Kontakt til andre kirker

KONFERENCER
(Conferences)
ELC European Lutheran Conference
Europæisk Luthersk Konference.

Den evangelisk-lutherske Frikirke er medlem.

Kontakt post@vivit.dk for nærmere oplysninger

International Lutheran Council, ILC
Internationalt Luthersk Råd
Website: www.ilc-online.org
Den evangelisk-lutherske Frikirke har siden 2009 været accosieret medlem.

NORDEN
Evangelisk Luthersk Bekendelseskirke i Sverige/Norge (ELBK)
Luthersk Bekendelseskirke i Finland (STLK)
Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet

ØVRIGE EUROPA
Evangelisk Luthersk Frikirke i Tyskland (ELFK)
Selvstændige Evangelisk Lutherske Kirke i Tyskland (SELK)
Evangelisk Luthersk Kirke i England (ELCE)
Evangelisk Luthersk Kirke i Portugal (IELP) BLOG
Evangelisk Luthersk Kirke i Frankrig (EELSF)
Evangelisk Luthersk Kirke i Spanien (IELE)

ANDRE LANDE
Den Frie Evangelisk Lutherske Synode i Sydafrika (FELCISA)
Den Lutherske Kirke Missourisynoden i USA (LCMS)

DANMARK
Folkekirke & Folkekirke-organisationer
(State Church and some of its organisations)
KM: Kirkeministeriet 
FK: Folkekirken

IM: Kirkelig forening for indre mission i DK
Bibelskole i Børkop Indre Missions Tidende
LM Luthersk Missionsforening
Højskole (LMH) i Hillerød
ELM Evangelisk Luthersk Missionsforening
Hedemølle Efterskole
MF Menighedsfakultetet i Århus
DBI Dansk Bibel-Institut i København

KFS Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom

Avis (Newspaper)
KD: Kristeligt Dagblad

 


YDRE MISSION
(Foreign Mission)
ISST, BRAZIL Instituto Santissima Trindade i Moreira, Brazil
Ydre Mission BLECKMAR MISSIONEN

BIBEL og BEKENDELSE (Bible and Confession)
Bibelen 1992 Det Danske Bibelselskab
CONCORDIA:  Den lutherske kirkes bekendelse på mange sprog
Martin Luther på dansk
LOGIA, tidsskrift for luthersk teologi
Lutheran Theology, Web Site Luthersk Teologi - Samling af artikler
CONFESS AND TEACH FOR UNITY!

CONFESSIONAL LUTHERANS Bekendende Lutheranere
LHF Lutheran Heritage Foundation Den Lutherske Arvs Fond

UDTALELSER & bekendelser (Statements & Confessions fra Den evangelisk-lutherske Frikirke og søsterkirker)

"Same Gender Relationship - and the Church" Samliv memmen menneskser af samme køn - og kirken. Udtalelse fra Internationalt Luthersk Råds møde aug. 2009.

"Joint Declaration Doctrine of Justification" "Fælleserklæringen om retfærdiggørelses-læren" Underskrevet af Det lutherske Verdensforbund og Den Romersk Katolske Kirke. Dokumentation og udtalelser 1999.

LB LEUENBERG KONKORDIEN: Erklæring om kirkefællesskab mellem protestantiske kirker i Europa. Udtalelse fra Den ev.-luth. Frikirke maj 2001

Bekendelse om retfærdiggørelseslæren Udtalelse fra Nordisk Frikonference november 1999

Enhedsdokument Dokument forud for kirkefællesskab mellem ELBK, LFS, STLK og ELFK