Forside: www.vivit.dk

KIRKEÅRET

m. link til bøn og skriftlæsning i gudstjenesten

1. i advent

Sl 25,4; Es 42,1-9; Rom 13,11-14; Luk 4,16-30: Et nådeår

2. i advent

Sl 80,2; Mal 3,1-3; Jak 5,7-8; Matt 25,1-13: Våg derfor!

3. i advent

Sl 85,2; Es 40,1-8; 2 Kor 4,5-10; Luk 1,67-80: Her lærer vi frelsen at kende

4. i advent

Sl 19,2; Es 12; 2 Kor 1,18-22; Joh 3,25-36: Fuldkommen glæde

Julenat
Sl 2,1-2; Es 9,1-6a; Luk 2,1-14 eller Matt 1,18-25: Et barn er født os

Juledag

Sl 98,1; 1 Mos 1,1-5; Joh 4,7-11; Joh 1,1-14: Ordet blev kød; Luk 2,1-14; Aftensang: Luk 2,15-20


2. juledag
Skt. Stefan
Sl 93,1; Es 50,4-7; ApG 6,8-14 og 7,54-60; Matt 10,32-42: Enhver, som kendes ved Jesus
Julesøndag
Sl 93,1; Jer 31,15-17; Rom 3,19-22 eller Åb 14,1-5; Matt 2,13-18: Fra Egypten kaldte jeg min søn

Nytårsdag

Sl 8,2; Sl 90; Jak 4,13-17; Matt 6,5-13: Vor Fader, du som er i himlene!

Hellig3Konger

Sl 72,1; Es 60,1-6; 1 Joh 2,7-11; Joh 8,12-20: Jeg er verdens lys!

1. e. hellig3konger

Sl 100,1-2; Sl 8; Kol 1,15-19; Mark 10,13-16: Den, der ikke modtager ligesom et lille barn
2. e. hellig3konger
Sl 66,4; 1 Kong 8,1.12-13.22-30; 1 Joh 2,28-3,3. Joh 4,5-26: Herre, giv mig det vand!

Sidste e. hellig3konger

Sl 84,2-3; Es 2,2-5; Kol 1,24-28; Joh 12,23-33: Hvis hvedekornet dør, bærer det mange fold

Septuagesima

Sl 18,5a.6a.7a; Job 9,1-12; ApG 17,22-34; Matt 25,14-30: Han betroede dem sin formue

Kyndelmisse 40 dage e. jul

Sl 84,2; Mal 3,1-4; 1 Joh 1,1-7; Luk 2,22-40: Et lys til åbenbaring for hedninger

Seksagesima

Sl 44,24; Es 45,5-12; 2 Tim 3,10-17; Mark 4,26-32: Af sig selv giver jorden afgrøde

Fastelavn

Sl 31,3-4; Sl 31,2-6; 1 Kor 13; Luk 18,31-43: Se, vi går op til
Aske onsdag
Joel 2,12-19; Matt 6,16-21: Når I faster

1. i fasten

Sl 91,15-16 ; 1 Mos 4,1-12; Jak 1,9-16; Luk 22,24-32: Jeg er iblandt jer som den, der tjener

2. i fasten

Sl 25,6 ; 1 Mos 1,27-31; Jak 5,13-20; Mark 9,14-29: Forbarm dig over os og hjælp os!

3. i fasten

Sl 25,15-16; 2 Mos 32,7-10.30-32; Åb 2,1-7; Joh 8,42-51: Løgnen og sandheden

Midfaste

Es 66,10; 2 Mos 16,11-18; 2 Pet 1,3-11; Joh 6,24-37: Jeg er livets brød
Marias bebudelsesdag
Sl 103,1; 1 Mos 18,1-15; 1 Kor 1,21-31; Luk 1,46-56: Han har ophøjet de ringe

5. i fasten

Sl 43,3; 4 Mos 21,4-9; Hebr 9,11-15; Joh 8,46-59

Palmesøndag

Sl 22,20; Zak 9,9-10; Fil.2,5-11; Mark 14,3-9: Troens ødselhed - forsvaret af Jesus

Skærtorsdag

Sl 67,2; Sl 116; 1 Kor 11,23-26; Joh 13,1-15: Fodvaskningen

Langfredag

Es 53,4a; Sl 22,2-22a. Es 52,13-53,12; Luk 23,26-49 eller Joh 19,17-37: Vor Herres lidelse og død

Påskedag

Luk 24,6a; Sl 118,13-18; 1 Pet 1,3-9; Matt 28,1-8: Han er ikke her, han er opstået!

2. påskedag

Luk 24,6a. Sl 16,5-11. 1 Kor 15,12-20; Joh 20,1-18: Kvinde, hvorfor græder du?

1. e. påske

1 Pet 2,2a; Es 43,10-12; 1 Pet 1,17-25; Joh 21,15-19: Vogt mine lam!

2. e. påske

Sl 33,5b; Sl 23; Hebr 13,20-21; Joh 10,22-30: De skal aldrig i evighed gå fortabt

3. e. påske

Sl 66,1b; 2 Mos 3,1-7.10-14; Hebr 4,14-16; Joh 14,1-11: Jeg er vejen, sandheden og livet

St. Bededag

Sl 4,2; Sl 130; Hebr 10,19-25; Matt 7,7-14: Bed, så skal der gives jer!

4. e. påske

Sl 98,1a; Sl 124; 2 Kor 5,14-21; Joh 8,28-36: Hvis I bliver i mine ord, er I sandelig mine disciple

5. e. påske

Es 48,20b; Es 44,1-8; Rom 8,24-28; Joh 17,1-11: Jeg beder for dem, du har givet mig

Kristi Himmelfarts dag

ApG 1,11; Sl 113; ApG 1,1-11; Luk 24,46-53: Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem

6. e. påske

Sl 27,7; Joel 3,1-5; ApG 1,12-14; Joh 17,20-26: Og for dem, som ved deres ord tror på mig

Pinsedag

Sl 68,2 ; Jer 31,31-34; ApG 2,1-11; Ef 4,7-16; Joh 14,15-21: Talsmanden skal være hos jer til evig tid.

2. pinsedag
Sl.81,17b; Ez 11,19-20; ApG 2,42-47; Joh 6,44-51: Faderen drager, når vi hører og lærer
Trinitatis
Sl 8,2; Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20: idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn
1. e. trinitatis
Sl 13,2; Præd 5,9-19; 1 Tim.6,6-16; Luk 12,13-21: Hvem skal så have alt det, du har samlet?
2. e. trinitatis
Sl 18,19b-20; Jer 15,10 og 15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35: Give afkald på alt sit eget
3. e. trinitatis
Sl 25,16.18; Es 65,1-2; ApG 9,1-18; Luk 15,11-32: Nu burde vi feste og være glade
4. e. trinitatis
Sl 27,1; 5 Mos 24,17-22; Rom 14,7-17; Matt 5,43-48: Hvis I kun elsker dem, der elsker jer ...
5. e. trinitatis
Sl 27,7.9; Jer 1,4-9; 1 Pet 2,4-10; Matt 16,13-26: Men I, hvem siger I, at jeg er?
6. e. trinitatis
Sl 28,8-9; 2 Mos 20,1-17; Rom 3,23-31; Matt.19,16-26: Det er vanskeligt for en rig
7. e. trinitatis
Sl 47,2; Præd 3,1-11; ApG 14,8-20; Matt 10,24-31: Frygt ikke for dem, der slår legemet ihjel
8. e. trinitatis
Sl 48,10-11; Mika 3,5-7; 1 Joh 4,1-6; Matt 7,22-29: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem
9. e. trinitatis

Sl 54,6-7; Es 10,1-3; 2 Tim 1,6-11; Luk 12,32-48: Frygt ikke, du lille hjord!

10. e. trinitatis

Sl 55,17; Ez 33,30-33; Hebr 3,7-14; Matt 11,16-24: Hvad ligner denne slægt?

11. e. trinitatis
Sl 68,6b-7a; 5 Mos 30,15-20; Rom 10,4-17; Luk 7,36-50: Hendes mange synder er tilgivet
12. e. trinitatis
Sl 70,2-3a; Jon 2; Jak 3,1-12; Matt 12,31-42: Menneskesønnen i en ond og utro slægt
13. e. trinitatis
Sl 74,20; Mika 6,6-8; 1 Tim 1,5-17; Matt 20,20-28: ... for at give sit liv som løsesum for mange
14. e. trinitatis

02.09.
2018

Sl 84,10-11a; Sl 39,5-14; 2 Tim 2,8-13; Joh 5,1-15: Der lå en mand, som havde været syg i 38 år
15. e. trinitatis
Sl 86,1a; Sl 73,23-28; ApG 8,26-39; Luk 10,38-42: Hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede
16. e. trinitatis
Sl 86,3.5; Sl 139,1-12; 1 Kor 15,21-28; Joh 11,19-45: Jeg er opstandelsen og livet
17. e. trinitatis
Sl 119,137; Sl 40,2-6; Jud 20-25; Mark 2,14-22: De syge har brug for læge
18. e. trinitatis
Sl 122,1; Sl 121; 1 Joh 4,12-16a; Joh 15,1-11: Jeg er det sande vintræ
19. e. trinitatis
Sl 35,3b; 1 Mos 28, 10-18; 1 Kor 12,12-27; Joh 1,35-51: Se, dér er Guds lam
20. e. trinitatis
Dan 9,14b; Es 5,1-6; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44: En mand havde to sønner
21. e. trinitatis
Sl 119,1; Ez 18,1-4a; Åb 3,7-13; Luk 13,1-9: Ulykker, skyld og omvendelse
22. e. trinitatis
Sl 130,1; Es 49,13-18; Ef 4,30-32; Matt 18,1-14: Disse små
Reformation
31. oktober

Reformationsdagen Sl 46,2; Neh 8,1-2.5-6.9-12; 1 Tim 6,11b-16;
Matt 10,26-33: Frygt derfor ikke for dem

Allehelgen
1. søndag i nov.
Sl 34,10; Es 49,8-11; Åb 21,1-7; Matt 5,13-16: I er jordens salt
24. e. trinitatis

Sl 85,2; Dan 7,9-10 og 13-14; 2 Kor 5,1-10; Joh 5,17-29:

25. e. trinitatis

Jer 29,11; Job 14,7-15; 2 Pet 3,3-13; Luk 17,20-33: Menneskesønnens dage

Sidste i
kirkeåret

Jer 29,11; Mika 4,1-3; 1 Kor 3,10-17; Matt 11,25-30: ... så skal I finde hvile for jeres sjæle