Forside

5. søndag efter trinitatis (2. række)

Bibelsk indgangsvers: Salme 27,7.9b.1a

Hør mig, Herre, når jeg råber,
vær mig nådig og svar mig!
Thi du er min hjælp.
Forkast mig ikke, svigt mig ikke, min frelses Gud!
Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da frygte?
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt

Jesus Kristus, du den levende Guds Søn, som har givet os dit hellige ord og rigeligt velsignet vort jordiske liv; vi bekender, at vi er uværdige til alt dette og i stedet havde fortjent din vrede. Men vi beder dig, at du vil tilgive os vores synder, ligesom du tilgav Peter, og give os lykke og salighed i vort kald, så vi ved din hjælp bevares og skærmes i tid og evighed, og nu og altid priser og lover dig, som med Faderen lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Jeremias 1,4-9

Herrens ord kom til mig:
"Før jeg dannede dig i moders liv,
kendte jeg dig,
før du kom ud af moders skød,
helligede jeg dig;
jeg gjorde dig til profet for folkene."
Jeg svarede: "Ak, Gud Herre, jeg er ung; jeg forstår ikke at tale!"
Men Herren sagde til mig: "Du skal ikke sige: Jeg er ung! Men overalt, hvor jeg sender dig, skal du gå, og alt, hvad jeg befaler dig, skal du tale. Du skal ikke frygte dem, for jeg er med dig og frelser dig," siger Herren.
Så rakte Herren sin hånd ud og berørte min mund, og Herren sagde til mig:
"Nu lægger jeg mine ord i din mund."

Epistel: 1.Petersbrev 2,4-10

Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud, og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud. For der står i Skriften:
Se, i Zion lægger jeg en hjørnesten,
udvalgt og kostbar.
Den, der tror på ham,
skal ikke blive til skamme.
For jer, som tror, er den altså kostbar;
men for dem, som ikke tror,
er den sten, bygmestrene vragede,
blevet hovedhjørnesten
og en anstødssten, en klippe til at snuble over;
det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod ordet, og dertil var de også bestemt.
Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys, I, som før ikke var et folk, men nu er Guds folk, I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed.

Evangelium: Matthæus 16,13-26

Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: "Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?" De svarede: "Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne." Så spurgte han dem: "Men I, hvem siger I, at jeg er?" Simon Peter svarede: "Du er Kristus, den levende Guds søn." Og Jesus sagde til ham: "Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og helvedes* porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene." Da forbød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus.
Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde: "Gud bevare dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig!" Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter: "Vig bag mig, Satan! Du vil bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil."
Da sagde Jesus til sine disciple: "Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv?"

Note til oversættelsen:
* DBS 1992: [dødsrigets porte] ændres her til [Helvedes porte]. Det græske ord er [Hades] og er ikke et neutralt sted, hvor mennesker venter på dommen, men er udtryk for det sted, hvor al modstand mod Gud får sin straf. Se evangeliet på 7. søndag efter trinitatis, Matt. 10,28.

ENGLISH

Jer. 1:4-9 NAU
4 Now the word of the LORD came to me saying,
5 "Before I formed you in the womb I knew you, And before you were born I consecrated you; I have appointed you a prophet to the nations."
6 Then I said, "Alas, Lord GOD! Behold, I do not know how to speak, Because I am a youth."
7 But the LORD said to me, "Do not say, 'I am a youth,' Because everywhere I send you, you shall go, And all that I command you, you shall speak.
8 "Do not be afraid of them, For I am with you to deliver you," declares the LORD.
9 Then the LORD stretched out His hand and touched my mouth, and the LORD said to me, "Behold, I have put My words in your mouth.

1 Pet. 2:4-10 NAU
4 And coming to Him as to a living stone which has been rejected by men, but is choice and precious in the sight of God,
5 you also, as living stones, are being built up as a spiritual house for a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ.
6 For this is contained in Scripture: "BEHOLD, I LAY IN ZION A CHOICE STONE, A PRECIOUS CORNER stone, AND HE WHO BELIEVES IN HIM WILL NOT BE DISAPPOINTED."
7 This precious value, then, is for you who believe; but for those who disbelieve, "THE STONE WHICH THE BUILDERS REJECTED, THIS BECAME THE VERY CORNER stone,"
8 and, "A STONE OF STUMBLING AND A ROCK OF OFFENSE"; for they stumble because they are disobedient to the word, and to this doom they were also appointed.
9 But you are A CHOSEN RACE, A royal PRIESTHOOD, A HOLY NATION, A PEOPLE FOR God's OWN POSSESSION, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light;
10 for you once were NOT A PEOPLE, but now you are THE PEOPLE OF GOD; you had NOT RECEIVED MERCY, but now you have RECEIVED MERCY.

Matt. 16:13-26 NAU
13 Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, He was asking His disciples, "Who do people say that the Son of Man is?"
14 And they said, "Some say John the Baptist; and others, Elijah; but still others, Jeremiah, or one of the prophets."
15 He said to them, "But who do you say that I am?"
16 Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God."
17 And Jesus said to him, "Blessed are you, Simon Barjona, because flesh and blood did not reveal this to you, but My Father who is in heaven.
18 "I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build My church; and the gates of Hades will not overpower it.
19 "I will give you the keys of the kingdom of heaven; and whatever you bind on earth shall have been bound in heaven, and whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven."
20 Then He warned the disciples that they should tell no one that He was the Christ.
21 From that time Jesus began to show His disciples that He must go to Jerusalem, and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised up on the third day.
22 Peter took Him aside and began to rebuke Him, saying, "God forbid it, Lord! This shall never happen to You."
23 But He turned and said to Peter, "Get behind Me, Satan! You are a stumbling block to Me; for you are not setting your mind on God's interests, but man's."
24 Then Jesus said to His disciples, "If anyone wishes to come after Me, he must deny himself, and take up his cross and follow Me.
25 "For whoever wishes to save his life will lose it; but whoever loses his life for My sake will find it.
26 "For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what will a man give in exchange for his soul?

FARSI / PERSISK

ارمييا ايش 1
4  پس‌ كلام‌ خداوند بر من‌ نازل‌ شده‌، گفت‌:
5  «قبل‌ از آنكه‌ تو را در شكم‌ صورت‌ بندم‌ تو را شناختم‌ و قبل‌ از بیرون‌ آمدنت‌ از رحم‌ تو را تقدیس‌ نمودم‌ و تو را نبی‌ امّت‌ها قرار دادم‌.»
6  پس‌ گفتم‌: «آه‌ ای‌ خداوند یهوه‌ اینك‌ من‌ تكلّم‌ كردن‌ را نمی‌دانم‌ چونكه‌ طفل‌ هستم‌.»
7  اما خداوند مرا گفت‌: «مگو من‌ طفل‌ هستم‌، زیرا هر جایی‌ كه‌ تو را بفرستم‌ خواهی‌ رفت‌ و بهر چه‌ تو را امر فرمایم‌ تكلّم‌ خواهی‌ نمود.
8  از ایشان‌ مترس‌ زیرا خداوند می‌گوید: من‌ با تو هستم‌ و تو را رهایی‌ خواهم‌ داد.»
9  آنگاه‌ خداوند دست‌ خود را دراز كرده‌، دهان‌ مرا لمس‌ كرد و خداوند به‌ من‌ گفت‌: «اینك‌ كلام‌ خود را در دهان‌ تو نهادم‌.

اول پترس ايش 2
4  و به او تقرّب جسته، یعنی به آن سنگ زندهٔ ردّ شده از مردم، لکن نزد خدا برگزیده و مکرّم،
5  شما نیز، مثل سنگهای زنده بنا کرده می‌شوید به عمارت روحانی و کهانت مقدّس تا قربانی‌های روحانی و مقبول خدا را به‌واسطهٔٔ عیسی مسیح بگذرانید.
6  بنابراین، در کتاب مکتوب است که، اینک، می‌نهم در صهیون سنگی سر زاویه برگزیده و مکرّم، و هر که به وی ایمان آوَرَدْ خجل نخواهد شد.
7  پس شما را که ایمان دارید اکرام است، لکن آنانی را که ایمان ندارند، آن سنگی که معماران ردّ کردند، همان سر زاویه گردید،
8  و سنگ لغزش دهنده و صخرهٔ مصادم، زیرا که اطاعت کلام نکرده، لغزش می‌خورند، که برای همین معیّن شده‌اند.
9  لکن شما قبیلهٔ برگزیده و کهانت ملوکانه و امّت مقدّس و قومی که مِلک خاصِّ خدا باشد هستید، تا فضایل او را که شما را از ظلمتْ به نور عجیب خود خوانده است، اعلام نمایید.
10  که سابقاً قومی نبودید، و الآن قوم خدا هستید. آن وقت از رحمت محروم، امّا الحال رحمت کرده شده‌اید.

متی ايش 16


13  و هنگامی که عیسی به نواحی قیصریّه فیلِپس آمد، از شاگردان خود پرسیده، گفت، مردم مرا که پسر انسانم چه شخص می‌گویند؟
14  گفتند، بعضی یحیی تعمید‌دهنده و بعضی الیاس و بعضی اِرمیا یا یکی از انبیا.
15  ایشان را گفت، شما مرا که می‌دانید؟
16  شمعون پطرس در جواب گفت که، تویی مسیح، پسر خدای زنده!
17  عیسی در جواب وی گفت، خوشابحال تو ای شمعون بن یونا! زیرا جسم و خون این را بر تو کشف نکرده، بلکه پدر من که در آسمان است.
18  و من نیز تو را می‌گویم که تویی پطرس و بر این صخره کلیسای خود را بنا می‌کنم و ابواب جهنّم بر آن استیلا نخواهد یافت.
19  و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می‌سپارم؛ و آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود.
20  آنگاه شاگردان خود را قدغن فرمود که به هیچ کس نگویند که او مسیح است.
21  و از آن زمان عیسی به شاگردان خود خبردادن آغاز کرد که رفتن او به اورشلیم و زحمتِ بسیار کشیدن از مشایخ و رؤسای کَهَنه و کاتبان و کشته شدن و در روز سوم برخاستن ضروری است.
22  و پطرس او را گرفته، شروع کرد به منع نمودن و گفت، حاشا از تو ای خداوند که این بر تو هرگز واقع نخواهد شد!
23  امّا او برگشته، پطرس را گفت، دور شو از من ای شیطان زیرا که باعث لغزش من می‌باشی، زیرا نه امور الٰهی را، بلکه امور انسانی را تفکّر می‌کنی!
24  آنگاه عیسی به شاگردان خود گفت، اگر کسی خواهد متابعت من کند، باید خود را انکار کرده و صلیب خود را برداشته، از عقب من آید.
25  زیراهر کس بخواهد جان خود را برهاند، آن را هلاک سازد؛ امّا هر که جان خود را بخاطر من هلاک کند، آن را دریابد.
26  زیرا شخص را چه سود دارد که تمام دنیا را ببرد و جان خود را ببازد؟ یا اینکه آدمی چه چیز را فدای جان خود خواهد ساخت؟

Cantonese

耶利米書 1 章 [Cantonese]

4 耶利米 說、耶和華的話臨到我、說、
5 我未將你造在腹中、我已曉得你、你未出母胎、我已分別你為聖.我已派你作列國的先知。
6 我就說、主耶和華阿、我不知怎樣說、因為我是年幼的。
7 耶和華對我說、你不要說我是年幼的.因為我差遣你到誰那裡去、你都要去.我吩咐你說甚麼話、你都要說。
8 你不要懼怕他們、因為我與你同在、要拯救你.這是耶和華說的。
9 於是耶和華伸手按我的口、對我說、我已將當說的話傳給你。

彼得前書 2 章 [Cantonese]
4 主乃活石.固然是被人所棄的、卻是被 神所揀選所寶貴的.
5 你們來到主面前、也就像活石、被建造成為靈宮、作聖潔的祭司、藉著耶穌 基督 奉獻 神所悅納的靈祭。
6 因為經上說、『看哪、我把所揀選所寶貴的房角石、安放在錫安.信靠他的人、必不至於羞愧。』
7 所以他在你們信的人就為寶貴、在那不信的人有話說、『匠人所棄的石頭、已作了房角的頭塊石頭。』
8 又說、『作了絆腳的石頭、跌人的磐石。』他們既不順從、就在道理上絆跌.〔或作他們絆跌都因不順從道理〕他們這樣絆跌也是預定的。
9 惟有你們是被揀選的族類、是有君尊的祭司、是聖潔的國度、是屬 神的子民、要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。
10 你們從前算不得子民、現在卻作了 神的子民.從前未曾蒙憐恤、現在卻蒙了憐恤。

馬太福音 16 章 [Cantonese]
13 耶穌到了該撒利亞腓立比 的境內、就問門徒說、人說我人子是誰。〔有古卷無我字〕
14 他們說、有人說是施洗的約翰 .有人說是以利亞 .又有人說是 耶利米、或是先知裡的一位。
15 耶穌 說、你們說我是誰。
16 西門 彼得 回答說、你是基督 、是永生 神的兒子。
17 耶穌 對他說、西門 約拿 、你是有福的.因為這不是屬血肉的指示你的、乃是我在天上的父指示的。
18 我還告訴你、你是彼得 、我要把我的教會建造在這磐石上.陰間的權柄、不能勝過他。〔權柄原文作門〕
19 我要把天國的鑰匙給你.凡你在地上所捆綁的、在天上也要捆綁.凡你在地上所釋放的、在天上也要釋放。
20 當下、耶穌 囑咐門徒、不可對人說他是基督 
21 從此耶穌 纔指示門徒、他必須上耶路撒冷 去、受長老祭司長文士許多的苦、並且被殺、第三日復活。
22 彼得 就拉著他、勸他說、主阿、萬不可如此、這事必不臨到你身上。
23 耶穌 轉過來、對彼得 說、撒但 退我後邊去罷.你是絆我腳的.因為你不體貼 神的意思、只體貼人的意思。
24 於是耶穌 對門徒說、若有人要跟從我、就當捨己、背起他的十字架、來跟從我。
25 因為凡要救自己生命的、〔生命或作靈魂下同〕必喪掉生命.凡為我喪掉生命的、必得著生命。
26 人若賺得全世界、賠上自己的生命、有甚麼益處呢.人還能拿甚麼換生命呢。

Translation: Engelsk: New American Standard Bible 1977.
Farsi and Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/