8. søndag efter trinitatis (2. række)

Bibelsk indgangsvers: Salme 48,10.11.2.3a

Gud, vi har oplevet din troskab her i dit tempel.
Som dit navn er, Gud,
sådan skal din lovsang lyde til jordens ender;
din højre hånd er fuld af retfærdighed.
Herren er stor og højt lovprist i vor Guds by.
Hans hellige bjerg knejser smukt til fryd for hele jorden,
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig af hjertet, fordi du har ladet os høre og kende dit ord.
Vi beder dig,
at du nådig vil holde os fast derved
og lade os dø deri til evig salighed.
Giv os nu og altid fromme prædikere,
som trofast prædiker dit ord uden nogen forargelse og falsk lære,
og giv dem et langt liv.
Værn os imod al falsk lære,
og forhinder alle initiativer fra dem, der forfalsker dit ord
og synes at være fromme får, men er glubske ulve,
så din sande kristne kirke fortsat må bevares hos os
mod sådanne falske lærere
ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Mika 3,5-7

Dette siger Herren om profeterne, som vildleder mit folk:
Når de får noget at tygge på, udråber de fred;
men de udråber hellig krig mod den, der ikke giver dem noget i munden.
Derfor bliver jeres nat uden syner, mørket uden spådomme;
solen går ned for profeterne, og dagen formørkes for dem.
Seerne bliver til skamme, spåmændene til spot;
de må alle tilhylle deres ansigt, for der kommer intet svar fra Gud.

Epistel: 1.Johannesbrev 4,1-6

Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er af Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden. Derpå kan I kende Guds ånd: enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud; men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, og det er Antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. I er af Gud, kære børn, og I har overvundet dem, for han, som er i jer, er større end han, som er i verden. De er af verden, derfor taler de ud af verden, og verden lytter til dem. Vi er af Gud, og den, der kender Gud, lytter til os, men den, der ikke er af Gud, lytter ikke til os. Derpå kender vi sandhedens ånd og vildfarelsens ånd.

Evangelium: Matthæus 7,22-29

Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!
Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort."
Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lære; for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge.