Kirkeåret

6. søndag efter påske (2. række)

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig, fordi du ved din Helligånd har sat os til at vidne om din Søn, vor kære Herre Kristus. Og da verden ikke vil tåle dette vidnesbyrd og sætter sig imod det, beder vi dig, at du vil indgyde os mod og trøste os, så vi ikke forbitres over kors og lidelse, men fastholder vidnesbyrdet om dig, og bestandig må være at finde blandt dem, der kender dig og din Søn, indtil vi bliver salige ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Joel 3,1-5

Det skal ske derefter:
Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker.
Jeres sønner og døtre skal profetere,
jeres gamle skal have drømme,
jeres unge skal se syner.
Selv over jeres trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage.
Jeg sætter tegn på himlen og på jorden, blod og ild og røgsøjler.
Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og frygtelige dag kommer.
Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses.
For på Zions bjerg og i Jerusalem skal der være redning
- som Herren har sagt - for de undslupne, som Herren kalder på.

Lektie: Apostlenes Gerninger 1,12-14

Så vendte de tilbage til Jerusalem fra Oliebjerget, som ligger tæt ved Jerusalem, kun en sabbatsvej derfra. Da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig, Peter og Johannes og Jakob og Andreas, Filip og Thomas, Bartholomæus og Matthæus, Jakob, Alfæus' søn, og zeloten Simon og Judas, Jakobs søn. De holdt alle i enighed fast ved bønnen, sammen med kvinderne og Jesu mor Maria og hans brødre.

Evangelium: Johannes 17,20-26

Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig.
Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige fader, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig; og jeg har gjort dit navn kendt for dem og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem."