Forside www.vivit.dk
Oversigt - Søgemaskine

Hvorfor rammer ulykken?


hør prædiken
hør gudstjeneste

Om ulykke, omvendelse, tro og gode gerninger

21. søndag e. trinitatis, 21. oktober 2018 i Kbh og Aarhus. Leif G. Jensen
Salmer: 12, Bibelkor, 465, 31, 226

Lukas 13,1-9
På den tid kom nogle og fortalte ham om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Og han sagde til dem: "Mener I, at de var større syndere end alle andre galilæere, siden det gik dem sådan? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Eller de atten, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte - mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de." Så fortalte han denne lignelse: "En mand havde et figentræ, som var plantet i hans vingård, og han kom og ledte efter frugt på det, men fandt ingen. Han sagde da til gartneren: I tre år er jeg nu kommet og har ledt efter frugt på dette figentræ uden at finde nogen. Hug det om! Hvorfor skal det stå og tage plads op til ingen nytte? Men han svarede: Herre, lad det stå et år til, så skal jeg få gravet omkring det og givet det gødning. Måske bærer det så frugt næste år. Hvis ikke, kan du hugge det om." .

Nåde være med jer, og fred, fra Gud, vor fader, og fra Jesus Kristus, vor frelser. Amen. Når vi hører om ulykker og katastrofer, overvejer vi nogle gange og spørger: Hvorfor sker det? Hvad er meningen? Hvor er Gud? Hvorfor skal mennesker rammes så hårdt? Andre gange hører vi om brutalitet fra tyranner og diktatorer, som mishandler mennesker, undertrykker. Her kender vi årsagen: tyrannerne. Men hvorfor skal det ramme de mennesker, som pines og tortureres? Hvorfor? - Men mange gange er det ikke så vigtigt for os at få svar. Vi kan let skyde disse historier til side, som vi ser på DR1 og læse om i Berlingske. Vi slukker med lethed for TV og lægger avisen væk, spise noget chokolade og tænker på noget helt andet. Lige indtil det handler om os selv! Når vi selv bliver ramt af sygdom, spørger vi på en helt anden måde. Hvorfor skal det ramme os? Er det skæbnen? Er det Gud. Er det ikke uretfærdigt? Eller rammer det os som en straf, fordi vi har syndet og er skyldige? Eller hvis Danmark besættes af magter, som slagter de kristne og blander deres blod med vinen på alteret, for at håne de kristne, som de har myrdet, da vil vi opleve frygt og forfølgelse. - Når vi mennesker oplever ondskab, lidelse og ulykker reagerer nogle med at blive religiøse. Andre forkaster i stedet troen på Gud og gør ateisme til deres grundlag. Men problemet har man, uanset om man er ateist eller religiøs.

1.

Der kom nogle til Jesus og fortalte ham noget meget grimt om den romerske besættelsesmagts leder, Pilatus. Galilæere var kommet til Jerusalem for at ofre i templet. (Galilæere var de jøder, der boede i Galilæa). Og nu slagtede diktatoren galilæerne og blandede deres blod med offerdyrenes blod. De blev ofre for Tyrannen lune og had mod den jødiske tro.

Jesus spørger, hvad tilhørerne mente om det? Var disse galilæere værre end andre, siden det gik dem så frygteligt. Var de større syndere? Havde de gjort noget, som var årsag til, at det gik sådan? Og Jesus svarer selv: NEJ. Det kunne være sket for enhver anden jøde. For at slå pointen fast, nævner Jesus en anden ulykke, som fandt sted i Jerusalem. Alle vidste om et tårn, der var styrtet ned i byen. Hvorfor ramte det lige netop de 18, som det ramte? Var de større syndere end alle andre i byen? Var det Guds hånd, som sørgede for, at de blev dræbt som straf? Og igen svarer Jesus selv: NEJ!

2.

Vi ånder måske lettet op. Det, der sker, det sker bare. Og det kan ramme alle. Når det rammer andre, er det jo trist for dem og godt for os, at det ikke var os. Og hvad så ellers? Da kan vi måske bare gå videre i livet og håbe, at det ikke sker for os og ellers gøre som vi plejer.

Men NEJ. Jesus brugte disse to begivenheder på en helt anden måde. Han sagde: ”Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de”. … Og igen: ”Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de." Der er noget i vores liv, som ikke er, som det skal være. Det vil uundgåeligt føre til ulykke og katastrofe. Vi vil omkomme ligesom galilæerne og de atten indbyggere i Jerusalem, hvis vi ikke omvender os. Det ville nok lyde som en tom trussel, hvis ikke ordne kom fra netop Jesus. Han er det gode menneske, levede i kærlighed, underviste mennesker og havde magten over liv og død. Det var ham, som helbredte mennesker og havde magten over sygdom og al lidelse. Det var ham, som stillede stormen på søen og gav 5000 mennesker mad i en ørken med fem brød og to fisk. Det er ham, som nu gør os meget urolige.

3.

Det er slemt nok, hvis vi skulle mishandles på grund af vores tro. Og det er slemt nok, hvis vi pludselig skulle omkomme ved en eksplosion i Metroen. Men nu er der noget i dit liv, som vil føre til straf og dom: Nemlig, at du ikke lever i overensstemmelse med Guds gode vilje, men følger din egen plan og mange gange er til skade for andre. Du bortforklarer og undskylder – og fortsætter. Men Jesus siger til os: ”Hvis I ikke omvender jer …” Der er en udvej fra at blive dømt for dine synder: Nemlig OMVENDELSEN.

Hvad er så omvendelse? … Hvis vi selv skulle svare, ville vi måske sige: Det er forbedring. Jeg bliver et bedre menneske. Det er omvendelse. Bliver bedre, så Gud ikke straffer mig. Lærer af Jesus og bliver bedre, lidt mere ligesom han er. Så jeg vil blive bedre. Sådan forstod de fleste jøder omvendelsen. Leve mere efter loven. Frelse sig selv ved sin forbedring.

Men kristen omvendelse er ikke, at vi frelser os selv ved at forbedre os. Omvendelsen er: At vende om til ham, som har skabt dig, og få hans tilgivelse. Hør Lukas 1,16: ”Mange af Israels børn skal han (Johannes Døber) føre tilbage til Herren deres Gud.” OMVENDE er at FØRE TILBAGE TIL HAM, DU STAMMER FRA! Og Lukas 1,17: ”Han (Johannes Døber) skal vende fædres hjerte til deres børn.” Skal en fars hjerte ikke banke for sine børn? Jo! Omvendelse er også at blive ført tilbage til hinanden, til at elske og ære i ægteskabet og familien og i Guds menighed. Tilbage til Guds kald!

Omvendelse er at få sit hjerte vendt til en person, et menneske eller til Gud. Det handler egentlig ikke om, hvad vi gør, men hos hvem vi er. Hør flere ord om omvendelse: Lukas 1,77: ”Han (igen Johannes Døber) skal lære folk at kende frelsen i deres synders forladelse, takket være vor Guds inderlige barmhjertighed.” Det gælder om at kende Frelsen. Og Jesus siger efter sin opstandelse i Lukas 24,47: ”og i hans navn (dvs. Jesu navn) skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag.” Omvendelse er ikke omvendelse til at gøre det bedre, men til syndernes forladelse. Og da gør du det måske anderledes sidenhen. Helt sikkert. Men omvendelse er ikke forbedring. Det er at blive vendt til Guds nåde og tilgivelse!

Hvis vi ikke omvender os, vil vi stå med vore synder og skal selv bære straffen. Men når hjertet vendes til Jesus og vi ved troen hører sammen med ham, har vi en Frelser, som tilgiver os. Omvendelse er, at dit sind og dine tanker vendes til Jesus. Det sker, når du hører Evangeliet om, at han døde i dit sted, og at Gud er din Far og beskytter dig i liv og død. Da vender Gud vore tanker og sind om til sig. Og da omvender vi os.

VEND OM! betyder derfor: Kom tilbage til din Skaber. Hør hans vilje med dit liv! Se, hvordan han gav sin Søn som din frelser!

4.

Jesus slutter med at fortælle om et figentræ, der ikke bar frugt, og som ejeren derfor ville have ryddet væk. Men gartneren påtog sig ansvaret for, at det bar frugt. Han sagde: ”Lad det stå endnu et år. Så vil jeg grave og give gødning. Og hvis det stadig ikke lykkes, så må du rydde det.”

Sådan er Jesus vores gartner, der sørger for os. Lad ham grave omkring dit rodnet! Og lad ham gøde med sin tilgivelse og nåde, så du tror på ham og vokser i denne tro! Da kommer de gode frugter. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 23.10.2018. post@vivit.dk