Forside - Kirkeåret

1. søndag efter trinitatis (2. række)


Prædiken

Andagt over evangeliet

Det afhænger livet ikke af!

”Et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod." (Lukas 12,15)

Livet afhænger ikke af, hvad vi ejer, og slet ikke af al vores overflødige ejendom. Det siger Jesus til en mand, som bad om hjælp. En i skaren sagde til Jesus: "Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig." (Luk 12,13)

Mandens far var død. Og nu skulle han og broderen arve. Måske penge. Måske en stor gård. Der skulle deles, men den ene bror ville ikke dele. Ville de nu skændes og bryde fællesskabet med hinanden på grund af arven? Var det vigtigere end at have hinanden? Hvad kunne den bror, som var ved at miste sin del af arven, opnå, hvis han krævede sin ret og tog sagen for en dommer? Jo, han kunne opnå den del af arven som han havde ret til. Og hvad så?

Jesus svar lød sådan: «Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer?» Og han sagde til dem: «Se jer for og vær på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod.» (v14-15). Og derpå fortalte han en lignelse om en rig bonde, hvis mark havde givet godt. Mandens eneste problem var at få plads til sin rige høst. Derfor besluttede han at udvide bygningerne, så han kunne opbevare sit korn. Og han sagde til sig selv. "Ven, du har nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad." (v19)

Faktisk meget ynkeligt, at han kalder sig selv for "ven". For hvor længe holdt så det venskab? Blot en enkelt nat. Gud sagde til ham: Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? (v20).Samme nat døde han. Og hans ven, som var ham selv, døde også. Sådan blev det sandt, at hans liv ikke afhang af hans ejendom eller overflod.

Vi, som lytter med til evangeliet, og som lever i en kultur, hvor overfloden er stor. Til os siger Jesus: Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud.» Til sine disciple sagde han: «Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for livet, hvordan I får noget at spise, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. (v21-22). Det er vores ven, der taler. Jesus er vennen. Han satte sit liv til for os på korset, han bar vore synder og sejrede over døden ved sin opstandelse. Og i dåben blev vi føjet sammen med ham. Han er vor virkelige ven. Livet afhænger af fællesskab med ham.

 

Bibelsk indgangsvers: Salme 13,6.2

Jeg stoler på din trofasthed, mit hjerte skal juble over din frelse.
Jeg vil synge for Herren, for han har handlet vel imod mig.
Hvor længe vil du dog glemme mig, Herre?
Hvor længe vil du skjule dit ansigt for mig?
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi beder dig styre og regere vore hjerter ved din Helligånd, så vi ikke hører dit gode ord uden frugt og omgås således med de jordiske goder, at vi derover glemmer de evige, men at vi gavmildt og gerne hjælper vor fattige næste og ikke forbryder os ved hovmod og ødselhed. Og bliver vi hjemsøgt af kors og ulykke, giv da, at vi ikke bliver modløse, men sætter alt håb til din faderlige nåde og hjælp, så vi med en kristen tålmodighed i troen overvinder alt ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Prædikeren 5,9-19

Den, der elsker penge, bliver ikke mæt af penge,
den, der elsker rigdom, får intet udbytte af den.
Også det er tomhed!
Jo større velstand, des flere til at æde den;
hvad har den velstående ud af det, ud over glæden ved synet?
Arbejderen sover sødt, hvad enten han får lidt eller meget at spise,
men den riges overflod giver ham ikke ro til at sove.
Der er et slemt onde, jeg har set under solen:
opsparet rigdom, der bliver til ulykke for den rige.
Denne rigdom kan gå tabt ved et uheld, og får han en søn, bliver der ikke noget til ham.
Nøgen kom han ud af moders liv, nøgen går han bort, som han kom,
og han får intet ud af sit slid, som han kan tage med sig.
Ja, dette er et slemt onde; ganske som han kom, går han bort.
Hvad udbytte har han af at slide for vinden?
Han æder alle sine dage op i mørke og stor kval, i lidelse og ærgrelser.
Det er, hvad jeg har set:
Det er godt og rigtigt at spise og drikke og nyde frugten af alt det,
et menneske slider med under solen i det korte liv, Gud har givet ham;
det er hans løn. At Gud giver menneskene rigdom og formue og giver dem mulighed for at nyde den og få deres løn og glæde sig i deres slid, det er en gave fra Gud.
De skal ikke altid tænke på deres levedage, for Gud giver dem glæde i hjertet.

Epistel: 1.Timoteusbrev 6,6-16

Og vist er det, at gudsfrygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv; for tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den; har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det. Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. For kærlighed til penge er en rod*1 til alt ondt; drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter.
Men du, Guds menneske, skal holde dig fra*2 alt dette og stræbe efter retfærdighed, gudsfrygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed. Strid troens gode strid, grib det evige liv, som du blev kaldet til og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidners påhør. For Guds ansigt, for ham, som giver alle ting liv, og for Kristus Jesus, som aflagde den gode bekendelse under Pontius Pilatus, byder jeg dig: Hold budet, uplettet og uangribelig, indtil vor Herre Jesu Kristi tilsynekomst, som den salige og eneste hersker, kongernes konge og herrernes herre, skal lade os se, når tiden er inde, han, den eneste, som har udødelighed og bor i et utilgængeligt lys, og som intet menneske har set eller kan se. Ham være ære og evig magt! Amen.

Noter til oversættelsen:
Note 1: 1.Tim.6,10: 'DBS 1992: [roden til alt ondt] ændres til [en rod til alt ondt]. Ordet "rod" står ikke i bestemt form, men i ubestemt form i grundteksten. Kærlighed til penge er ikke roden, men en rod blandt andre rødder til alt ondt.
Note 2: 1.Tim.6,11: DBS 1992: [Du skal holde dig fra] . Egl. står der: [Flygt fra]

Evangelium: Lukas 12,13-21

En i skaren sagde til Jesus: "Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig." Men han svarede: "Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer?" Og han sagde til dem: "Se jer for og vær på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod." Og han fortalte dem en lignelse: "Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv: Hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han: Sådan vil jeg gøre: Jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er større, og dér vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv: Så, min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad! Men Gud sagde til ham: Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud."

ENGLISH

Eccl. 5:9-19 NAU
9 After all, a king who cultivates the field is an advantage to the land. 10 He who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves abundance with its income. This too is vanity. 11 When good things increase, those who consume them increase. So what is the advantage to their owners except to look on? 12 The sleep of the working man is pleasant, whether he eats little or much; but the full stomach of the rich man does not allow him to sleep. 13 There is a grievous evil which I have seen under the sun: riches being hoarded by their owner to his hurt.
14 When those riches were lost through a bad investment and he had fathered a son, then there was nothing to support him. 15 As he had come naked from his mother's womb, so will he return as he came. He will take nothing from the fruit of his labor that he can carry in his hand. 16 This also is a grievous evil-- exactly as a man is born, thus will he die. So what is the advantage to him who toils for the wind? 17 Throughout his life he also eats in darkness with great vexation, sickness and anger. 18 Here is what I have seen to be good and fitting: to eat, to drink and enjoy oneself in all one's labor in which he toils under the sun during the few years of his life which God has given him; for this is his reward. 19 Furthermore, as for every man to whom God has given riches and wealth, He has also empowered him to eat from them and to receive his reward and rejoice in his labor; this is the gift of God.

1 Tim. 6:6-16 NAU
6 But godliness actually is a means of great gain when accompanied by contentment. 7 For we have brought nothing into the world, so we cannot take anything out of it either. 8 If we have food and covering, with these we shall be content. 9 But those who want to get rich fall into temptation and a snare and many foolish and harmful desires which plunge men into ruin and destruction. 10 For the love of money is a root of all sorts of evil, and some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. 11 But flee from these things, you man of God, and pursue righteousness, godliness, faith, love, perseverance and gentleness. 12 Fight the good fight of faith; take hold of the eternal life to which you were called, and you made the good confession in the presence of many witnesses. 13 I charge you in the presence of God, who gives life to all things, and of Christ Jesus, who testified the good confession before Pontius Pilate, 14 that you keep the commandment without stain or reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ, 15 which He will bring about at the proper time-- He who is the blessed and only Sovereign, the King of kings and Lord of lords, 16 who alone possesses immortality and dwells in unapproachable light, whom no man has seen or can see. To Him be honor and eternal dominion! Amen.

Luke 12:13-21 NAU
13 Someone in the crowd said to Him, "Teacher, tell my brother to divide the family inheritance with me."
14 But He said to him, "Man, who appointed Me a judge or arbitrator over you?" 15 Then He said to them, "Beware, and be on your guard against every form of greed; for not even when one has an abundance does his life consist of his possessions." 16 And He told them a parable, saying, "The land of a rich man was very productive.
17 "And he began reasoning to himself, saying, 'What shall I do, since I have no place to store my crops?' 18 "Then he said, 'This is what I will do: I will tear down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain and my goods. 19 'And I will say to my soul, "Soul, you have many goods laid up for many years to come; take your ease, eat, drink and be merry."' 20 "But God said to him, 'You fool! This very night your soul is required of you; and now who will own what you have prepared?' 21 "So is the man who stores up treasure for himself, and is not rich toward God."

FARSI / PERSISK

جامعه ايش 5
 و منفعت‌ زمین‌ برای‌ همه‌ است‌ بلكه‌ مزرعه‌، پادشاه‌ را نیز خدمت‌ می‌كند.
10  آنكه‌ نقره‌ را دوست‌ دارد از نقره‌ سیر نمی‌شود، و هر كه‌ توانگری‌ را دوست‌ دارد از دخل‌ سیر نمی‌شود.این‌ نیز بطالت‌ است‌.
11  چون‌ نعمت‌ زیاده‌ شود، خورندگانش‌ زیاد می‌شوند؛ و به‌ جهت‌ مالكش‌ چه‌ منفعت‌ است‌ غیر از آنكه‌ آن‌ را به‌ چشم‌ خود می‌بیند؟
12  خواب‌ عمله‌ شیرین‌ است‌ خواه‌ كم‌ و خواه‌ زیاد بخورد؛ اما سیری‌ مرد دولتمند او را نمی‌گذارد كه‌ بخوابد.
13  بلایی‌ سخت‌ بود كه‌ آن‌ را زیر آفتاب‌ دیدم‌ یعنی‌ دولتی‌ كه‌ صاحبش‌ آن‌ را برای‌ ضرر خودنگاه‌ داشته‌ بود.
14  و آن‌ دولت‌ از حادثه‌ بد ضایع‌ شد و پسری‌ آورد اما چیزی‌ در دست‌ خود نداشت‌.
15  چنانكه‌ از رحم‌ مادرش‌ بیرون‌ آمد، همچنان‌ برهنه‌ به‌ حالتی‌ كه‌ آمد خواهد برگشت‌ و از مشقّت‌ خود چیزی‌ نخواهد یافت‌ كه‌ به‌ دست‌ خود ببرد.
16  و این‌ نیز بلای‌ سخت‌ است‌ كه‌ از هر جهت‌ چنانكه‌ آمد همچنین‌ خواهد رفت‌؛ و او را چه‌ منفعت‌ خواهد بود از اینكه‌ در پی‌ باد زحمت‌ كشیده‌ است‌؟
17  و تمامی‌ ایام‌ خود را در تاریكی‌ می‌خورَد و با بیماری‌ و خشم‌، بسیار محزون‌ می‌شود.
18  اینك‌ آنچه‌ من‌ دیدم‌ كه‌ خوب‌ و نیكو می‌باشد، این‌ است‌ كه‌ انسان‌ در تمامی‌ ایام‌ عمر خود كه‌ خدا آن‌ را به‌ او می‌بخشد بخورد و بنوشد و از تمامی‌ مشقّتی‌ كه‌ زیر آسمان‌ می‌كشد، به‌ نیكویی‌ تمتّع‌ ببرد زیرا كه‌ نصیبش‌ همین‌ است‌.
19  و نیز هر انسانی‌ كه‌ خدا دولت‌ و اموال‌ به‌ او ببخشد و او را قوّت‌ عطا فرماید كه‌ از آن‌ بخورد و نصیب‌ خود را برداشته‌، از محنت‌ خود مسرور شود، این‌ بخشش‌ خدا است‌.

اول تيموتيوس ايش 6
 لیکن دینداری با قناعت سود عظیمی است.
 زیرا که در این دنیا هیچ نیاوردیم و واضح است که از آن هیچ نمی‌توانیم برد.
 پس اگر خوراک و پوشاک داریم، به آنها قانع خواهیم بود.
 امّا آنانی که می‌خواهند دولتمند شوند، گرفتار می‌شوند در تجربه و دام و انواع شهوات بی‌فهم و مضرّ که مردم را به تباهی و هلاکت غرق می‌سازند.
10  زیرا که طمع ریشهٔ همهٔ بدیها است، که بعضی چون در پی آن می‌کوشیدند، از ایمان گمراه گشته، خود را به اقسام دردها سفتند.
11  ولی تو ای مرد خدا، از اینها بگریز و عدالت و دینداری و ایمان و محبّت و صبر و تواضع را پیروی نما.
12  و جنگ نیکوی ایمان را بکن و بدست آور آن حیات جاودانی را که برای آن دعوت شدی و اعتراف نیکو کردی در حضور گواهان بسیار.
13  تو را وصیّت می‌کنم، به حضور آن خدایی که همه را زندگی می‌بخشد و مسیح عیسی که در پیش پنطیوس پیلاطُس اعتراف نیکو نمود،
14  که تو وصیّت را بی‌داغ و ملامت حفظ کن تا به ظهور خداوند ما عیسی مسیح.
15  که آن را آن متبارک و قادر وحید و ملک‌الملوک و ربّالارباب در زمان معیّن به ظهور خواهد آورد.
16  که تنها لایموت و ساکن در نوری است که نزدیک آن نتوان شد و احدی از انسان او را ندیده و نمی‌تواند دید. او را تا ابدالآباد اکرام و قدرت باد. آمین.

لوقا ايش 12
13  و شخصی از آن جماعت به وی گفت، ای استاد، برادر مرا بفرما تا ارث پدر را با من تقسیمکند.
14  به وی گفت، ای مرد، کِه مرا بر شما داور یا مُقَسِّم قرار داده است؟
15  پس بدیشان گفت، زنهار از طمع بپرهیزید زیرا اگرچه اموال کسی زیاد شود، حیات او از اموالش نیست.
16  و مَثَلی برای ایشان آورده، گفت، شخصی دولتمند را از املاکش محصول وافر پیدا شد.
17  پس با خود اندیشیده، گفت، چه کنم؟ زیرا جایی که محصول خود را انبار کنم، ندارم.
18  پس گفت، چنین می‌کنم؛ انبارهای خود را خراب کرده، بزرگتر بنا می‌کنم و در آن تمامی حاصل و اموال خود را جمع خواهم کرد.
19  و نفس خود را خواهم گفت که، ای جان اموالِ فراوانِ اندوخته شده بجهت چندین سال داری. الحال بیارام و به اکل و شرب و شادی بپرداز.
20  خدا وی را گفت، ای احمق در همین شب جان تو را از تو خواهند گرفت؛ آنگاه آنچه اندوخته‌ای، از آنِ کِه خواهد بود؟
21  همچنین است هر کسی که برای خود ذخیره کند و برای خدا دولتمند نباشد.

Cantonese

傳道書 5 章 [Cantonese]

況且地的益處歸眾人.就是君王也受田地的供應。
10 貪愛銀子的、不因得銀子知足.貪愛豐富的、也不因得利益知足.這也是虛空。
11 貨物增添、喫的人也增添.物主得甚麼益處呢、不過眼看而已。
12 勞碌的人、不拘喫多喫少、睡得香甜.富足人的豐滿、卻不容他睡覺。
13 我見日光之下、有一宗大禍患、就是財主積存資財、反害自己.
14 因遭遇禍患、這些資財就消滅.那人若生了兒子、手裡也一無所有。
15 他怎樣從母胎赤身而來、也必照樣赤身而去.他所勞碌得來的、手中分毫不能帶去。
16 他來的情形怎樣、他去的情形也怎樣.這也是一宗大禍患.他為風勞碌有甚麼益處呢。
17 並且他終身在黑暗中喫喝、多有煩惱、又有病患嘔氣。
18 我所見為善為美的、就是人在 神賜他一生的日子喫喝、享受日光之下勞碌得來的好處.因為這是他的分。
19  神賜人資財豐富、使他能以喫用、能取自己的分、在他勞碌中喜樂.這乃是 神的恩賜。

提摩太前書 6 章 [Cantonese]
然而敬虔加上知足的心便是大利了.
因為我們沒有帶甚麼到世上來、也不能帶甚麼去.
只要有衣有食、就當知足。
但那些想要發財的人、就陷在迷惑、落在網羅、和許多無知有害的私慾裡、叫人沉在敗壞和滅亡中。
10 貪財是萬惡之根.有人貪戀錢財、就被引誘離了真道、用許多愁苦把自己刺透了。
11 但你這屬 神的人、要逃避這些事、追求公義、敬虔、信心、愛心、忍耐、溫柔。
12 你要為真道打那美好的仗、持定永生.你為此被召.也在許多見證人面前、已經作了那美好的見證。
13 我在叫萬物生活的 神面前、並在向本丟彼拉多作過那美好見證的基督 耶穌 面前囑咐你、
14 要守這命令、毫不玷污、無可指責、直到我們的主耶穌 基督 顯現.
15 到了日期、那可稱頌獨有權能的、萬王之王、萬主之主、
16 就是那獨一不死、住在人不能靠近的光裡、是人未曾看見、也是不能看見的、要將他顯明出來。但願尊貴和永遠的權能、都歸給他。阿們。

路加福音 12 章 [Cantonese]
13 眾人中有一個人對耶穌 說、夫子、請你吩咐我的兄長和我分開家業。
14 耶穌 說、你這個人、誰立我作你們斷事的官、給你們分家業呢。
15 於是對眾人說、你們要謹慎自守、免去一切的貪心.因為人的生命、不在乎家道豐富。
16 就用比喻對他們說、有一個財主、田產豐盛.
17 自己心裡思想說、我的出產沒有地方收藏、怎麼辦呢。
18 又說、我要這麼辦.要把我的倉房拆了、另蓋更大的.在那裡好收藏我一切的糧食和財物。
19 然後要對我的靈魂說、靈魂哪、你有許多財物積存、可作多年的費用.只管安安逸逸的喫喝快樂罷。
20  神卻對他說、無知的人哪、今夜必要你的靈魂.你所預備的、要歸誰呢。
21 凡為自己積財、在 神面前卻不富足的、也是這樣。

 

 

Translation: Engelsk: New American Standard Bible 1977.
Farsi and Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/