www.vivit.dk
Tilbage

Sandheden gør fri

Ved 150-års jubilæet for Den evang.-luth. Frikirke, Alle helgens søndag, pastor Vagn Lyrstrand
Salmer: 2 - 246 - 661 - Gud, jeg tror, du skabte mig (Lis Lyrstrand); Jeg en frihed kender (Grunnet) - 11

Johannesevangeliet 8,28-36

Når I får ophøjet Menneskesønnen, skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og jeg intet gør af mig selv; men som Faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig; han har ikke ladet mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne." Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: "Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie." De svarede ham: "Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig været trællet for nogen. Hvordan kan du da sige: "I skal blive frie?" Jesus svarede dem: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, der gør synd, er syndens træl. Men trællen bliver ikke huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså Sønnen får frigjort jer, skal I være virkelig frie.

Vi har sandheden

"Ved mit ord har I sandheden, og sandheden skal gøre jer frie!" Hvilket evangelium! Frikirkens stifter N. P. Grunnet triumferede: "Vi har sandheden!" Som en reklamemand, der ved, at man skal træffe forbrugerne, hvor de er hjemme, og vække deres behov. Og hvad har vi mere brug for end netop sandhed og frihed?

Proklamationen træffer

"Vi har sandheden!" Det traf folk hjemme, som da Jesus proklamerede: "I skal blive frie!" Det udfordrede, som det udfordrer os, der nu lytter - både vi jubilæums-værter og jer gæster, som vi er så glade for at se. Og vi tænker: Det er alligevel for meget! Hvad ligner det at stille sig på en vi-alene-har-sandheden-pidestal? Beskedenhed er dog en dyd! Og Grunnet kunne have udtrykt sig finere. Men hvordan kunne han som en Ordets tjener love mindre end Herren: Hvis I bliver i mit ord, skal I forstå sandheden! Grunnet vovede ikke, som mange andre at komme med noget nyt, som f.eks. en ny baptistisk voksendåb, en ny adventistisk helligdag, en ny pietistisk menighed indenfor en frafalden kirke... Beskedent sagde han: "Vi har ikke noget nyt. Men vi har sandheden! Og uden en sand tro er intet vundet!"

Dét traf i en tid, hvor - som en samtidig statskirkepræst siger - "der i statskirken prædikes og troes en 1/3-dels, 1/2, 1/8-dels, 1/16-dels kristendom og så fremdeles ned til vantroen af det reneste vand." Her er det, Grunnet stifter kirke med sloganet: Vi har sandheden! Og der lå hjerte i det: "Den herskende nød driver mig... " siger han. "Og mit ønskes mål er at opsøge de arme forvildede og forførte sjæle... og at være et hjem for Guds børn." Det var en vækkelsernes tid. Og mange søgte og kom til tro, hvor evangeliet trods alt blev hørt. Som da Jesus forkyndte for jøderne om sig selv som Menneskesønnen, der giver liv og fællesskab med Gud. Og de mødte i ham Guds godhed og nærvær, så mange kom til tro.

Men troen lever af sandheden

Hør nu I, som er kommet til tro på Jesus, som har oplevet hans godhed og glæder jer over at følge ham, hør, hvor enkelt det er: Hvis I bliver i mit ord... skal I lære sandheden kende, og sandheden skal gør jer frie! - Bliv ved det, og I har sandheden og friheden! Da var de truffet hjemme. Det traf deres dybeste behov. - Men de ville ikke vide af det! Det var for meget! De havde dog deres frie vilje. De tilhørte en from tradition, gik til gudstjeneste og søgte Gud. Når de nu også søgte og troede Jesus, så var de da frie!

Vi lever i en ny åndelig vækkelsestid. Og mange søger det sande i en oplevelse af Guds nærvær. En forfatter til en nys udkommet bog fortæller, at hun i søgen efter at opleve sandheden rejste til Assisi og blev grebet af "det nærvær og den kærlighed, der var i luften." - Hun forstod, at det var sin gudslængsel, hun mærkede. Sådan fandt hun sandheden, at Gud er." Og hun siger: "Søger man Gud, vil det ske helt af sig selv. Det handler blot om tale med ham i stedet for om ham!" (KD 29.10.05). Sådan oplever mange, at de har sandheden og friheden i sig. Og da støder man sig på Jesus. For han sætter fingeren på et punkt, som er alt andet end festligt.

Enhver, der gør synd, er syndens træl. Hvad nytter det, menneske, at du oplever at være fri og have fundet sandheden og mærke en tro på Gud og Jesus i dig, når du dog synder? Når du ikke kan gøre dig fri af synden, så er sandheden jo, at du er syndens træl! Og som træl kan du når som helst være solgt og smidt ud. Syndens følge er død og fortabelse. Derfor har du ingen fremtid i Guds hus. Det er en stakket frist, du har, hvor Jesus gennem din erfaring viser dig, at du er en syndens træl, som ikke bliver i huset.

Jesus gør fri

Men Sønnen bliver der for evigt! Tænk, om du kunne få en sådan sønnestatus hos Gud, så du i sandhed kunne sige: Jeg er ikke som trællen bundet af synden, men løst fra den! Og netop den sandhed er Jesus, Guds egen Søn, kommet for at give dig. Han giver det ved som Menneskesønnen gå ind i alt det, der binder, gør ufri og fylder os med den forbandede løgn, at blot vi søger Gud, så har vi ham også. Her står han ved din side som den, der altid gør det, der er godt i Guds øjne. For at bytte med os og gøre syndekår til sønnekår.

Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. - Hvis I bliver i mit ord. - Du skal ikke lede i din syndige sjæl eller dit syndebundne legeme, rejse til Assisi eller Jerusalem, søge syner og oplevelser, hvor du er centrum. For da er du stadig i synden. Men hvis I bliver i mit ord, skal I forstå sandheden, og sandheden skal gøre jer frie! - Hvilken sandhed? Den sandhed, der samler sig i Jesus den korsfæstede, som han udtrykker med ordene: Når I får ophøjet Menneskesønnen, skal I forstå, at jeg er den, jeg er!

Ved ordet om Jesus, Guds Søn, korsfæstet og solgt til død og dom i dit sted, skal du forstå, hvad ingen tanke kan udtænke: at Jesus er din Herre og Gud, som giver dig plads som søn i faderhuset ved at betale din regning og udsone din dødsdom. Og det er jo netop den sandhed, som du aldrig kan føle dig til, men alene kan og må høre dig til. Den sandhed, som gør fri, er at "Gud var i Kristus og forligte verden med sig selv, idet han ikke tilregnede dem deres synder, men lod ordet om forligelsen lyde iblandt os. - For den, som ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi skulle være Guds retfærdighed i ham" (2 Kor 5). Han blev bundet med dine synders lænke. Og så er du fri. Sådan gjorde Gud det salige bytte, at han "blev givet hen på grund af vore synder og opvakt på grund af vores retfærdiggørelse" (Rom 4,25).

Her er sandheden, som gør fri

I evangeliets prædiken: "Dine synder forlades dig!"; i dåben; i skriftemålets tilsigelse og i nadveren med Herrens "legeme og blod, som gives og udgydes for jer til syndernes forladelse." Hvilken sandhed! Hermed er vi frie og en fri kirke. Og vi takker Gud, fordi "vi har sandheden", og fester for at dele den med så mange om muligt i dag - og indtil vi i Himlen bliver virkeligt frie! Amen