Forside Kirkeåret

3. søndag i fasten (2. række)

4. søndag før påske

Bibelsk indgangsvers: Sl 25 v15-16 og v1-2

I+II: Mine øjne er altid rettet mod Herren,
for han befrier min fod fra nettet;
vend dig til mig, og vær mig nådig,
for jeg er ene og hjælpeløs.(Sl 25,15-16)
I: Jeg længes efter dig, Herre,
jeg stoler på dig, min Gud.
Lad mig ikke blive til skamme. (Sl 25,1-2)
II: Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som har ladet din Søn, vor Herre Jesus Kristus, blive menneske, for at han skal hindre Djævelens tyranni og beskytte os arme mennesker imod den onde fjende; vi takker dig for denne nådige hjælp og beder dig om, at du i alle anfægtelser nådigt vil komme os til undsætning, vogte os for falsk sikkerhed og ved din Helligånd holde os fast
i dit ord og sand gudsfrygt, for at vi til det sidste må leve i fred for den onde fjende og blive evigt salige ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: 2. Mosebog 32,7-10.30-32

Da sagde Herren til Moses: "Skynd dig ned! Dit folk, som du førte op fra Egypten, har handlet slet. De er allerede veget fra den vej, jeg pålagde dem at følge. De har støbt sig et billede af en tyrekalv; de har tilbedt den og ofret til den, og de har sagt: Her er din Gud, Israel, som førte dig op fra Egypten." Og Herren sagde til Moses: "Nu har jeg set, at dette folk er et stivnakket folk; lad mig bare tilintetgøre dem i min vrede! Men dig vil jeg gøre til et stort folk."
Dagen efter sagde Moses til folket: "I har begået en stor synd. Nu vil jeg gå op til Herren; måske kan jeg skaffe soning for jeres synd." Så vendte Moses tilbage til Herren og sagde: "Ak, dette folk har begået en stor synd; de har lavet sig en gud af guld. Gid du dog vil tilgive dem deres synd! Men hvis ikke, så slet mig af den bog, du fører."

Epistel: Åbenbaringen 2,1-7

Skriv til englen for menigheden i Efesos:
Dette siger han, som holder de syv stjerner i sin højre hånd, han som vandrer mellem de syv guldlysestager: Jeg kender dine gerninger og din møje og udholdenhed og véd, at du ikke kan døje de onde, og at du har prøvet dem, der påstår at være apostle, men ikke er det, og har fundet, at de lyver. Du har udholdenhed og har døjet meget på grund af mit navn og er ikke blevet træt. v4 Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Husk derfor på, hvorfra du er faldet, og omvend dig, og gør de gerninger, du først gjorde; ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads, hvis ikke du omvender dig. Men det fortrin har du, at du hader nikolaitternes gerninger, som jeg også hader. Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give at spise af livets træ, som står i Guds paradis.

Evangelium: Johannes 8,42-51

Jesus sagde til dem: "Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord; men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud."
Jøderne sagde til ham: "Har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon?" Jesus svarede: "Jeg er ikke besat af en dæmon, jeg ærer derimod min fader, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min egen ære; der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden."

ENGLISH

Exodus 32:7-10 and 30-32 (NAS)
7 Then the LORD spoke to Moses, "Go down at once, for your people, whom you brought up from the land of Egypt, have corrupted themselves. 8 "They have quickly turned aside from the way which I commanded them. They have made for themselves a molten calf, and have worshiped it, and have sacrificed to it, and said, 'This is your god, O Israel, who brought you up from the land of Egypt!'" 9 And the LORD said to Moses, "I have seen this people, and behold, they are an obstinate people. 10 "Now then let Me alone, that My anger may burn against them, and that I may destroy them; and I will make of you a great nation."

30 And it came about on the next day that Moses said to the people, "You yourselves have committed a great sin; and now I am going up to the LORD, perhaps I can make atonement for your sin." 31 Then Moses returned to the LORD, and said, "Alas, this people has committed a great sin, and they have made a god of gold for themselves. 32 "But now, if Thou wilt, forgive their sin-- and if not, please blot me out from Thy book which Thou hast written!"

Revelation 2:1-7 (NAS)
"To the angel of the church in Ephesus write: The One who holds the seven stars in His right hand, the One who walks among the seven golden lampstands, says this: 2 'I know your deeds and your toil and perseverance, and that you cannot endure evil men, and you put to the test those who call themselves apostles, and they are not, and you found them to be false; 3 and you have perseverance and have endured for My name's sake, and have not grown weary.
4 'But I have this against you, that you have left your first love. 5 'Remember therefore from where you have fallen, and repent and do the deeds you did at first; or else I am coming to you, and will remove your lampstand out of its place-- unless you repent. 6 'Yet this you do have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. 7 'He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will grant to eat of the tree of life, which is in the Paradise of God.'

John 8:42-51 (NAS)
42 Jesus said to them, "If God were your Father, you would love Me; for I proceeded forth and have come from God, for I have not even come on My own initiative, but He sent Me. 43 "Why do you not understand what I am saying? It is because you cannot hear My word. 44 "You are of your father the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature; for he is a liar, and the father of lies. 45 "But because I speak the truth, you do not believe Me. 46 "Which one of you convicts Me of sin? If I speak truth, why do you not believe Me? 47 "He who is of God hears the words of God; for this reason you do not hear them, because you are not of God." 48 The Jews answered and said to Him, "Do we not say rightly that You are a Samaritan and have a demon?" 49 Jesus answered, "I do not have a demon; but I honor My Father, and you dishonor Me. 50 "But I do not seek My glory; there is One who seeks and judges. 51 "Truly, truly, I say to you, if anyone keeps My word he shall never see death."

FARSI / PERSISK

سفر خروج ايش 32

 و خداوند به‌ موسی‌ گفت‌: «روانه‌ شده‌، بزیر برو، زیرا كه‌ این‌ قوم‌ تو كه‌ از زمین‌ مصر بیرون‌ آورده‌ای‌، فاسد شده‌اند.
 و به‌ زودی‌ از آن‌ طریقی‌ كه‌ بدیشان‌ امر فرموده‌ام‌، انحراف‌ ورزیده‌، گوسالۀ ریخته‌ شده‌ برای‌ خویشتن‌ ساخته‌اند، و نزد آن‌ سجده‌ كرده‌، و قربانی‌ گذرانیده‌، می‌گویند كه‌ ای‌ اسرائیل‌ این‌ خدایان‌ تو می‌باشند كه‌ تو را از زمین‌ مصر بیرون‌ آورده‌اند.»
 و خداوند به‌ موسی‌گفت‌: «این‌ قوم‌ را دیده‌ام‌ و اینك‌ قوم‌ گردنكش‌ می‌باشند.
10  و اكنون‌ مرا بگذار تا خشم‌ من‌ بر ایشان‌ مشتعل‌ شده‌، ایشان‌ را هلاك‌ كنم‌ و تو را قوم‌ عظیم‌ خواهم‌ ساخت‌.»
30  و بامدادان‌ واقع‌ شد كه‌ موسی‌ به‌ قوم‌ گفت‌: «شما گناهی‌ عظیم‌ كرده‌اید. اكنون‌ نزد خداوند بالا می‌روم‌، شاید گناه‌ شما را كفاره‌ كنم‌.»
31  پس‌ موسی‌ به‌ حضور خداوند برگشت‌ و گفت‌: «آه‌، این‌ قوم‌ گناهی‌ عظیم‌ كرده‌، و خدایان‌ طلا برای‌ خویشتن‌ ساخته‌اند.
32  الا´ن‌ هرگاه‌ گناه‌ ایشان‌ را می‌آمرزی‌ و اگرنه‌ مرا از دفترت‌ كه‌ نوشته‌ای‌، محو ساز.»

مکاشفه ايش 2

  به فرشته کلیسای در اَفَسُس بنویس که این را می‌گوید او که هفت ستاره را بدست راست خود دارد و در میان هفت چراغدان طلا می‌خرامد.
  می‌دانم اعمال تو را و مشقّت و صبر تو را و اینکه متحمّل اشرار نمی‌توانی شد و آنانی را که خود را رسولان می‌خوانند و نیستند آزمودی و ایشان را دروغگو یافتی؛
  و صبر داری و بخاطر اسم من تحمّل کردی و خسته نگشتی.
  لکن بحثی بر تو دارم که محبّت نخستین خود را ترک کرده‌ای.
  پس بخاطر آر که از کجا افتاده‌ای و توبه کن و اعمال نخست را به عمل آور والاّ بزودی نزد تو می‌آیم و چراغدانت را ازمکانش نقل می‌کنم اگر توبه نکنی.
  لکن این را داری که اعمال نِقُولاویان را دشمن داری، چنانکه من نیز از آنها نفرت دارم.
  آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می‌گوید، هر که غالب آید، به او این را خواهم بخشید که از درخت حیاتی که در وسط فردوس خداست بخورد.

يوحنا ايش 8
42  عیسی به ایشان گفت، اگر خدا پدر شما می‌بود، مرا دوست می‌داشتید، زیرا که من از جانب خدا صادر شده و آمده‌ام، زیرا که من از پیش خود نیامده‌ام بلکه او مرا فرستاده است.
43  برای چه سخن مرا نمی‌فهمید؟ از آن‌جهت که کلام مرا نمی‌توانید بشنوید.
44  شما از پدر خود ابلیس می‌باشید و خواهشهای پدر خود را می‌خواهید به عمل آرید. او از اوّل قاتل بود و در راستی ثابت نمی‌باشد، از آن‌جهت که در او راستی نیست. هرگاه به دروغ سخن می‌گوید، از ذات خود می‌گوید زیرا دروغگو و پدر دروغ‌گویان است.
45  و امّا من از این سبب که راست می‌گویم، مرا باور نمی‌کنید.
46  کیست از شما که مرا به گناه ملزم سازد؟ پس اگر راست می‌گویم، چرا مرا باور نمی‌کنید؟
47  کسی که از خدا است، کلام خدا را می‌شنود و از این سبب شما نمی‌شنوید که از خدا نیستید.
48  پس یهودیان در جواب او گفتند، آیا ما خوب نگفتیم که تو سامری هستی و دیو داری؟
49  عیسی جواب داد که من دیو ندارم، لکن پدر خود را حرمت می‌دارم و شما مرا بی‌حرمت می‌سازید.
50  من جلال خود را طالب نیستم، کسی هست که می‌طلبد و داوری می‌کند.
51  آمین آمین به شما می‌گویم، اگر کسی کلام مرا حفظ کند، موت را تا به ابد نخواهد دید.

Cantonese

出埃及記 32 章 [Cantonese]

耶和華吩咐摩西 說、下去罷、因為你的百姓、就是你從埃及地領出來的、已經敗壞了。 他們快快偏離了我所吩咐的道、為自己鑄了一隻牛犢、向他下拜獻祭、說、以色列 阿、這就是領你出埃及地的神。 耶和華對摩西 說、我看這百姓真是硬著頸項的百姓。
10 你且由著我、我要向他們發烈怒、將他們滅絕、使你的後裔成為大國。
30 
到了第二天、摩西 對百姓說、你們犯了大罪、我如今要上耶和華那裡去、或者可以為你們贖罪。 31 摩西 回到耶和華那裡、說、唉、這百姓犯了大罪、為自己作了金像。 32 倘或你肯赦免他們的罪、……不然、求你從你所寫的冊上塗抹我的名。

 

啟示錄 2 章 [Cantonese]

你要寫信給以弗所教會的使者、說、那右手拿著七星、在七個金燈臺中間行走的、說、 我知道你的行為、勞碌、忍耐、也知道你不能容忍惡人、你也曾試驗那自稱為使徒卻不是使徒的、看出他們是假的來。 你也能忍耐、曾為我的名勞苦、並不乏倦。
然而有一件事我要責備你、就是你把起初的愛心離棄了。 所以應當回想你是從那裡墜落的、並要悔改、行起初所行的事.你若不悔改、我就臨到你那裡、把你的燈臺從原處挪去。 然而你還有一件可取的事、就是你恨惡尼哥拉一黨人的行為、這也是我所恨惡的。 聖靈 向眾教會所說的話、凡有耳的、就應當聽。得勝的、我必將 神樂園中生命樹的果子賜給他喫。

約翰福音 8 章 [Cantonese]

42 耶穌 說、倘若 神是你們的父、你們就必愛我.因為我本是出於 神、也是從 神而來、並不是由著自己來、乃是他差我來。
43 你們為甚麼不明白我的話呢、無非是因你們不能聽我的道。 44 你們是出於你們的父魔鬼、你們父的私慾、你們偏要行、他從起初是殺人的、不守真理.因他心裡沒有真理、他說謊是出於自己、因他本來是說謊的、也是說謊之人的父。 45 我將真理告訴你們、你們就因此不信我。 46 你們中間誰能指證我有罪呢。我既然將真理告訴你們、為甚麼不信我呢。 47 出於 神的、必聽 神的話.你們不聽、因為你們不是出於 神。 48 猶太 人回答說、我們說你是撒瑪利亞 人、並且是鬼附著的、這話豈不正對麼。 49 耶穌 說、我不是鬼附著的.我尊敬我的父、你們倒輕慢我。 50 我不求自己的榮耀.有一位為我求榮耀定是非的。51 我實實在在的告訴你們、人若遵守我的道、就永遠不見死。

Translation: Engelsk: New American Standard Bible 1977.
Farsi and Cantonese:
https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/