Tilbage til Forside

Søndagens kantate

Sigmund Hjorthaug

Siden er på norsk

Læs og hør Bachs kantater for hele kirkeaaret (PDF)

Introduktion til tidligere søndagskantater (HTML)

Kjære kantatelytter

Her er søndagens kantate!

 

Kantate nr 54, «Wiederstehe doch der Sünde»  (Stå imot synden)

3. søndag i faste

Tekst: Luk 11,14-28 Jesu makt over de onde ånder

 

I Leipzig skulle det ikke synges kantater på fastesøndagene på Bachs tid. Det finnes en kantate fra fastetiden fra den tid Bach virket i Weimar. Det er denne kantate.

Kantaten har tilknytning til søndagens evangelium, som handler om Jesu makt over de onde ånder. Teksten i kantaten formaner og tilskynder oss til å stå imot synden og djevelen, han som er syndens og løgnens rette far.

1.Pet 5,8-9a «Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke.  Stå ham imot, faste i troen!»

Ja, det er kun ved troen på Jesus, som har overvunnet djevelens og hans makt, at vi kan stå den onde imot!

 

Tekst
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV54-Nor1.htm

 

Musikk
https://www.youtube.com/watch?v=d1bBpIdyV0c

 

 

Flere kommentarer

Kantaten har tre satser og synges av en altsolist (kontratenor).

 

1.Arie: Wiederstehe doch der Sünde  (Stå imot synden)
Merk de dissonerende akkorder som kommer like fra starten av sammen med en hamrende bevegelse i musikken. Dette kan være uttrykk for syndens gift.

Med den buktende bevegelse i musikken, kan Bach ha tenkt på djevelen (slangen), som innsmigrer seg med sine fristelser.

 

«Kristne, stå imot det onde,
ellers rammer deg dens gift.
Aldri la deg Satan blende,
den Guds ære her vil skjende,
blir forbannet, her og hist.»

 

 

2. Resitativ: Die Art verruchter Sünden  (Synden kan nok være forlokkende)

Legg merke til Bachs musikalske illustrasjon til det «skarpe sverd», i « For synd er lik det skarpe sverd», hvor han bruker en hurtige oppadgående bevegelse i cellostemmen.

 

«Skjønt syndens onde vesen nok er
for synet underbart,
så lytt til hva som skjer:
Man høster kun besvær,
og ubehaget følger.
Det ytre er som gull,
dets glimmer kun bedrar,
dets sanne vesen er som skygge,
ja, kalket hvit som grav,
lik frukt med bitterhet befengt,
og den som vil på den slags bygge,
vil finne himmelriket stengt.
For synd er lik det skarpe sverd
som gjennomborer på sin ferd.»

 

3. Arie: Wer Sünde tut  (En syndens trell er styrt av Satan) 

Arien er formet som en fuge, med en intensiv nedadgående kromatisk bevegelse i meldodien.

Sangstemmen tar også del i fugetemaet, noe som ikke er så vanlig!

 

«En syndens trell er styrt av Satan,
for han er syndens rette far.
Om man fra Satans onde snare
den rette andakt vil bevare,
er trellen fri og seieren klar.»

 

 

Med ønske om en god søndag!

Sigmund Hjorthaug

 

PS

Solist i denne innspillingen er Andreas Scholl, en av verdens beste kontratenorer, hvis ikke den beste! Jeg kjenner ingen som på en så fantastisk måte kan formidle en tekst og som «samhandler» så suverent med orkesteret. Han må være alle dirigenters og orkestres lykkefunn! Han formidler sangen ukunstlet og med en stemme som berører en dypt. Hør ham f.eks i «Es ist vollbracht» (Det er fullbrakt) fra Johannespasjonen, eller «Erbarme dich, mein Gott» (Forbarm deg, min Gud) fra Matteuspasjonen.