Forside

4. søndag efter trinitatis (2. række)

Bibelsk indgangsvers: Salme 27,1.2b.3a

Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da frygte?
Herren er værn for mit liv, hvem skal jeg da være bange for?
De, som er mine fjender og modstandere, skal snuble og falde.
Selv om en hær belejrer mig, er mit hjerte uden frygt.
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som er barmhjertig og ved Kristus har tilsagt os, at du ikke vil dømme eller straffe os, men nådigt tilgive os al vor synd og gerne give os, hvad vi behøver til legeme og sjæl; vi beder dig: Gør ved din Helligånd vor tillid til din barmhjertighed vis og fast i vore hjerter. Og lær os også at være barmhjertige mod vor næste, så vi ingen dømmer eller fordømmer, men dømmer os selv, gerne tilgiver og giver ud til enhver og lever saligt i ærefrygt for dig ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: 5. Mosebog 24,17-22

Du må ikke bøje retten for den fremmede og den faderløse, og du må ikke tage enkens klædning i pant. Husk, at du selv var træl i Egypten, og at Herren din Gud udfriede dig derfra. Derfor befaler jeg dig at handle sådan.
Når du høster kornet på din mark og du glemmer et neg på marken, må du ikke vende om for at samle det op; lad den fremmede, den faderløse og enken få det, for at Herren din Gud må velsigne dig i al din gerning. Når du slår dine oliven ned, må du ikke gå grenene efter; lad den fremmede, den faderløse og enken få, hvad der er tilbage. Når du høster druerne i din vingård, må du ikke plukke rent efter dig; lad den fremmede, den faderløse og enken få, hvad der er tilbage. Husk, at du selv var træl i Egypten. Derfor befaler jeg dig at handle sådan.

Epistel: Romerbrevet 14,7-17

For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv; for når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. Derfor døde Kristus og blev levende igen, for at han skulle blive herre over både døde og levende. Men du, hvorfor dømmer du din broder, eller hvorfor foragter du din broder? Vi skal jo alle stå frem for Guds domstol, for der står skrevet:
Så sandt jeg lever, siger Herren:
For mig skal hvert knæ bøje sig,
og hver tunge skal bekende Gud.
Vi skal altså hver for sig aflægge regnskab over for Gud.
Lad os derfor ikke længere dømme hinanden, men I skal meget hellere dømme sådan: Ingen må bringe sin broder til at snuble eller falde. Jeg ved og er i Herren Jesus vis på, at intet er urent i sig selv, men for den, der regner noget for urent, er det urent. For sårer du din broder ved det, du spiser, lever du ikke mere efter kærligheden. Den, som Kristus døde for, må du ikke bringe i fordærv ved det, du spiser. Lad ikke det gode, I har fået, komme i vanry. For Guds rige er ikke mad og drikke, men retfærdighed og fred og glæde i Helligånden.

Evangelium: Matthæus 5,43-48

I har hørt, at der er sagt: 'Du skal elske din næste og hade din fjende.' Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!

ENGLISH

Deut. 24:17-22 NAU
17 "You shall not pervert the justice due an alien or an orphan, nor take a widow's garment in pledge. 18 "But you shall remember that you were a slave in Egypt, and that the LORD your God redeemed you from there; therefore I am commanding you to do this thing. 19 "When you reap your harvest in your field and have forgotten a sheaf in the field, you shall not go back to get it; it shall be for the alien, for the orphan, and for the widow, in order that the LORD your God may bless you in all the work of your hands. 20 "When you beat your olive tree, you shall not go over the boughs again; it shall be for the alien, for the orphan, and for the widow. 21 "When you gather the grapes of your vineyard, you shall not go over it again; it shall be for the alien, for the orphan, and for the widow. 22 "You shall remember that you were a slave in the land of Egypt; therefore I am commanding you to do this thing.

Rom. 14:7-17 NAU
7 For not one of us lives for himself, and not one dies for himself; 8 for if we live, we live for the Lord, or if we die, we die for the Lord; therefore whether we live or die, we are the Lord's. 9 For to this end Christ died and lived again, that He might be Lord both of the dead and of the living. 10 But you, why do you judge your brother? Or you again, why do you regard your brother with contempt? For we will all stand before the judgment seat of God.
11 For it is written, "AS I LIVE, SAYS THE LORD, EVERY KNEE SHALL BOW TO ME, AND EVERY TONGUE SHALL GIVE PRAISE TO GOD."
12 So then each one of us will give an account of himself to God. 13 Therefore let us not judge one another anymore, but rather determine this-- not to put an obstacle or a stumbling block in a brother's way. 14 I know and am convinced in the Lord Jesus that nothing is unclean in itself; but to him who thinks anything to be unclean, to him it is unclean. 15 For if because of food your brother is hurt, you are no longer walking according to love. Do not destroy with your food him for whom Christ died. 16 Therefore do not let what is for you a good thing be spoken of as evil; 17 for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit.

Matt. 5:43-48 NAU
43 "You have heard that it was said, 'YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR and hate your enemy.' 44 "But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, 45 so that you may be sons of your Father who is in heaven; for He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. 46 "For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? 47 "If you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? 48 "Therefore you are to be perfect, as your heavenly Father is perfect.

FARSI / PERSISK

تثنييه ايش 24
17  داوری‌ غریب‌ و یتیم‌ را منحرف‌ مساز، و جامۀ بیوه‌ را به‌ گرو مگیر.
18  و بیاد آور كه‌ در مصر غلام‌ بودی‌ و یهُوَه‌، خدایت‌، تو را از آنجا فدیه‌ داد. بنابراین‌ من‌ تو را امر می‌فرمایم‌ كه‌ این‌ كار را معمول‌ داری‌.
19  چون‌ محصول‌ خود را در مزرعۀ خویش‌ درو كنی‌، و در مزرعه‌، بافه‌ای‌ فراموش‌ كنی‌، برای‌ برداشتن‌ آن‌ برمگرد؛ برای‌ غریب‌ و یتیم‌ و بیوه‌زن‌ باشد تا یهُوَه‌ خدایت‌ تو را در همۀ كارهای‌ دستت‌ بركت‌ دهد.
20  چون‌ زیتون‌ خود را بتكانی‌، بار دیگر شاخه‌ها را متكان‌؛ برای‌ غریب‌ و یتیم‌ و بیوه‌باشد.
21  چون‌ انگور تاكستان‌ خود را بچینی‌ بار دیگر آن‌ را مچین‌ ، برای‌ غریب‌ و یتیم‌ و بیوه‌ باشد.
22  و بیاد آور كه‌ در زمین‌ مصر غلام‌ بودی‌. بنابراین‌ تو را امر می‌فرمایم‌ كه‌ این‌ كار را معمول‌ داری‌.

روميان ايش 14
 زیرا احدی از ما به خود زیست نمی‌کند و هیچ‌کس به خود نمی‌میرد.
 زیرا اگر زیست کنیم برای خداوند زیست می‌کنیم و اگر بمیریم برای خداوندمیمیریم. پس خواه زنده باشیم، خواه بمیریم، از آن خداوندیم.
 زیرا برای همین مسیح مرد و زنده گشت تا بر زندگان و مردگان سلطنت کند.
10  لکن تو چرا بر برادر خود حکم می‌کنی؟ یا تو نیز چرا برادر خود را حقیر می‌شماری؟ زانرو که همه پیش مسند مسیح حاضر خواهیم شد.
11  زیرا مکتوب است خداوند می‌گوید به حیات خودم قسم که هر زانویی نزد من خم خواهد شد و هر زبانی به خدا اقرار خواهد نمود.
12  پس هر یکی از ما حساب خود را به خدا خواهد داد.
13  بنابراین بر یکدیگر حکم نکنیم بلکه حکم کنید به اینکه کسی سنگی مصادم یا لغزشی در راه برادر خود ننهد.
14  می‌دانم و در عیسی خداوند یقین می‌دارم که هیچ چیز در ذات خود نجس نیست جز برای آن کسی که آن را نجس پندارد؛ برای او نجس است.
15  زیرا هرگاه برادرت به خوراک آزرده شود، دیگر به محبّت رفتار نمی‌کنی. به خوراک خود هلاک مساز کسی را که مسیح در راه او بمرد.
16  پس مگذارید که نیکویی شما را بد گویند.
17  زیرا ملکوت خدا اَکل و شُرب نیست بلکه عدالت و سلامتی و خوشی در روح‌القدس.

متی ايش 5
43  شنیده‌اید که گفته شده است، همسایهٔٔ خود را محبّت نما و با دشمن خود عداوت کن.
44  امّا من به شما می‌گویم که دشمنان خود را محبّت نمایید و برای لعن‌کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند، احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند، دعای خیر کنید،
45  تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید، زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع می‌سازد و باران بر عادلان و ظالمان می‌باراند.
46  زیرا هرگاه آنانی را محبّت نمایید که شما را محبّت می‌نمایند، چه اجر دارید؟ آیا باجگیران چنین نمی‌کنند؟
47  و هرگاه برادران خود را فقط سلام گویید چه فضیلت دارید؟ آیا باجگیران چنین نمی‌کنند؟
48  پس شما کامل باشید چنانکه پدر شما که در آسمان است کامل است.

Cantonese

申命記 24 章 [Cantonese]
17 你不可向寄居的和孤兒、屈枉正直、也不可拿寡婦的衣裳作當頭。
18 要記念你在埃及作過奴僕、耶和華你的 神從那裡將你救贖、所以我吩咐你這樣行。
19 你在田間收割莊稼、若忘下一捆、不可回去再取、要留給寄居的、與孤兒寡婦、這樣、耶和華你 神必在你手裡所辦的一切事上、賜福與你。
20 你打橄欖樹、枝上剩下的不可再打、要留給寄居的、與孤兒寡婦。
21 你摘葡萄園的葡萄、所剩下的不可再摘、要留給寄居的、與孤兒寡婦。
22 你也要記念你在埃及地作過奴僕、所以我吩咐你這樣行。

羅馬書 14 章 [Cantonese]
我們沒有一個人為自己活、也沒有一個人為自己死。
我們若活著、是為主而活.若死了、是為主而死.所以我們或活或死、總是主的人。
因此基督 死了、又活了、為要作死人並活人的主。
10 你這個人、為甚麼論斷弟兄呢.又為甚麼輕看弟兄呢.因我們都要站在 神的臺前。
11 經上寫著、『主說、我憑著我的永生起誓、萬膝必向我跪拜、萬口必向我承認。』
12 這樣看來、我們各人必要將自己的事、在 神面前說明。
13 所以我們不可再彼此論斷.寧可定意誰也不給弟兄放下絆腳跌人之物。
14 我憑著主耶穌 確知深信、凡物本來沒有不潔淨的.惟獨人以為不潔淨的、在他就不潔淨了。
15 你若因食物叫弟兄憂愁、就不是按著愛人的道理行。基督 已經替他死、你不可因你的食物叫他敗壞。
16 不可叫你的善被人毀謗.
17 因為 神的國、不在乎喫喝、只在乎公義、和平、並聖靈 中的喜樂。

馬太福音 5 章 [Cantonese]
43 你們聽見有話說、『當愛你的鄰舍、恨你的仇敵。』
44 只是我告訴你們、要愛你們的仇敵.為那逼迫你們的禱告。
45 這樣、就可以作你們天父的兒子.因為他叫日頭照好人、也照歹人、降雨給義人、也給不義的人。
46 你們若單愛那愛你們的人.有甚麼賞賜呢.就是稅吏不也是這樣行麼。
47 你們若單請你弟兄的安、比人有甚麼長處呢.就是外邦人不也是這樣行麼。
48 所以你們要完全、像你們的天父完全一樣。

Translation: Engelsk: New American Standard Bible 1977.
Farsi and Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/