Kirkeåret

Kristi Himmelfarts dag (2. række)

Kollekt

Herre Jesus Kristus! Du, den almægtige Guds Søn, som ikke længere er fattig og elendig på jorden, men sidder ved din Faders højre hånd og er herre over alle ting; vi beder dig: Send os din Helligånd og giv os trofaste ordets tjenere. Bevar dit ord og lad dit evangelium udbredes til alle folkeslag; værn os mod Djævelen og alle tyranner, og ophold med vælde dit rige på jorden, indtil alle dine fjender er lagt under dine fødder, og vi ved dig har sejret over synden, døden og Djævelen, du, som med din Fader lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 113

Halleluja.
Lovpris, I Herrens tjenere, lovpris Herrens navn!
Lovet være Herrens navn fra nu af og til evig tid!
Fra øst til vest skal Herrens navn lovprises.
Herren er ophøjet over alle folkene,
hans herlighed er ophøjet over himlen.
Hvem er som Herren, vor Gud, i himmel og på jord,
så højt som han troner, så dybt ned som han ser?
Fra støvet rejser han den svage, fra skarnet løfter han den fattige,
han sætter ham blandt fyrster, blandt sit folks fyrster.
Han lader den ufrugtbare kvinde sidde som lykkelig mor til sønner.

Lektie: Apostlenes Gerninger 1,1-11

I min første bog fortalte jeg dig, Theofilus, om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen lige til den dag, han blev taget op til himlen, efter at han ved Helligånden havde givet sine befalinger til de apostle, han havde udvalgt.
Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, idet han i fyrre dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som Faderen havde lovet - "om det har I hørt mig sige: Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage." Mens de nu var sammen, spurgte de ham: "Herre, er det nu, du vil genoprette Riget for Israel?" Han svarede: "Det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som Faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende."
Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens han fór bort, se, da stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde: "Hvorfor står I og ser op mod himlen, galilæere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen."

Evangelium: Lukas 24,46-53

Og han sagde til dem: "Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer; men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje."
Han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud.