Den Evangelisk-Lutherske Frikirkes hjemmeside:
Dette er 2014-versionen: www.vivit.dk/2014.htm,
hvorfra sider redigeres til 2015-versionen frem til udgangen af 2015.

LINK til 2015-VERSION af www.vivit.dk

KONTAKT ANDRE KIRKER

Kontakt kirken

Den evangelisk-lutherske Frikirke
Stiftet 1855

Sekretariat
Skejbygårdsvej 23-25
DK-8240 Risskov
Mobil. 711 00 712

Økonomi & admin.
Hovedkasserer
Rolf Michael
Frederik VI’s Alle 6 st.th.
2000 Frederiksberg

Forlag & kirkeblad
Ulrik Bay Jensen
Røglevangen 17
4000 Svogerslev
ubj@vivit.dk

E-mail
post@vivit.dk lutheran@vivit.dk

CVR nr. 27059112

KØBENHAVN: Martinskirken
Martinsvej 4, 1926 Frederiksberg. mail@martinskirken.dk
Menighedssråd: Bent Nielsen, mobil 41 42 52 10.
Kirkekontor åbent hver anden lørdag
og efter aftale med præsten på mobil 60 63 23 23.

LØSNING: Evangelisk Luth. Frikirke
Vinkelvej 8,
8723 Løsning.
post@vivit.dk

Kontakt Orla Andersen, 75 65 03 51 eller præsten.

AARHUS: Gratiakirken
Skejbygårdsvej 23, 8240 Risskov. mail@gratiakirken.dk
Menighedsråd: Anders Henriksen, mobil 26 11 40 32
Kirkekontor åbent tirsdage kl. 9-11 og efter aftale. Ring 711 00 712

PRÆSTER
 Pastor Leif G. Jensen, mobil 60 63 23 23
leifgjensen@vivit.dk
Pastor Sigmund Hjorthaug, mobil 60 46 69 17
hjorthaug@dadlnet.dk

KIRKERÅD
Formand pastor Leif G. Jensen, Aarhus, 60 63 23 23
Næstformand: Bent Nielsen, København, 41 42 52 10
Pastor Sigmund Hjorthaug, Egå, 60 46 69 17
Jan Strand, Løsning menighed, 23 96 29 99
Anders Henriksen, Aarhus, 26 11 40 32
Sekretær: Karin Hjorthaug, Egå
Hovedkasserer: Rolf Michael, Frederiksberg

Retslig status
Den Evangelisk-Lutherske Frikirke blev stiftet 1855 i København.

Kirkesamfundet har siden 1970 været registreret som "godkendt trossamfund" af kirkeministeriet, hvilket giver kirkens præster mulighed for at foretage vielser med borgerlig gyldighed.

Kirkesamfundet er - i lighed med andre kirkesamfund og velgørende institutioner godkendt til at modtage økonomiske gaver med mulighed for fradrag i giverens skattepligtige indtægt.

VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE!
og VELKOMMEN TIL AT HØRE NÆRMERE OM KIRKEN!