www.vivit.dk/kirkeaar.htm

18. søndag e. trinitatis (I)

Søndagens bibelske indgangsvers (introitus)

Siraks Bog 36,18; Salme 122,1
Giv dem, der venter på dig, deres løn,
og vis, at dine profeter er troværdige.
Lyt, Herre, til dine tjeneres bøn.
Jeg blev glad, da de sagde til mig:
Lad os drage til Herrens hus!
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi bekender for dig, at vi er arme elendige syndere. Din vilje kender vi, men vi er så svage, at vi ikke kan opfylde den; kød og blod i os er for stærkt, og så vil den onde fjende, Djævelen, heller ikke lade os i fred.
Derfor beder vi dig, at du vil udgyde din Helligånd i vore hjerter, så vi med fast tro holder os til din kære Søn, Jesus Kristus, fortrøster os til hans lidelse og død og stoler på, at vi har fuld tilgivelse for alle synder ved ham, og således lever et helligt liv i lydighed efter din vilje her på jorden og i din nåde dør en salig død bort fra denne onde verden ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente Esajas 40,18-25*

Med hvem vil I sammenligne Gud?
Hvad vil I sætte op til sammenligning med ham?
Gudebilledet støbes af en håndværker,
guldsmeden beklæder det med guld,
og han støber sølvkæder til det.
Man vælger træ, der ikke rådner,
og søger sig en kyndig håndværker
til at opstille et gudebillede, så det ikke vakler.
Ved I det ikke? Hører I det ikke?
Er det ikke fortalt jer fra begyndelsen?
Har I ikke indset det
fra jordens grundlæggelse?
Det er ham, der troner over jordens flade,
men alle dens beboere er som græshopper;
han spænder himlen ud som et slør,
breder den ud som et telt til at bo i.
Fyrster gør han til intet,
jordens dommere til tomhed.
Knap er de plantet, knap er de sået,
knap har stiklingen slået rod i jorden,
før han puster på dem, så de visner,
og stormen river dem bort som strå.
"Med hvem vil I sammenligne mig,
så vi skulle være lige?" siger den Hellige.

Epistel: 1.Korintherbrev 1,4-8

Jeg takker altid min Gud for jer, for den nåde, som han har givet jer i Kristus Jesus. For i ham er I blevet rige på alt, på al tale og på al kundskab, eftersom vidnesbyrdet om Kristus er blevet grundfæstet hos jer, så I ikke mangler nogen nådegave, mens I venter på, at vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares. Han vil også grundfæste jer til det sidste, så I ikke kan anklages på vor Herre Jesu Kristi dag.

Evangelium: Matthæus 22,34-46

Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve: "Mester, hvad er det største bud i loven?" Han sagde til ham: "'Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.' Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: 'Du skal elske din næste som dig selv.' På de to bud hviler hele loven og profeterne."
Mens farisæerne var forsamlet, spurgte Jesus dem: "Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han?" De svarede: "Davids." Han sagde til dem: "Hvordan kan David så ved Ånden kalde ham herre og sige:
Herren sagde til min herre:
Sæt dig ved min højre hånd,
indtil jeg får lagt dine fjender
under dine fødder?
Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn?" Ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag turde heller ingen længere spørge ham om noget.

ENGLISH

Isaiah 40:18-25 ESV
18 To whom then will you liken God, or what likeness compare with him?
19 An idol! A craftsman casts it, and a goldsmith overlays it with gold and casts for it silver chains.
20 He who is too impoverished for an offering chooses wood that will not rot; he seeks out a skillful craftsman to set up an idol that will not move.
21 Do you not know? Do you not hear? Has it not been told you from the beginning? Have you not understood from the foundations of the earth?
22 It is he who sits above the circle of the earth, and its inhabitants are like grasshoppers; who stretches out the heavens like a curtain, and spreads them like a tent to dwell in;
23 who brings princes to nothing, and makes the rulers of the earth as emptiness.
24 Scarcely are they planted, scarcely sown, scarcely has their stem taken root in the earth, when he blows on them, and they wither, and the tempest carries them off like stubble.
25 To whom then will you compare me, that I should be like him? says the Holy One.

1 Corinthians 1:4-8 ESV
4 I give thanks to my God always for you because of the grace of God that was given you in Christ Jesus,
5 that in every way you were enriched in him in all speech and all knowledge--
6 even as the testimony about Christ was confirmed among you--
7 so that you are not lacking in any gift, as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ,
8 who will sustain you to the end, guiltless in the day of our Lord Jesus Christ.

Matthew 22:34-46 ESV
34 But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together.
35 And one of them, a lawyer, asked him a question to test him.
36 "Teacher, which is the great commandment in the Law?"
37 And he said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.
38 This is the great and first commandment.
39 And a second is like it: You shall love your neighbor as yourself.
40 On these two commandments depend all the Law and the Prophets."
41 Now while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them a question,
42 saying, "What do you think about the Christ? Whose son is he?" They said to him, "The son of David."
43 He said to them, "How is it then that David, in the Spirit, calls him Lord, saying,
44 "'The Lord said to my Lord, "Sit at my right hand, until I put your enemies under your feet"'?
45 If then David calls him Lord, how is he his son?"
46 And no one was able to answer him a word, nor from that day did anyone dare to ask him any more questions.

FARSI / PERSISK

اشعيا ايش 40
18  پس‌ خدا را به‌ كه‌ تشبیه‌ می‌كنید وكدام‌ شبه‌ را با او برابر می‌توانید كرد؟
19  صنعتگر بت‌ را می‌ریزد و زرگر آن‌ را به‌ طلا می‌پوشاند، و زنجیرهای‌ نقره‌ برایش‌ می‌ریزد.
20  كسی‌ كه‌ استطاعت‌ چنین‌ هدایا نداشته‌ باشد، درختی‌ را كه‌ نمی‌پوسد اختیار می‌كند و صنعتگر ماهری‌ را می‌طلبد تا بتی‌ را كه‌ متحرّك‌ نشود برای‌ او بسازد.
21  آیا ندانسته‌ ونشنیده‌اید و از ابتدا به‌ شما خبر داده‌ نشده‌ است‌ و از بنیاد زمین‌ نفهمیده‌اید؟
22  او است‌ كه‌ بر كره‌ زمین‌ نشسته‌ است‌ و ساكنانش‌ مثل‌ ملخ‌ می‌باشند. اوست‌ كه‌ آسمانها را مثل‌ پرده‌ می‌گستراند و آنها را مثل‌ خیمه‌ به‌ جهت‌ سكونت‌ پهن‌ می‌كند.
23  كه‌ امیران‌ را لاشی‌ می‌گرداند و داوران‌ جهان‌ را مانند بطالت‌ می‌سازد.
24  هنوز غرس‌ نشده‌ و كاشته‌ نگردیده‌اند و تنه‌ آنها هنوز در زمین‌ ریشه‌ نزده‌ است‌، كه‌ فقط‌ بر آنها می‌دمد و پژمرده‌ می‌شوند و گرد باد آنها را مثل‌ كاه‌ می‌رباید.
25  پس‌ مرا به‌ كه‌ تشبیه‌ می‌كنید تا با وی‌ مساوی‌ باشم‌؟ قدّوس‌ می‌گوید:

اول قرنتيان ايش 1
4  خدای خود را پیوسته شکر می‌کنم دربارهٔ شما برای آن فیض خدا که در مسیح عیسی به شما عطا شده است،
5  زیرا شما از هرچیز در وی دولتمند شده‌اید، در هر کلام و در هر معرفت.
6  چنانکه شهادت مسیح در شما استوار گردید،
7  بحّدی که در هیچ بخشش ناقص نیستید و منتظر مکاشفه خداوند ما عیسی مسیح می‌باشید.
8  که او نیز شما را تا به آخر استوار خواهد فرمود تا در روز خداوند ما عیسی مسیح بی‌ملامت باشید.

متی ايش 22
34  امّا چون فریسیان شنیدند که صدّوقیان را مجاب نموده است، با هم جمع شدند.
35  و یکی از ایشان که فقیه بود، از وی به طریق امتحان سؤال کرده، گفت،
36  ای استاد، کدام حکم در شریعت بزرگتر است؟
37  عیسی وی را گفت، اینکه خداوند خدای خود را به همهٔ دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبّت نما.
38  این است حکم اوّل و اعظم.
39  و دوّم مثل آن است، یعنی همسایهٔ خود را مثل خود محبّت نما.
40  بدین دو حکم، تمام تورات و صُحُف انبیا متعلّق است.
41  و چون فریسیان جمع بودند، عیسی از ایشان پرسیده،
42  گفت، دربارهٔ مسیح چه گمان می‌برید؟ او پسر کیست؟ بدو گفتند، پسر داود.
43  ایشان را گفت، پس چطور داود در روح، او را خداوند می‌خواند؟ چنانکه می‌گوید،
44  خداوند به خداوند من گفت، به دست راست من بنشین تا دشمنان تو را پای‌انداز تو سازم.
45  پس هرگاهداود او را خداوند می‌خواند، چگونه پسرش می‌باشد؟
46  و هیچ‌کس قدرت جواب وی هرگز نداشت و نه کسی از آن روز دیگر جرأت سؤال کردن از او نمود.

Cantonese

以賽亞書 40 章
18
你們究竟將誰比 神、用甚麼形像與 神比較呢。
19 偶像是匠人鑄造、銀匠用金包裹、為他鑄造銀鍊。
20 窮乏獻不起這樣供物的、就揀選不能朽壞的樹木、為自己尋找巧匠、立起不能搖動的偶像。
21 你們豈不曾知道麼、你們豈不曾聽見麼、從起初豈沒有人告訴你們麼、自從立地的根基、你們豈沒有明白麼。
22  神坐在地球大圈之上、地上的居民好像蝗蟲.他鋪張穹蒼如幔子、展開諸天如可住的帳棚。
23 他使君王歸於虛無、使地上的審判官成為虛空。
24 他們是剛纔栽上、〔剛纔或作不曾下同〕剛纔種上、根也剛纔扎在地裡、他一吹在其上、便都枯乾、旋風將他們吹去、像碎秸一樣。
25 那聖者說、你們將誰比我、叫他與我相等呢。

哥林多前書 1 章
4 我常為你們感謝我的 神、因 神在基督 耶穌 裡所賜給你們的恩惠.
5 又因你們在他裡面凡事富足、口才知識都全備.
6 正如我為基督 作的見證、在你們心裡得以堅固.
7 以致你們在恩賜上沒有一樣不及人的.等候我們的主耶穌 基督 顯現.
8 他也必堅固你們到底、叫你們在我們主耶穌 基督 的日子、無可責備。

馬太福音 22 章
34 法利賽人 聽見耶穌堵住了撒都該人的口、他們就聚集。
35 內中有一個人是律法師、要試探耶穌 、就問他說、
36 夫子、律法上的誡命、那一條是最大的呢。
37 耶穌 對他說、你要盡心、盡性、盡意、愛主你的 神。
38 這是誡命中的第一、且是最大的。
39 其次也相倣、就是要愛人如己。
40 這兩條誡命、是律法和先知一切道理的總綱。
41 法利賽人 聚集的時候、耶穌 問他們說、
42 論到基督 、你們的意見如何.他是誰的子孫呢。他們回答說、是大衛 的子孫。
43 耶穌 說、這樣、大衛聖靈 感動、怎麼還稱他為主.說、
44 『主對我主說、你坐在我的右邊、等我把你仇敵、放在你的腳下。』
45 大衛 既稱他為主、他怎麼又是大衛 的子孫呢。
46 他們沒有一個人能回答一言.從那日以後、也沒有人敢再問他甚麼。

https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/