Forside Kirkeåret

1. søndag efter påske (2. række)

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig for din usigelige nåde, at du ved din kære Søn, vor Herre Kristus, har givet os dit hellige ord og dine sakramenter til vor trøst, for at vi dér skal finde tilgivelse for vore synder. Vi beder dig: Giv os din Helligånd, så vi af hjertet tror dit ord og gennem dåben og nadveren styrkes i troen fra dag til dag, indtil vi bliver til evig tid salige ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Esajas 43,10-12

I er mine vidner, siger Herren, min tjener, som jeg har udvalgt,
for at I må forstå og tro på mig og indse, at det er mig.
Før mig blev der ikke dannet nogen gud, efter mig vil der ingen være;
jeg, kun jeg, er Herren, der er ingen anden frelser end mig.
Det er mig, der har fortalt det, mig, der frelser,
det er mig, der har forkyndt det, ikke en fremmed gud blandt jer.
I er mine vidner, siger Herren, det er mig, der er Gud.

Epistel: 1. Petersbrev 1,17-2,3

Og når I påkalder ham som fader, der uden at gøre forskel på folk dømmer enhver efter hans gerning, skal I leve i gudsfrygt, så længe I er udlændinge her. I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod som af et lam uden plet og lyde; dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt, men han blev først åbenbaret nu ved tidernes ende af hensyn til jer, som takket være ham tror på Gud, der oprejste ham fra de døde og gav ham herlighed, så at jeres tro også er håb til Gud.
I, som i lydighed mod sandheden har renset jeres sjæle til at have oprigtig broderkærlighed, skal elske hinanden inderligt og af et rent hjerte; I er jo ikke genfødt af en forgængelig, men af en uforgængelig sæd, Guds levende og blivende ord; for
alle mennesker er som græs,
al deres herlighed som markens blomster.
Græsset tørrer ind, blomsterne falder,
men Herrens ord forbliver til evig tid.
Det er dette ord, som er forkyndt for jer.
Derfor skal I aflægge al ondskab og al svig og hykleri og misundelse og enhver bagtalelse og som nyfødte børn hige efter ordets rene mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse, v3 så sandt I har smagt, at Herren er god.

Evangelium: Johannes 21,15-19

Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: "Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre?" Han svarede: "Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær." Jesus sagde til ham: "Vogt mine lam!" Igen, for anden gang, sagde han til ham: "Simon, Johannes' søn, elsker du mig?" Han svarede: "Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær." Jesus sagde til ham: "Vær hyrde for mine får!" Jesus sagde til ham for tredje gang: "Simon, Johannes' søn, har du mig kær?" Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham: "Har du mig kær?" og han svarede ham: "Herre, du ved alt; du ved, at jeg har dig kær." Jesus sagde til ham: "Vogt mine får! Sandelig, sandelig siger jeg dig: Da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville; men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil." Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham: "Følg mig!!"

ENGLISH

Isaiah 43:10-12 NAU
10 "You are My witnesses," declares the LORD, "And My servant whom I have chosen, So that you may know and believe Me And understand that I am He. Before Me there was no God formed, And there will be none after Me.
11 "I, even I, am the LORD, And there is no savior besides Me.
12 "It is I who have declared and saved and proclaimed, And there was no strange god among you; So you are My witnesses," declares the LORD, "And I am God.

1 Peter 1:17-2:3 NAU
17 If you address as Father the One who impartially judges according to each one's work, conduct yourselves in fear during the time of your stay on earth;
18 knowing that you were not redeemed with perishable things like silver or gold from your futile way of life inherited from your forefathers,
19 but with precious blood, as of a lamb unblemished and spotless, the blood of Christ.
20 For He was foreknown before the foundation of the world, but has appeared in these last times for the sake of you
21 who through Him are believers in God, who raised Him from the dead and gave Him glory, so that your faith and hope are in God.
22 Since you have in obedience to the truth purified your souls for a sincere love of the brethren, fervently love one another from the heart,
23 for you have been born again not of seed which is perishable but imperishable, that is, through the living and enduring word of God.
24 For, "ALL FLESH IS LIKE GRASS, AND ALL ITS GLORY LIKE THE FLOWER OF GRASS. THE GRASS WITHERS, AND THE FLOWER FALLS OFF,
25 BUT THE WORD OF THE LORD ENDURES FOREVER." And this is the word which was preached to you.

1 Therefore, putting aside all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander,
2 like newborn babies, long for the pure milk of the word, so that by it you may grow in respect to salvation,
3 if you have tasted the kindness of the Lord.

John 21:15-19 NAU
15 So when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love Me more than these?" He said to Him, "Yes, Lord; You know that I love You." He said to him, "Tend My lambs."
16 He said to him again a second time, "Simon, son of John, do you love Me?" He said to Him, "Yes, Lord; You know that I love You." He said to him, "Shepherd My sheep."
17 He said to him the third time, "Simon, son of John, do you love Me?" Peter was grieved because He said to him the third time, "Do you love Me?" And he said to Him, "Lord, You know all things; You know that I love You." Jesus said to him, "Tend My sheep.
18 "Truly, truly, I say to you, when you were younger, you used to gird yourself and walk wherever you wished; but when you grow old, you will stretch out your hands and someone else will gird you, and bring you where you do not wish to go."
19 Now this He said, signifying by what kind of death he would glorify God. And when He had spoken this, He said to him, "Follow Me!"


FARSI / PERSISK

اشعيا ايش 43
10  یهوه‌ می‌گوید كه‌ «شما و بنده‌ من‌ كه‌ او را برگزیده‌ام‌ شهود من‌ می‌باشید. تا دانسته‌، به‌ من‌ ایمان‌ آورید و بفهمید كه‌ من‌ او هستم‌ و پیش‌ از من‌ خدایی‌ مصوّر نشده‌ و بعد از من‌ هم‌ نخواهد شد.
11  من‌، من‌ یهوه‌ هستم‌ و غیر از من‌ نجات‌دهنده‌ای‌ نیست‌.
12  من‌ اخبار نموده‌ و نجات‌ داده‌ام‌ و اعلام‌ نموده‌ و درمیان‌ شما خدای‌ غیر نبوده‌ است‌. خداوند می‌گوید كه‌ شما شهود من‌ هستید و من‌ خدا هستم‌.

اول پترس ايش 1

17  و چون او را پدر می‌خوانید که بدون ظاهربینی برحسب اعمال هرکس داوری می‌نماید، پس هنگام غربت خود را با ترس صرف نمایید.
18  زیرا می‌دانید که خریده شده‌اید از سیرتِ باطلی که از پدران خود یافته‌اید، نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا،
19  بلکه به خون گرانبها، چون خون برّهٔ بی‌عیب و بی‌داغ، یعنی خون مسیح،
20  که پیش از بنیاد عالم معیّن شد، لکن در زمان آخر برای شما ظاهر گردید،
21  که بوساطت او شما بر آن خدایی که او را از مردگان برخیزانید و او را جلال داد، ایمان آورده‌اید، تا ایمان و امید شما بر خدا باشد.
22  چون نَفْسهای خود را به اطاعت راستی طاهر ساخته‌اید تا محبّت برادرانهٔ بی‌ریا داشته باشید، پس یکدیگر را از دل به شدّت محبّت بنمایید،
23  از آنرو که تولّد تازه یافتید، نه از تخم فانی بلکه از غیرفانی، یعنی به کلام خدا که زنده و تا ابدالآباد باقی است.
24  زیرا که، هر بشری مانند گیاه است و تمام جلال او چون گُل گیاه. گیاه پژمرده شد و گُلش ریخت:
25  لکن کلمه خدا تا ابدالآباد باقی است. و این است آن کلامی که به شما بشارت داده شده است.

2

 لهذا هر نوع کینه و هر مکر و ریا و حسد و هر قسم بدگویی را ترک کرده،
 چون اطفالِ نوزاده، مشتاق شیر روحانی و بی‌غش باشید، تا از آن برای نجات نمّو کنید،
 اگر فی‌الواقع چشیده‌اید که خداوند مهربان است.

يوحنا ايش 21
15  و بعد از غذا خوردن، عیسی به شمعون پطرس گفت، ای شمعون، پسر یونا، آیا مرا بیشتر از اینها محبّت می‌نمایی؟ بدو گفت، بلی خداوندا، تو می‌دانی که تو را دوست می‌دارم. بدو گفت، بره‌های مرا خوراک بده.
16  باز در ثانی به او گفت، ای شمعون، پسر یونا، آیا مرا محبّت می‌نمایی؟ به او گفت، بلی خداوندا، تو می‌دانی که تو را دوست می‌دارم. بدو گفت، گوسفندان مرا شبانی کن.
17  مرتبه سوم بدو گفت، ای شمعون، پسر یونا، مرا دوست می‌داری؟ پطرس محزون گشت، زیرا مرتبه سوم بدو گفت مرا دوست می‌داری؟ پس به او گفت، خداوندا، تو بر همه‌چیز واقف هستی. تو می‌دانی که تو را دوست می‌دارم. عیسی بدو گفت، گوسفندان مرا خوراک ده.
18  آمین آمین به تو می‌گویم وقتی که جوان بودی، کمر خود را می‌بستی و هر جا می‌خواستی می‌رفتی ولکن زمانی که پیر شوی دستهای خود را دراز خواهی کرد و دیگران تو را بسته به جایی که نمی‌خواهیتو را خواهند برد.
19  و بدین سخن اشاره کرد که به چه قسم موت خدا را جلال خواهد داد و چون این را گفت، به او فرمود، از عقب من بیا.

Cantonese

以賽亞書 43 章 [Cantonese]

10 耶和華說、你們是我的見證、我所揀選的僕人.既是這樣、便可以知道、且信服我、又明白我就是耶和華、在我以前沒有真神、〔真原文作造作的〕在我以後也必沒有。
11 惟有我是耶和華、除我以外沒有救主。
12 我曾指示、我曾拯救、我曾說明.並且在你們中間沒有別神、所以耶和華說、你們是我的見證、我也是 神。

彼得前書 1 章 [Cantonese]

17 你們既稱那不偏待人、按各人行為審判人的主為父、就當存敬畏的心、度你們在世寄居的日子.
18 知道你們得贖、脫去你們祖宗所傳流虛妄的行為、不是憑著能壞的金銀等物.
19 乃是憑著基督 的寶血、如同無瑕疵無玷污的羔羊之血.
20 基督 在創世以前、是預先被 神知道的、卻在這末世、纔為你們顯現.
21 你們也因著他、信那叫他從死裡復活、又給他榮耀的 神、叫你們的信心、和盼望、都在於 神。
22 你們既因順從真理、潔淨了自己的心、以致愛弟兄沒有虛假、就當從心裡彼此切實相愛.〔從心裡有古卷作從清潔的心〕
23 你們蒙了重生、不是由於能壞的種子、乃是由於不能壞的種子、是藉著 神活潑常存的道。
24 因為『凡有血氣的、盡都如草、他的美榮、都像草上的花.草必枯乾、花必凋謝.
25 惟有主的道是永存的。』所傳給你們的福音 就是這道。

所以你們既除去一切的惡毒、〔或作陰毒〕詭詐、並假善、嫉妒、和一切毀謗的話、
就要愛慕那純淨的靈奶、像纔生的嬰孩愛慕奶一樣、叫你們因此漸長、以致得救.
你們若嘗過主恩的滋味、就必如此。

約翰福音 21 章 [Cantonese]

15 他們喫完了早飯、耶穌 西門 彼得 說、約翰 的兒子西門 、〔約翰 馬太 十六章十七節稱約拿 〕你愛我比這些更深麼。彼得 說、主阿、是的.你知道我愛你。耶穌 對他說、你餵養我的小羊。
16 耶穌 第二次又對他說、約翰 的兒子西門 、你愛我麼。彼得 說、主阿、是的.你知道我愛你.耶穌 說、你牧養我的羊。
17 第三次對他說、約翰 的兒子西門 、你愛我麼。彼得 因為耶穌 第三次對他說、你愛我麼、就憂愁、對耶穌 說、主阿、你是無所不知的、你知道我愛你。耶穌 說、你餵養我的羊。
18 我實實在在的告訴你、你年少的時候、自己束上帶子、隨意往來、但年老的時候、你要伸出手來、別人要把你束上、帶你到不願意去的地方。
19 耶穌 說這話、是指著彼得 要怎樣死榮耀 神。說了這話、就對他說、你跟從我罷。

Translation: Engelsk: New American Standard Bible 1977.
Farsi and Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/