Trinitatis søndag (2. række)

Bibelsk indgangsvers: Tobits Bog 12,6; Salme 8,2

Velsignet være den hellige Treenighed
og den udelelige enhed!
Pris Gud, og tak ham for det gode, han har gjort mod jer!
Herre, vor Herre!
Hvor herligt er dit navn over hele jorden,
du som har bredt din pragt ud på himlen!
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi arme syndere bekender for dig, at i vort kød bor der intet godt, og at vi overladt til os selv måtte gå til grunde i synden, fordi det, som er født af kødet, er kød og ikke kan se Guds rige. Men vi beder dig: Vær os nådig og barmhjertig, og send din Helligånd ind i vore hjerter for din Søns, Jesu Kristi, skyld, og gør os til nye mennesker, så vi fuldt og fast tror syndernes forladelse, som ved Kristus er tilsagt os i dåben, og dag for dag vokser i kærlighed til vor næste og i al god gerning, indtil vi omsider bliver salige ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Esajas 49,1-6

Hør mig, I fjerne øer, lyt, I folk langt borte:
Herren har kaldet mig fra moders liv, fra fødslen kaldte han mig ved navn.
Han gjorde min mund til et skarpt sværd, i skyggen af sin hånd skjulte han mig;
han gjorde mig til en spids pil, i sit kogger holdt han mig gemt.
Han sagde til mig: Du er min tjener, Israel, ved dig viser jeg min herlighed.
Men jeg sagde: Forgæves har jeg anstrengt mig, på tomhed og vind har jeg brugt mine kræfter.
Dog, min ret er hos Herren, min løn er hos min Gud.
Men nu har Herren talt, han som har dannet mig fra moders liv til sin tjener
for at føre Jakob tilbage, så Israel samles hos ham.
Jeg bliver agtet i Herrens øjne, min Gud bliver min styrke.
Han sagde: Det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer
og føre Israels overlevende hjem;
derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende.

Epistel: Efeserbrevet 1,3-14

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus v6 til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde: at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. I ham har vi også fået del i arven, vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning; for han gennemfører alt efter sin viljes forsæt, så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed, vi som allerede forud havde sat vort håb til Kristus. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse _ i ham blev også I, da I kom til tro, beseglet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris for hans herlighed.

Evangelium: Matthæus 28,16-20

Men de elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: "Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."