelse for mig? (Matt 12,32)

Købmanden og perlen (Matt 13,45-56)

Forbarm dig over mig, Herre! (Matt 15,22)

Han findes - og kan findes (Matt 18,20)
Er syv gange nok? (Matt 18,21-37)

Høj og lav status (Matt 20)
Ligesom Menneskesønnen ... (Matt 20,26-28)
Sådan skal det ikke være blandt jer! (Matt 20,26.28)

Se din konge! (P.H.Petersen, Haderslev) (Matt 21,5)
Kristendom - kun en stemning? (Matt 21,9)

Et døgn i dit liv (Matt 22,15-22)

Om at have talent (Matt 25,14-15)

En havemand på knæ (Matt 26,38-39)

Når vi mangler ord (Matt 27,50)

I virkeligheden (Matt 28,1-8)
Alle dage (Matt 28,20)

 

Markus-evangeliet

Begyndelsen på evangeliet (samling 31 stykker)

Begyndelsen på evangeliet (Mark 1,1)
Vand i et godt land (Mark 1,4-5)
Det kan jeg aldrig få mig selv til (Mark 1,13)
Tiden er inde (Mark 1,14-15)
Forbilleder (Mark 1,16-18)
Myndighed (Mark 1,21-22)
Svigermor (Mark 1,29-31)
Hvordan lader du op? (Mark 1,35-39)
Du kan, hvis du vil! (Mark 1,41-42)

Nok i læge og psykolog? (Mark 2,1-12)
Kaldet fra Gud befrier os (Mark 2,14-17)
Prostitution og økonomisk kriminalitet (Mark 2,17)
Lappeløsninger (Mark 2,21)
Misbrugte søndage? (Mark 2,27)

Forsvarer du dig? (Mark 3,1-6)
Tolv mænd (Mark 3,14)
11-timers reglen (Mark 3,20)
Fan og fanatiker (Mark 3,21)
Familie (Mark 3,35)

Isolation er ikke godt (Mark 4,3-9)
Oplysning (Mark4,21)
Målestok (Mark 4,24)
Forlis (Mark 4,38-41)

Hjemmets hjælp (Mark 5,19-20)
Håb - når alt håb er ude (Mark 5,25-34)
Talita kum (Mark 5,41)

Journalister og apostle (Mark 6,12)
Hofprædikant (Mark 6,14-29)
Skal avisen ikke ud? (Mark 6,7-13)

Klippehulen (Mark 7,34)

Det er godt at takke (Mark 8,5-6)
Velsmagende og velsignet (Mark 8,7-8)

Sat ud af spillet (Mark 9,14-18)
Hjælp min vantro (Mark 9,24)

Ikke forladt! (Mark 15,34)

 

Lukas-evangeliet

Omvendelse til tilgivelse (Luk 1,16)
Trafik mellem himmel og jord (Luk 1,26ff)
Gemmer på lovsang (Luk 1,46-50)
Uden frygt (Luk 1,68-75)

Det er sket i virkeligheden (Luk 2,1)
Her er et par (Luk 2,4-7)
Uden frygt (Luk 2,9-10)
Mens du er på nattevagt (Luk 2,8-11)
Her er stor glæde (Luk 2,10)
Tro på virkeligheden (Luk 2,12)

Mere end et nummer (Luk 2,1-3)
Mere end et nummer - i slægten (Luk 2,4-7)
Mere end et nummer - i hjertet (Luk 2,8-11)
Mere end et nummer - i virkeligheden (Luk 2,12-14)

Kulissen (Luk 2,8-11)
Budskabet (Luk 2,10)
Begivenheden (Luk 2,11)
Tegnet (Luk 2,12)
Guds ære (Luk 2,13)
Bevægelsen (Luk 2,16)

Troen sender os derhen (Luk 2,16)

Kyndelmisse tænder lys (Luk,28-32)
I kirke med håbløsheden (Luk 2,41-52)
Hvor skal du være? (Luk 2,49)

Noget om tro og kærlighed (Luk 7,36-50)
Ser du denne kvinde (Luk 7,36ff)

Indskrevet i himlene (Luk 10,20)
Uro og bekymring (Luk 10,41-42)

Spektakel (Luk 11,26-28)

Din skat (Luk 12,15)
Spænd bæltet, så du kan arbejde! (Luk 12,35-37)

Lad det stå et år til (Luk 13,6-9)

Det kan du lære til påske (Luk 18,31-34)
Om tiggeri (Luk 18,34-39)

Religiøsitet eller tilgivelse? (Luk 23,34)
En forbryders fremtid (Luk 23,43)
I dine hænder (Luk 23,46)

Prædiken skal der til (Luk 24,46-47)
Guds v elsignelse koster (Luk 24,46-51)

 

Johannes-evangeliet

Identitet, bibel og dåb (Joh 1,19-20)
Efterfølgelse - krav eller privilegium? (Joh 1,37)

Vand og vind (Joh 3,8)
Vort verdensbillede (Joh 3,16)

Et underligt spørgsmål (Joh 5,6-7)
Jesus arbejder for os på hviledagen (Joh 5,16-18)

Der er en lille dreng her (Joh 6,5)
Guds Søns magt over naturen og mennesker (Joh 6,24-25)

Den kristne tro er kristen i kraft af sit indhold (Joh 8,31-32)
Hårde ord og gode ord (Joh 8,42-51)

Genindvielse af hjertet (Joh 10,22)

Liv midt i døden (Joh 11,21 og 32)

Herlighed (Joh 12,24)

Havde jeg dog bare vidst det (Joh 13,1)

Plads (Joh 14,2-3)
Hvor går du hen? (Joh 14,5)
Ikke faderløs (Joh 14,14-15)

Tilgivelse og Talsmand (Helligånd) (Joh 16,7)
Dødsleje eller fødestue? (Joh 16,21)

Dér er hun! (Joh 19,26-27)
Svar på lidelse og død (Joh 19,28)
Det lykkedes! (Joh 19.30)

Døråbner (Joh 20,19)
Hvad gør du ved tvivlen? (Joh 20,26)
Ord med liv (Joh 20,29)

 

Apostlenes Gerninger

Pinse (ApG 2,1-3 og 11)
Pinse er påske fortalt til hjertet (ApG 2,21)
De holdt fast (ApG 2,42)

Hvad vi har set og hørt (ApG 4,20)

Gud gør ikke forskel (ApG 10,34-35)

Igennem trængsler (ApG 14,22)

Hvor får du det fra? (ApG 17,22-23)
Grænser (ApG 17,26)
Ikke langt fra os (ApG 17,27)

 

Romerbrevet

"Vi ved!", men hvor ved vi det fra? (Rom 8,28)

 

Korintherbrevene

Kærligheden udholder alt (1 Kor 13,4-7)
Kærligheden hører aldrig op (1 Kor 13,8)

Fortiden (1 Kor 15,3)
Fremtid og evighed (1 Kor 15,4)
Tiden (1 Kor 15,20)

Vågen tro og kærlighed (1 Kor 16,13-14)

Frihed (M.Luther) (2 Kor 3,17)

Da vi nu har disse løfter (2 Kor 6,16)

 

Efeserbrevet

Hvor længe er du vred? (Ef 4,26-27)

 

Filipperbrevet

I øvrigt, glæd jer (Fil 3,1)

 

Thessalonikerbrevene

Helt og holdent (1 Thess 5,23)

 

Timoteusbrevene

Gud vil (1 Tim 2,4)

Husk på (2 Tim 2,8)

 

Hebræerbrevet

Gæstfriheden (Hebr 13,2)

 

Jakobsbrevet

Min nye kalender (Jak 4,13-17)

Hvordan være tålmodig? (Jak 5,7-8)

 

Petersbrevene

Flugt eller tilflugt? (1 Pet 2,25)

 

Johannes-brevene

Fædre - et nul eller boss? (1 Joh 2,13)

 

Andre andagter

Aar 2000-problemet

En bøn i adventstiden

Herren kommer (W.Michael)

Hygge uden håb

Fred på jorden (N.P.Grunnet)

Jul før tiden?

Overlevelsestur og faste

Efter påske

Indhentet af fortiden

Stedmoderblomst og trinitatis-tid

Naboer og orkaner