www.vivit.dk

Martinskirken i Kbh og Gratiakirken i Aarhus, 18. juli 2023
Uploaded på www.vivit.dk 23. august 2023
Fornyet 10. oktober 2023

Præstekald

Præste-kald i Den Evangelisk-Lutherske Frikirke:

Vort kirkesamfund søger yngre præster til at være hyrder, lærere og sjælesørgere for menighederne sammen med kirkens nuværende præster frem til deres pensionering.

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke består af to menigheder med tilsammen ca. 100 medlemmer. Kirken blev stiftet i 1855 som den første ikke-statslige lutherske kirke i Danmark og består af Gratiakirken i Aarhus Nord og Martinskirken tæt på Københavns centrum og prædikesteder i Odense og på Lolland.

Et billede, der indeholder udendørs, træ, sky, bygning  Automatisk genereret beskrivelseKirkens trosgrundlag
Guds åbenbaring i Jesus Kristus, som er givet os i Gamle og Nye Testamentes kanoniske skrifter. Vi tror, at de er Guds inspirerede og ufejlbare ord og den kristne kirkes rettesnor for tro, lære og liv.

Vi bekender os til den kristne kirkes oldkirkelige bekendelsesskrifter, Den Apostolske-, Nikænske- og Athanasianske Trosbekendelse og samt de øvrige beken­delses­skrifter i Konkordiebogen fra 1580, fordi bekendelsen her er i overensstemmelse med Bibelens lære.

Menigheden
Helligånden har kaldet os ved evangeliet og genfødt os i dåben. Herren giver os sit legeme og blod i den hellige nadver. Gud kalder os til indbyrdes omsorg og mission. Vi tror, at præste­embedet er indstiftet af Gud, og at Gud kalder gennem sin menighed. Vi forpligter os til at sørge for vores præst, bære og støtte ham med forbøn og trofast deltage i kirkens gudstjeneste og bære med på menighedens byrder.

Responsive imageVi tilbyder
+ Introduktionsperiode med vejledning og samarbejde. Aftales.
+ Løn på folkeskolelærer-niveau med en ansættelses­grad på 50-75% med håb om fuld tid i to præstekald.
+ Faste friweekender og 6 ugers ferie; præstebolig i Aarhus
+ Præstekonvent med andre teologer i Danmark
+ Mulighed for videreuddannelse
+ Internationalt luthersk netværk med søsterkirker
Praktiske opgaver (økonomi, rengøring, vedligeholdelse mm.) varetages af menighedens medlemmer på frivillig basis

Præsten
Kirkens kommende præst forventes at have en solid teologisk uddannelse og at tilslutte sig kirkens trosgrundlag. Nogle års erfaring som menigheds­præst vil være en fordel; der vil være stor fleksibilitet og blive tilbudt supplerende uddannelsesforløb efter behov.

Du prædiker evangeliet frit og betingelsesløst, fordi vi er frelste alene på grundlag af Jesu stedfortrædende lidelse, død og opstandelse. Du stoler på, at Gud giver mennesker troen gennem nådens midler. Du er et lyttende menneske, der er indstillet på personlige samtaler og har øje for de små og svage i menigheden. Du tror – ligesom vi – at Ordets tjenere er kaldet af Gud.

Afgørende er 1) bibelsk funderet overbevisning, 2) ønske om at række evangeliet til andre mennesker, 3) imødekommenhed overfor det enkelte menneske, 4) og at du selv lever af det evangelium, som du skal tjene menigheden med i forkyndelse og sjælesorg.

Kontakt mv.
Hvis du er interesseret og ønsker at vide mere, kan kirkens formand kontaktes på e-mail: post@vivit.dk eller telefon 6063 2323. Vi vil gerne mødes med dig til en samtale. Kontakt os gerne inden 1. december 2023.
Send gerne en ansøgning, hvor du præsenterer dig selv, din uddannelse og din erfaring som præst.

Læs mere om kirken på www.vivit.dk og om præstekald på www.vivit.dk/praestekald. Vi glæder os meget til at møde dig!

Med venlig hilsen
Den Evangelisk-Lutherske Frikirke

INFOboks

Find mere på vivit.dk