Tilbage til Forside

Søndagens kantate

Sigmund Hjorthaug

Siden er på norsk

Læs og hør Bachs kantater for hele kirkeaaret (PDF)

Introduktion til tidligere søndagskantater (HTML)

Kjære kantatelytter

Her er søndagens kantate!

Kantate nr 95: Christus, der ist mein Leben (For meg er Kristus livet)

16. s e Trinitatis (17. s i Treenighetstiden)

Tekst: Luk 7,11-17 Jesus oppvekker enkens sønn i Nain

Slå aller siste klokkeslag!

«Akk, kom gjerne snart, avskjedstime,
slå aller siste klokkeslag!»

Dette synges det i en av sangene i denne kantaten.

Den kristne behøver ikke å frykte døden. Døden er en søvn. Vi skal stå opp fra  graven som Jesus stod opp. Jesus skal kalle oss ut av graven som han kalte Lazarus ut av graven. Vi skal en dag våkne av søvnen. Gud skal gjenskape oss av jordens støv like så visst som han skapte Adam av jordens støv.

Alle de fire kantater av Bach for denne søndag handler om dødslengsel. Dette er ikke noe som preger vår tid i en så sterk grad som på Bachs tid. I en av Bachs mest kjente sanger fra « Geistliches Lieder» lyder det: « Kom søte død, kom salige ro»( Komm, süßer Tod, komm selge Ruh).

Kan en kristen ha dødslengsel? Ja, fordi dødslengsel er det samme som himmellengsel. Han ser frem til å forlate denne verden, som er en jammerdal, og få være der Jesus er, i den himmelske salighet. Som det står i et at av salmeversene i kantaten:

«Hos Gud er godt å være,
til ham står mitt begjær»

Derfor kan tenoren synge i sin arie, mens strykerne i orkesteret illuderer klokker.

«Akk, kom gjerne snart, avskjedstime,
slå aller siste klokkeslag!»

Tekst
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV95-Nor1.htm

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=20w30XMdhtI&t=23s

 

Flere kommentarer

 

I dagens kantate, som er  en koralkantate, gjør Bach bruk av fire forskjellige salmer som alle handler om døden, men også om de dødes oppstandelse.

Alle fire salmevers som brukes er fylt av glede, og Bach understreker gleden gjennom sin musikk.

 

1. Kor, koral: Christus, der ist mein Leben (For meg er Kristus livet)

Her synges første vers av salmen « Christus, der ist mein Leben» (For meg er Kristus livet), jfr Fil 1, 21:  «For meg er livet Kristus og døden en vinning»

Tekstforfatteren er ukjent. Melodien er av Melchior Vulpius (1570-1615).

På dansk heter salmen «Min død er mig til gode».

Merk at melodien lyder noe annerledes enn vi er vant med. Bla synges den i 3/4-takt og ikke 4/4-takt som vi gjør.

Bach bruker et glad, nesten lystig, akkompagnement i orkesteret. Dermed understrekes gleden i teksten, som lyder slik:
«For meg er Kristus livet
min død en vinning er.
Ham er min sjel hengivet,
med fryd vi møtes der»

Bach illustrerer døden på ordet «død» (Sterben) i andre linje. Han lar stemme etter stemme i koret komme inn med en lang tone på dette ordet. Tilslutt dannes en krass, dissonerende akkord, som uttrykk for dødens bitterhet. Men gleden er straks tilbake igjen i musikken!

Etter at koret har sunget det første vers av salmen, synger en tenor, som overgang til neste salme:
«Med glede,
ja med hjertens lyst
tar jeg farvel her nede»
 

Deretter synger koret første vers av salmen «Med fred og glede går jeg bort» av Martin Luther. Salmen introduseres av horn, ledsaget av trompet og to oboer. Her merkes også det gledefylte i akkompagnementet! Salmen ble meget brukt i begravelser, og den bygger på Simons lovsang i Luk 2, « Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse »

2. Resitativ sopran: Nun, falsche Welt! (Nå, falske jord!)

Her er også dødslengselen tydelig. Man vil helst forlate denne onde verden. Det synges:
«Nå, falske jord!
Nå har jeg intet felles mer med deg;
mitt bo er alt gjort opp»
 

Resitativet fører direkte over i neste sats, med salmen:
«Farvel vil jeg deg byde,
du arge, falske jord»
 

3. Koral: Valet will ich dir geben (Farvel vil jeg deg byde)

Dette salmevers, som blir sunget av en sopran, er fra den tredje salmen i kantaten.
«Farvel vil jeg deg byde,
du arge, falske jord,
det liv du kunne yde
ble meg til byrde stor.
Hos Gud er godt å være,
til ham står mitt begjær,
han vil gi lønn og ære
til dem ham tjener her»
 

Salmen er av Melchior Therschner (1562 - 1627).

Den synges langsomt i 3/4-takt isteden for 4/4-takt som vi er vant med, og ledsages vakkert av obo.

Melodien kjenner vi igjen fra salmen «Hvorledes skal jeg møte» eller «Er Gud for meg så trede». 

4. Resitativ tenor: Ach könnte mir doch bald (Å, kunne snart dog dette gode skje)

Tenoren synger så et resitativ «Å, kunne snart dog dette gode skje»

Dødslengselen er tydelig i denne tekst.
«Å, kunne snart dog dette gode skje
at jeg min død,
en slutt på all min nød,
i mine lemmer kunne se!
Jeg lengter sårt,
jeg daglig vil mot graven helle,
og hver en time mot den telle»

5. Arie tenor: Ach, schlage doch bald (Akk, kom gjerne snart, avskjedstime)

Dødslengselen er også tydelig i denne sang.
«Akk, kom gjerne snart, avskjedstime,
slå aller siste klokkeslag!»
 

Dette er en forunderlig arie. Som en kommentator skriver: «Det er et mesterverk i musikalsk kreativitet».

To oboer spiller et ritornell (musikk som stadig gjentas, «vender tilbake», som ordet betyr), mens strykerne spiller pizzicato, plukker på strengene, for å illudere tikkingen av ur eller klokker.

6. Resitativ bass: Denn ich weiss dies (Jeg vet så vel)

Her får vi svar på hvorfor dødslengselen kan være så sterk. Fra graven har vi, som det synges: «adgang til min Far». Døden er kun en søvn, som vi skal våkne opp fra en gang. Skulle vi være i tvil om at Jesus virkelig kan finne meg blant de utallige av hensovede legemer når han kommer tilbake, så synges det trosvisst, at han som er den gode hyrde som leter opp det villfarne får, også skal søke og finne meg på oppstandelsens dag!

Bassen synger
«Så kan jeg tro så glad i sinnet
at min oppstandelse
en vakker dag skal rinne».

7. Koral: Weil du vom Tod erstanden bist (Da du fra graven er stått opp)

I den avsluttende koral synges det, i enkel firstemmig stil, om oppstandelsen. Som Jesus sto opp, skal også vi stå opp! Det er Guds ord som gir meg visshet om dette.
«Da du fra graven er stått opp,
skal jeg i grav ei blive.
ditt ord gir løfte for min kropp
all frykt kan du fordrive.
For hvor du er, der kommer jeg,
og skal for evig bli hos deg;
så går jeg dit med glede»

Dette er den fjerde salme som brukes i kantaten.

Teksten er av Nikolaus Herman (1480-1561). Melodien er muligens også av ham.

 

 

God søndag!

Mvh Sigmund Hjorthaug