ENGLISH
FARSI
CANTONESE

www.vivit.dk/kirkeaar.htm

9. søndag e. trinitatis (I)

LINK:
Prædiken
over
søndagens evangelium Lukas 16,1-9

Bibelsk salmevers: Salme 54,6.7.3

Se, Gud er min hjælper,
Herren styrker mig.
Ulykken skal falde tilbage på mine fjender.
Gør det af med dem i din trofasthed!
Gud, frels mig ved dit navn,
skaf mig ret ved din styrke!
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som rigeligt giver os din velsignelse og det daglige brød; vi beder dig: Vogt os for gerrighed, og væk vore hjerter, så vi gavmildt og gerne giver andre mennesker del i, hvad du har velsignet os med, for at vi må findes at være tro forvaltere af dine goder og aldrig mangler din nåde til evig tid, når vi afsættes fra vor forvaltning og stilles for din domstol, ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Ordsprogenes Bog 3,27-35*

Hold ikke et gode tilbage fra den, som har brug for det,
når det står i din magt at yde det.
Sig ikke til din næste: "Gå, og kom igen i morgen, så vil jeg give dig det",
hvis du har det, han beder om.
Udtænk ikke ondt mod din næste, han bor trygt hos dig.
Anklag ikke et menneske uden grund, når han ikke har gjort dig noget ondt.
Vær ikke misundelig på en voldsmand, og vælg aldrig hans veje.
For Herren afskyr den, der kommer på afveje,
men med retskafne har han fællesskab.
Herrens forbandelse hviler over den uretfærdiges hus,
men han velsigner retfærdiges bolig.
Med spottere driver han spot, men ydmyge viser han velvilje.
De vise får ære i eje, tåberne sætter skammen i højsædet.

Epistel: 1. Korintherbrev 10,6-13

Derved blev de advarende eksempler for os, for at vi ikke skal få lyst til det onde, sådan som de fik det. Bliv heller ikke afgudsdyrkere, sådan som nogle af dem blev det - som der står skrevet: "Folket satte sig ned og spiste og drak; og de rejste sig for at danse." Lad os heller ikke bedrive utugt, sådan som nogle af dem gjorde det, og på én dag blev der dræbt treogtyve tusind. Lad os heller ikke udæske Kristus, sådan som nogle af dem gjorde det, og de blev dræbt af slanger. Giv heller ikke ondt af jer, sådan som nogle af dem gjorde det, og de blev dræbt af dødsenglen. Alt dette skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os, til hvem tidernes ende er nået. Derfor skal den, som tror, at han står, se til, at han ikke falder. De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under.

Eller

1.Johannesbrev 1,5-2,2*

Og dette er det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer: Gud er lys, og der er intet mørke i ham. v6 Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns, blod renser os for al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os.
Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige; han er et sonoffer for vore synder, og ikke blot for vore, men for hele verdens synder.

Evangelium: Lukas 16,1-9

Jesus sagde også til disciplene: "Der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han underhånden at vide, at han ødslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte: Hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv: Hvad skal jeg gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til, tigge skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sin herres skyldnere til sig én for én og spurgte den første: Hvor meget skylder du min herre? Hundrede ankre olie, svarede han. Forvalteren sagde: Her er dit gældsbevis, sæt dig straks ned og skriv halvtreds! Derefter spurgte han en anden: Og du, hvor meget skylder du? Hundrede tønder hvede, svarede han. Til ham sagde forvalteren: Her er dit gældsbevis, skriv firs!"
Og Herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. "Jeg siger jer: Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger."

* Teksten er valgt i Folkekirkens alterbog 1992.

ENGLISH

Prov. 3:27-35 ESV
27 Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it.
28 Do not say to your neighbor, "Go, and come again, tomorrow I will give it"-- when you have it with you.
29 Do not plan evil against your neighbor, who dwells trustingly beside you.
30 Do not contend with a man for no reason, when he has done you no harm.
31 Do not envy a man of violence and do not choose any of his ways,
32 for the devious person is an abomination to the LORD, but the upright are in his confidence.
33 The LORD's curse is on the house of the wicked, but he blesses the dwelling of the righteous.
34 Toward the scorners he is scornful, but to the humble he gives favor.
35 The wise will inherit honor, but fools get disgrace.

1 Cor. 10:6-13 ESV
6 Now these things took place as examples for us, that we might not desire evil as they did.
7 Do not be idolaters as some of them were; as it is written, "The people sat down to eat and drink and rose up to play."
8 We must not indulge in sexual immorality as some of them did, and twenty-three thousand fell in a single day.
9 We must not put Christ to the test, as some of them did and were destroyed by serpents,
10 nor grumble, as some of them did and were destroyed by the Destroyer.
11 Now these things happened to them as an example, but they were written down for our instruction, on whom the end of the ages has come.
12 Therefore let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall.
13 No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it.

Luke 16:1-9 ESV
He also said to the disciples, "There was a rich man who had a manager, and charges were brought to him that this man was wasting his possessions.
2 And he called him and said to him, 'What is this that I hear about you? Turn in the account of your management, for you can no longer be manager.'
3 And the manager said to himself, 'What shall I do, since my master is taking the management away from me? I am not strong enough to dig, and I am ashamed to beg.
4 I have decided what to do, so that when I am removed from management, people may receive me into their houses.'
5 So, summoning his master's debtors one by one, he said to the first, 'How much do you owe my master?'
6 He said, 'A hundred measures of oil.' He said to him, 'Take your bill, and sit down quickly and write fifty.'
7 Then he said to another, 'And how much do you owe?' He said, 'A hundred measures of wheat.' He said to him, 'Take your bill, and write eighty.'
8 The master commended the dishonest manager for his shrewdness. For the sons of this world are more shrewd in dealing with their own generation than the sons of light.
9 And I tell you, make friends for yourselves by means of unrighteous wealth, so that when it fails they may receive you into the eternal dwellings.

FARSI / PERSISK

امثال ايش 3
27  احسان‌ را از اهلش‌ باز مدار، هنگامی‌ كه‌ بجا آوردنش‌ در قوّت‌ دست‌ توست‌.
28  به‌ همسایه‌ خود مگو برو و بازگرد، و فردا به‌ تو خواهم‌ داد، با آنكه‌ نزد تو حاضر است‌.
29  بر همسایه‌ات‌ قصد بدی‌ مكن‌، هنگامی‌ كه‌ او نزد تو در امنیت‌ ساكن‌ است‌.
30  با كسی‌ كه‌ به‌ تو بدی‌ نكرده‌ است‌، بی‌سبب‌ مخاصمه‌ منما.
31  بر مرد ظالم‌ حسد مبر و هیچكدام‌ از راههایش‌ را اختیار مكن.
32  زیرا كج‌خلقان‌ نزد خداوند مكروهند، لیكن‌ سّر او نزد راستان‌ است‌.
33  لعنت‌ خداوند بر خانه‌ شریران‌ است‌. اما مسكن‌ عادلان‌ را بركت‌ می‌دهد.
34  یقین‌ كه‌ مستهزئین‌ را استهزا می‌نماید، اما متواضعان‌ را فیض‌ می‌بخشد.
35  حكیمان‌ وارث‌ جلال‌ خواهند شد، اما احمقان‌ خجالت‌ را خواهند برد.

اول قرنتيان ايش 10


6  و این امور نمونه‌ها برای ما شد تا ما خواهشمند بدی نباشیم، چنانکه ایشان بودند؛
7  و نه بت‌پرست شوید، مثل بعضی از ایشان، چنانکه مکتوب است، قوم به اکل و شرب نشستند و برای لهو و لعب برپا شدند.
8  و نه زنا کنیم چنانکه بعضی از ایشان کردند و در یک روز بیست و سه هزار نفر هلاک گشتند.
9  و نه مسیح را تجربه کنیم، چنانکه بعضی از ایشان کردند و از مارها هلاک گردیدند.
10  و نه همهمه کنید، چنانکه بعضی از ایشان کردند و هلاک کننده ایشان را هلاک کرد.
11  و این همه بطور مَثَل بدیشان واقع شد و برای تنبیه ما مکتوب گردید که اواخر عالم به مارسیده است.
12  پس آنکه گمان بَرَد که قایم است، باخبر باشد که نیفتد.
13  هیچ تجربه جز آنکه مناسب بشر باشد، شما را فرو نگرفت. امّا خدا امین است که نمی‌گذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید، بلکه باتجربه مفرّی نیز می‌سازد تا یارای تحمّل آن را داشته باشید.

لوقا ايش 16

1  و به شاگردان خود نیز گفت، شخصی دولتمند را ناظری بود که از او نزد وی شکایت بردند که اموال او را تلف می‌کرد.
2  پس او را طلب نموده، وی را گفت، این چیست که دربارهٔ تو شنیده‌ام؟ حساب نظارت خود را باز بده زیرا ممکن نیست که بعد از این نظارت کنی.
3  ناظر با خود گفت چه کنم زیرا مولایم نظارت را از من می‌گیرد؟ طاقت زمین کندن ندارم و از گدایی نیز عار دارم.
4  دانستم چه کنم تا وقتی که از نظارت معزول شوم، مرا به خانهٔ خود بپذیرند.
5  پس هر یکی از بدهکاران آقای خود را طلبیده، به یکی گفت آقایم از تو چند طلب دارد؟
6  گفت صد رطل روغن. بدو گفت سیاه‌ه خود را بگیر و نشسته پنجاه رطل بزودی بنویس.
7  باز دیگری را گفت از تو چقدر طلب دارد؟ گفت صد کیل گندم. وی را گفت سیاه‌ه خود را بگیر و هشتاد بنویس.
8  پس آقایش، ناظر خائن را آفرین گفت، زیرا عاقلانه کار کرد. زیرا ابنای این جهان در طبقه خویش از ابنای نور عاقلتر هستند.
9  و من شما را می‌گویم دوستان از مال بی‌انصافی برای خود پیدا کنید تا چون فانی گردید شما را به خیمه‌های جاودانی بپذیرند.

 

Cantonese

箴言 3 章 [Cantonese]

27 你手若有行善的力量、不可推辭、就當向那應得的人施行。
28 你那裡若有現成的、不可對鄰舍說、去罷、明天再來、我必給你。
29 你的鄰舍、既在你附近安居、你不可設計害他。
30 人未曾加害與你、不可無故與他相爭。
31 不可嫉妒強暴的人、也不可選擇他所行的路。
32 因為乖僻人為耶和華所憎惡.正直人為他所親密。
33 耶和華咒詛惡人的家庭、賜福與義人的居所。
34 他譏誚那好譏誚的人、賜恩給謙卑的人。
35 智慧人必承受尊榮.愚昧人高陞也成為羞辱。

哥林多前書 10 章 [Cantonese]

6 這些事都是我們的鑑戒、叫我們不要貪戀惡事、像他們那樣貪戀的。
7 也不要拜偶像、像他們有人拜的.如經上所記、『百姓坐下喫喝、起來玩耍。』
8 我們也不要行姦淫、像他們有人行的、一天就倒斃了二萬三千人。
9 也不要試探主、〔主有古卷作基督 〕像他們有人試探的、就被蛇所滅。
10 你們也不要發怨言、像他們有發怨言的、就被滅命的所滅。
11 他們遭遇這些事、都要作為鑑戒.並且寫在經上、正是警戒我們這末世的人。
12 所以自己以為站得穩的、須要謹慎、免得跌倒。
13 你們所遇見的試探、無非是人所能受的、 神是信實的、必不叫你們受試探過於所能受的.在受試探的時候、總要給你們開一條出路、叫你們能忍受得住。

路加福音 16 章 [Cantonese]

1 耶穌 又對門徒說、有一個財主的管家.別人向他主人告他浪費主人的財物。
2 主人叫他來、對他說、我聽見你這事怎麼樣呢.把你所經管的交代明白。因你不能再作我的管家。
3 那管家心裡說、主人辭我、不用我再作管家、我將來作甚麼.鋤地呢、無力.討飯呢、怕羞。
4 我知道怎麼行、好叫人在我不作管家之後、接我到他們家裡去。
5 於是把欠他主人債的、一個一個的叫了來、問頭一個說、你欠我主人多少.
6 他說、一百簍油.〔每簍約五十斤〕管家說、拿你的賬快坐下寫五十。
7 又問一個說、你欠多少.他說、一百石麥子.管家說、拿你的賬寫八十。
8 主人就誇獎這不義的管家作事聰明.因為今世之子、在世事之上、較比光明之子、更加聰明。
9 我又告訴你們、要藉著那不義的錢財、結交朋友.到了錢財無用的時候、他們可以接你們到永存的帳幕裡去。