Forside Kirkeåret

Påskedag (2. række)

Bibelsk indgangsvers: Sl 139,1-2 og 5-6

Herre, du ransager mig og kender mig.
Du ved, om jeg sidder eller står, (Sl 139,1-2)
Du lægger din hånd på mig.
Det er for underfuldt til, at jeg forstår det,
det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. (Sl 139,5-6)

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig for din store nåde og barmhjertighed, at du har hengivet din Søn for vore synders skyld og oprejst ham til retfærdighed for os. Vi beder dig, at du vil give os din Helligånd og gennem ham lede og styre os, bevare os i den sande tro, vogte os for alle synder og efter dette liv opvække os til det evige liv ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Sl.118,13-18

Jeg blev stødt ned og var ved at falde, men Herren kom mig til hjælp.
Herren er min styrke og lovsang, han blev min frelse.
Der lyder jubel og sejrsråb i de retfærdiges telte:
Herrens højre hånd bringer sejr,
Herrens højre hånd er løftet, Herrens højre hånd bringer sejr!
Jeg skal ikke dø, men leve og fortælle om Herrens gerninger.
Herren tugtede mig hårdt, men han overgav mig ikke til døden.

Epistel: 1. Petersbrev 1,3-9

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I uden at have set ham, ham tror I på nu uden at se ham, men I skal juble med en uudsigelig, forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse.

Evangelium: Matthæus 28,1-8

Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne: "Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det."
Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det.

ENGLISH

Ps. 118:13-18 NAU
13 You pushed me violently so that I was falling, But the LORD helped me.
14 The LORD is my strength and song, And He has become my salvation.
15 The sound of joyful shouting and salvation is in the tents of the righteous; The right hand of the LORD does valiantly.
16 The right hand of the LORD is exalted; The right hand of the LORD does valiantly.
17 I will not die, but live, And tell of the works of the LORD.
18 The LORD has disciplined me severely, But He has not given me over to death.

1 Pet. 1:3-9 NAU
3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead,
4 to obtain an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you,
5 who are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time.
6 In this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials,
7 so that the proof of your faith, being more precious than gold which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ;
8 and though you have not seen Him, you love Him, and though you do not see Him now, but believe in Him, you greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory,
9 obtaining as the outcome of your faith the salvation of your souls.

Matt. 28:1-10 NAU
Now after the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary came to look at the grave.
2 And behold, a severe earthquake had occurred, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled away the stone and sat upon it.
3 And his appearance was like lightning, and his clothing as white as snow.
4 The guards shook for fear of him and became like dead men.
5 The angel said to the women, "Do not be afraid; for I know that you are looking for Jesus who has been crucified.
6 "He is not here, for He has risen, just as He said. Come, see the place where He was lying.
7 "Go quickly and tell His disciples that He has risen from the dead; and behold, He is going ahead of you into Galilee, there you will see Him; behold, I have told you."
8 And they left the tomb quickly with fear and great joy and ran to report it to His disciples.
9 And behold, Jesus met them and greeted them. And they came up and took hold of His feet and worshiped Him.
10 Then Jesus said to them, "Do not be afraid; go and take word to My brethren to leave for Galilee, and there they will see Me."

FARSI / PERSISK

مزامير ايش 118

13  بر من سخت هجوم آوردی تا بیفتم، لیکن خداوند مرا اعانت نمود.
14  خداوند قوّت و سرود من است و نجات من شده است.
15  آواز ترنّم و نجات در خیمه‌های عادلان است. دست راست خداوند با شجاعت عمل می‌کند.
16  دست راست خداوند متعال است. دست راست خداوند با شجاعت عمل می‌کند.
17  نمی‌میرم، بلکه زیست خواهم کرد و کارهای یاه را ذکر خواهم نمود.
18  یاه مرا به شدت تنبیه نموده، لیکن مرا به موت نسپرده است.

 

اول پترس ايش 1

 متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که بحسب رحمت عظیم خود ما را بوساطت برخاستنِ عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود برای امید زنده،
 بجهت میراث بی‌فساد و بی‌آلایش و ناپژمرده که نگاه داشته شده است در آسمان برای شما؛
 که به قوّت خدا محروس هستید به ایمان برای نجاتی که مهیّا شده است تا در ایّام آخر ظاهر شود.
 و در آن وجد می‌نمایید، هرچند در حال، اندکی از راه ضرورت در تجربه‌های گوناگون محزون شده‌اید،
 تا آزمایشِ ایمانِ شما، که از طلای فانی با آزموده شدن در آتش، گرانبهاتر است، برای تسبیح و جلال و اکرام یافت شود در حین ظهور عیسی مسیح:
 که او را اگرچه ندیده‌اید محبّت می‌نمایید و الآن اگرچه او را نمی‌بینید؛ لکن بر او ایمان آورده، وجد می‌نمایید با خرّمیای که نمی‌توان بیان کرد و پر از جلال است:
 و انجام ایمان خود، یعنی نجاتِ جانِ خویش را می‌یابید.

 

متی ايش 28

 وبعد از سَبَّت، هنگام فجرِ روز اوّل هفته، مریم مَجْدَلیّه و مریم دیگر بجهت دیدن قبر آمدند.
 که ناگاه زلزلهای عظیم حادث شد از آنرو که فرشته خداوند از آسمان نزول کرده، آمد و سنگ را از درِ قبر غلطانیده، بر آن بنشست.
 و صورت او مثل برق و لباسش چون برف سفید بود.
 و از ترس او کشیکچیان به لرزه درآمده، مثل مرده گردیدند.
 امّا فرشته به زنان متوجّه شده، گفت، شما ترسان مباشید!می‌دانم که عیسای مصلوب را می‌طلبید.
 در اینجا نیست زیرا چنانکه گفته بود برخاسته است. بیایید جایی که خداوند خفته بود ملاحظه کنید،
 و به زودی رفته شاگردانش را خبر دهید که از مردگان برخاسته است. اینک، پیش از شما به جلیل می‌رود. در آنجا او را خواهید دید. اینک، شما را گفتم.
 پس، از قبر با ترس و خوشی عظیم به زودی روانه شده، رفتند تا شاگردان او را اطّلاع دهند.
 و در هنگامی که بجهت اِخبار شاگردان او می‌رفتند، ناگاه عیسی بدیشان برخورده، گفت، سلام بر شما باد! پس پیش آمده، به قدمهای او چسبیده، او را پرستش کردند.
10  آنگاه عیسی بدیشان گفت، مترسید! رفته، برادرانم را بگویید که به جلیل بروند که در آنجا مرا خواهند دید.

Cantonese

詩篇 118 章 [Cantonese]
13 你推我要叫我跌倒、但耶和華幫助了我。
14 耶和華是我的力量、是我的詩歌.他也成了我的拯救。
15 在義人的帳棚裡、有歡呼拯救的聲音.耶和華的右手施展大能。
16 耶和華的右手高舉.耶和華的右手施展大能。
17 我必不至死、仍要存活、並要傳揚耶和華的作為。
18 耶和華雖嚴嚴的懲治我、卻未曾將我交於死亡。

 

彼得前書 1 章 [Cantonese]
願頌讚歸與我們主耶穌 基督 的父 神、他曾照自己的大憐憫、藉耶穌 基督 從死裡復活、重生了我們、叫我們有活潑的盼望、
可以得著不能朽壞、不能玷污、不能衰殘、為你們存留在天上的基業。
你們這因信蒙 神能力保守的人、必能得著所預備、到末世要顯現的救恩。
因此、你們是大有喜樂、但如今、在百般的試煉中暫時憂愁.
叫你們的信心既被試驗、就比那被火試驗、仍然能壞的金子、更顯寶貴.可以在耶穌 基督 顯現的時候、得著稱讚、榮耀、尊貴。
你們雖然沒有見過他、卻是愛他.如今雖不得看見、卻因信他就有說不出來、滿有榮光的大喜樂.
並且得著你們信心的果效、就是靈魂的救恩。

 

馬太福音 28 章 [Cantonese]
安息日將盡、七日的頭一日、天快亮的時候、抹大拉的馬利亞 、和那個馬利亞 、來看墳墓。
忽然地大震動.因為有主的使者、從天上下來、把石頭滾開、坐在上面。
他的像貌如同閃電、衣服潔白如雪。
看守的人、就因他嚇得渾身亂戰、甚至和死人一樣。
天使對婦女說、不要害怕、我知道你們是尋找那釘十字架的耶穌 
他不在這裡、照他所說的、已經復活了.你們來看安放主的地方。
快去告訴他的門徒說、他從死裡復活了.並且在你們以先往加利利 去、在那裡你們要見他.看哪.我已經告訴你們了。
婦女們就急忙離開墳墓、又害怕、又大大的歡喜、跑去要報給他的門徒。
忽然耶穌 遇見他們、說、願你們平安。他們就上前抱住他的腳拜他。
10 耶穌 對他們說、不要害怕、你們去告訴我的弟兄、叫他們往加利利 去、在那裡必見我。

Translation: Engelsk: New American Standard Bible 1977.
Farsi and Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/