Årsmøde og kirkemøde
5. maj 2019 i Martinskirken

Den Ev.-Luth. Frikirke holder sit 164. årsmøde i Martinskirken, Martinsvej 4, 1926 Frederiksberg - om Gud vil og vi lever!

Ankomst til Martinskirken fra kl. 10

10.30-11.30: Gudstjeneste
Kollekt til kirkens mission i Danmark.

12.15: Middag

13.15-15.00: Forhandlingsmøde (1)
1. Årsberetninger 2018-19 og Hilsener.
2. Guds godhed og vores husholdning. Regnskab 2018 og budget 2020.

15.00-15.30: Kaffe og kage

15.30-16.30: Forhandlingsmøde (2)
3. Kirkens arbejde, mission, kirkefællesskab, kontakter, samarbejde.

16.45-17.00: Andagt og på gensyn

Der serveres gratis middagsmad og kaffe.

Af hensyn til forberedelse beder menigheden om tilmelding til spisning.
Tilmelding inden 25. april
til mail@martinskirken.dk,
eller til Bent Nielsen 41 42 52 10.

ALLE ER VELKOMMEN!