Årsmøde og kirkemøde
5. maj 2019 i Martinskirken

TEMA: "Øs glæde af frelsens kilder!"

Den Ev.-Luth. Frikirke holder sit 164. årsmøde i Martinskirken, Martinsvej 4, 1926 Frederiksberg - om Gud vil og vi lever!

PROGRAM med TEMA & DAGSORDEN

Ankomst til Martinskirken fra kl. 10

10.30-11.30: Gudstjeneste
(prædikant S.Hjorthaug; liturg LGJ; organist Tanja Michael)

Kollekt til kirkens mission i Danmark.

12.15: Middag

13.15-15.00: Forhandlingsmøde (1)
1. Årsberetninger 2018-19 og Hilsener.
2. Guds godhed og vores husholdning. Regnskab 2018 og budget 2020.

15.00-15.30: Kaffe og kage

15.30-16.30: Forhandlingsmøde (2)
3. Kirkens arbejde, mission, kirkefællesskab, kontakter, samarbejde.

16.45-17.00: Andagt og på gensyn

Der serveres gratis middagsmad og kaffe.

Arr. Martinskirken
Tilmelding inden 15. april på mail til
mail@martinskirken.dk eller på telefon til Birgitte Bay Jensen 40 86 12 48 og Inge Nielsen 26 85 41 91.

ALLE ER VELKOMMEN!

TEMA for 2019-20: ”Øs glæde! – af frelsens kilder”

Hvem vover at opfordre til glæde , hvis der er mørke i landet, og de stærke undertrykker de svage? Hvem tør tro på en fremtid, når de fleste er optaget af egen fremgang og velstand? Hvem kan håbe på noget godt, når et helt folk har glemt sin Skaber og Frelser?

Profeten Esajas gør det! For han så 700 år før Kristus’ fødsel Guds frelse i glimt. Han så lyset i mørket. Han fortæller om Messias-barnet, som skal fødes af en jomfru. Barnet er ”Immanuel” = Gud med os. Dette barn er Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste. Profeten taler kraftfuldt om skyld og tilgivelse. Profetbogens første 12 kapitler slutter med at forudsige, at mennesker ”på den dag … skal øse vand med glæde af frelsens kilder”.

Nye Testamente fortæller, at dagen kom, da Guds Søn blev født ind i vores virkelighed (Matt 1,21-23). Jesus er IMMANUEL – Gud med os. Han oplyser i vort mørke. Han befrier de undertrykte. Han vil føre os tilbage til vores Skaber og Frelser. Og han fødes ind i vores liv og hjerter, når vi hører Guds ord og får tillid til Jesus Kristus. Vi kan øse tryghed, frygtløshed, styrke og lovsang i Dåben, Nadveren og i Evangeliets Ord. Her er kilden til holdbar glæde og evigt liv.

Esajas kapitel 12:
På den dag skal du sige: Jeg takker dig, Herre; du var vred på mig, men din vrede lagde sig, og du trøstede mig. Gud er min frelse, jeg er tryg, jeg frygter ikke, for Herren er min styrke og lovsang, han blev min frelse. I skal øse vand med glæde af frelsens kilder.

ÅRETS BIBELORD er en forudsigelse, som vil gå i opfyldelse "på den dag". Og den dag er i dag, når vi hører Evangeliet om Jesus Kristus.

Derfor kan vi sige til hinanden: ”Øs glæde – af frelsens kilder!” og øse glæde sammen – og øse til andre!