5. søndag efter påske (I)

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som ved din Søn tilsagde os, at du vil give os alt, hvad vi beder om i hans navn; vi beder dig: Hold os fast ved dit ord og giv os din Helligånd til at lede og styre os efter din vilje. Beskyt os mod Djævelens rige, mod vrang lærdom og falsk gudstjeneste*1. Bevar også liv og lemmer imod ulykker*2. Giv os velsignelse og fred, så vi i alle måder kan erfare din nådige hjælp og prise og love dig her og hisset i evighed som vor nådige Fader ved Kristus, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

NOTER: *1: Folkekirkens Aterbog 1992 skriver "gudsdyrkelse" i stedet for "gudstjeneste". Vi forsøger os her med "gudstjeneste," og følger tidligere alterbøger. *2: Folkekirkens Alterbog 1952 alterbogen sskriver "og fra al kødets og åndens besmittelse" i stedet for "Bevar også liv og lemmer imod ulykker". Vi følger Folkekirkens Alterbog 1992, fordi det både er godt sprog og samtidig følger tidligere tradition.

Læsning fra Det gamle Testamente: Jeremias 29,11-13a

Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig.

Eller

1 Mosebog 32,25-32

Epistel: Jakobs brev 1,22-27

Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. Den, der er ordets hører, men ikke dets gører, ligner en, som betragter sit eget ansigt i et spejl: Han betragter nok sig selv, men går bort og har straks glemt, hvordan han så ud. Men den, der fordyber sig i frihedens fuldkomne lov og bliver ved den og ikke er en glemsom hører, men en gerningens gører, han skal være salig ved det, han gør.
Den, der mener at dyrke Gud, men ikke tøjler sin tunge, fører sig selv bag lyset; hans gudsdyrkelse er intet værd. En ren og ægte gudsdyrkelse er, for Gud, vor Fader, at tage sig af faderløse og enker i deres nød og bevare sig selv uplettet af verden.

Evangelium: Johannes 16,23b-28

Sandelig, sandelig siger jeg jer: Beder I Faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen.
Sådan har jeg talt til jer i billeder; der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men ligeud forkynde for jer om Faderen. Den dag skal I bede i mit navn, og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til Faderen for jer, for Faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra Faderen. Jeg er udgået fra Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen."