www.vivit.dk FORSIDE

Andags-oversigt

Ugens andagter 2020

Ugens andagt fra www.vivit.dk, skrevet af kirkens præster.
Ideer og kommentarer er velkomne! Skriv til post@vivit.dk.

Uge 3: 13. -19. januar 2020

Rør ved os!

Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Markus 10,13

Dit lille barn har slået sig. Og du har set såret og rørt ved det flængen på knæet. Det skal det forbindes. Og forbindingen skal skiftes og ses efter. Det bliver dig, der gør det. For du har rørt ved det. Du er nødt til at hjælpe, og du gør det gerne. - Eller du rører ved en god vens økonomi og ser, hvad der er brug for. Derfor kan ikke bare trække dig, men kommer med et godt råd, ja, måske med mere end det.

Andre gange siger vi: ”Det vil jeg ikke røre ved.” Det betyder, at vi ikke involverer os. For hvis vi først har rørt ved det, har vi fået ansvar og involveret os. Grunden til, at man siger fra, kan være helt i orden, nemlig fordi vi ikke kan hjælpe og kun vil skabe forkerte forventninger og gøre det hele vanskeligere, hvis vi rører ved vedkommendes situation.

I evangeliet fortælles, at man bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Røre for at hjælpe. Røre for at velsigne. For Guds folk dengang var velsignelsen ord, som skabte fremtid og håb. Hvis man blev velsignet af Guds profet, kunne man hvile i, at Gud sørgede for alt.

Vores fremtid formes også, når Guds Søn, Jesus Kristus, rører ved og velsigner os. Og det har han gjort på to måder: Først har han rørt os ved at blive menneske. Han er gået totalt ind i vores liv, da han tog vort kød og blod på sig. Det betød endda, at han døde i vort sted og besejrede døden for os. Dernæst har han givet os to sakramenter: dåben og nadveren. I dåben genføder os og iklæder os sig selv (Gal 3,27). Og i nadveren giver os sit legeme og blod. Sådan tager han os i favn og velsigner os. Derfor er alt godt.

BØN: Herre, tak, at du har påtaget dig at være menneske hos os og med os. Tak, at du i dåben har iklædt os dig selv, så vi aldrig skal være alene og ene. Tak for den hellige nadver, hvor du i søndags gav os dit legeme og blod. Tak for din velsignelse. Og Herre, giv os mod til at røre ved hinanden og andre, så vi bringer din velsignelse videre! Amen

Uge 2: 6. -12. januar 2020

Glæd os!

"Glæd os lige så længe, som du har ydmyget os, de år, vi oplevede ulykke!" Salme 90v15

Når vi bliver ydmyget og livet er svært, tænker vi måske, at det er tilfældigheder, eller at Gud har forladt os. Men der er også en anden mulighed: at det er Gud, der ydmyger os for at velsigne os.

Moses skrev om det i Salme 90: Du lader mennesket vende tilbage til støvet, du siger: «Vend tilbage, I mennesker!» (Sl 90v3). Og han beskrev, hvordan livet visner: Om morgenen blomstrer det og gror, om aftenen er det vissent og tørt. Vi går til i din vrede, vi forfærdes ved din harme. Du har stillet vore synder for dine øjne, vore skjulte overtrædelser i dit ansigts lys (v6-8). Vi mærker at livet forgår, når vi oplever nederlag, sygdom, svigt og død, og vi mærker nogle gange meget stærkt, at vi er syndere.

Under ørkenvandringen erfarede Moses det sammen med Guds folk. Og hvad var der at gøre ved det? Jo, han kunne bede til Gud om nåde og frelse. Og det gjorde han: Glæd os lige så længe, som du har ydmyget os, de år, vi oplevede ulykke!" (v15). Han havde lært, at Herren ikke svigter sit folk. Under ørkenvandringen gav han dem manna og sørgede for vand i 40 år. Men mange i folket var utilfredse og så det ikke som en velsignelse fra Gud. Derfor bad Moses: Lad dine tjenere få dit værk at se, lad deres børn se din pragt! Herren, vor Guds herlighed komme over os! Styrk vore hænders værk for os, ja, styrk vore hænders værk! (v16-17).

Gud viser os sin herlighed ved at give os vort daglige brød og ved at tilgive os vores synder. Moses beder om, at han selv og Guds folk må se det. Det må vi også bede om.

Bøn: Gud, lad os se dine velgerninger, dem, som du jo er i fuld gang med at gøre med os og hos os og vil gøre i 2020. Gør os taknemmelige, så vi derved også får stærke hænder og bliver til velsignelse for vor næste, vor familie, vor menighed og vort land i det nye år. Amen.

Uge 1: 30. dec. 2019 - 5. jan. 2020

Da de var rejst …

Da de var rejst, viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger: "Stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten, og bliv dér, indtil jeg siger til.” (Matthæus 2,13)

Da de var rejst ... Dagene med de vise mænd fra Østerland havde været overvældende og vidunderlige. Men nu var de rejst. Vi kender følelsen fra vores eget liv, når gode venner er taget afsted og hverdagen begynder. Livet var så godt, mens vi var sammen. Men nu er de rejst. Hvad nu?

Sådan kan Josef også have følt det, ikke mindst fordi han umiddelbart derefter måtte flygte i al hast. For kong Herodes ville slå Marias barn ihjel. Men han havde de vise mænds gaver, guld, røgelse og myrra, og Gud talte til ham i en drøm. "Stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten og bliv der, indtil jeg siger dig til!"

Vi er lige så godt stillet som Josef. Vi har Guds gaver: Dåben og Nadveren. I dåben blev vi født som Guds børn, tilgivet og frelst. Og i nadverens brød og vin er Jesus legemligt hos os os med sit legeme og blod. Og Gud taler til os endnu klarere end i en drøm, nemlig i Evangelierne. Her kan vi læse og høre, hvad Jesus lærte sine apostle. For han bad dem om at fortælle det videre, så mennesker til alle tider kunne høre hans ord og frelse med vejledning til at leve. Derfor bruger vi Evangelierne i den kristne menighed søndag efter søndag. Her sammenfattes alle Guds løfter i Gamle Testamente. Og her vejleder Gud os. Derfor er vi ikke alene. Og vi har håb og vished fra Gud, når vi ligesom Josef møder modgang og vanskelige udfordringer. Da må vi holde os til Guds klare vilje i de 10 bud, og klynge os til frelsens gave, som vi får i dåben og nadveren sammen med Guds ord.

Ugens andagt fra www.vivit.dk, post@vivit.dk

Uge 1: 30. dec. 2019 - 5. jan. 2020

Nytårsbøn

Treenige Gud! Ved din nåde slutter og begynder vi nu igen et år som dine børn og pilgrimme. Dine velgerninger imod os har været utallige, selvom vi har fortjent din vrede. I din hellige menighed har du bevaret dit hellige ord og dine dyrebare sakramenter. I det timelige har du velsignet og sørget for os med alt godt til legeme og sjæl.

Herre! Ved det gamle års slutning ofrer vi dig vore fattige hjerters tak og priser din barmhjertighed.
* Du vor aller kæreste Far! Tilregn os ikke vore synder, men tilgiv os i nåde!
* Jesus, trofaste Frelser! Udslet for din fortjenestes skyld vore overtrædelser!
* Gud Helligånd! Forny os i det indre menneske, så vi ikke tager gamle synder med ind i det nye år.

Lad din nåde være ny over os hver morgen. Bevar dit rene og sande ord hos os som vort hjertes trøst. Oplys vore lærere og prædikanter og velsign deres hellige arbejde.Gode Gud! Velsign dem, der leder og styrer. Og frem de beslutninger, der er efter dine bud. Velsign dem, der er forældre og har ansvar for andre. Giv styrke og lykke til enhvers arbejde. Opfyld vore sjæle med sand gudsfrygt, og giv din ånds fred i vore hjerter.

Frels din kirke fra vildfarelser. Bevar vort folk fra krig og ulykke. Hjælp de undertrykte, mæt de sultende, befri de uskyldigt fangne, plej de syge, forbarm dig over enker og faderløse. Før de døende fra døden til livet.Herre!

Lær os at handle efter din vilje. Ræk os din hånd, når vi falder. Bliver vi trætte i vort kald, da styrk os med himmelsk liv og kraft. Red os i nød og fare. Vær vor læge i sygdom og svaghed. Og skal vi skilles fra dette liv i det nye år, da lad os kunne anbefale vor sjæl i dine hænder.

Herre! Vær os nådig. Bønhør os for Jesu Kristi skyld! Amen.

(Bøn fra kirkens alterbog)