22. søndag e. trinitatis (I) 

Bibelsk salmevers: Salme 130,3-4.1-2a

Hvis du, Herre, vogtede på skyld, hvem kunne da bestå, Herre?
Men hos dig er der tilgivelse, for at man skal frygte dig.
Fra det dybe råber jeg til dig, Herre. Herre, hør mit råb!
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt

Almægtige, evige Gud! Vi bekender for dig, at vi er arme syndere og står i bundløs gæld til dig. Men vi takker dig af hjertet, fordi du har taget hele denne skyld bort fra os og lagt den over på din kære Søn, Jesus Kristus, og ladet ham betale for os. Nu beder vi dig: Bevar os nådigt i denne tro, og led og før os ved din Helligånd, så vi lever efter din vilje, glad og gerne viser vort medmenneske kærlighed og lægger vrede, utålmodighed og hævngerrighed bag os, for at vi ikke skal vække din vrede imod os, men altid i dig må have en nådig Fader ved Jesus Kristus, vor Herre, som med dig og Helligånden lever og regerer fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: 1 Mosebog 50,15-21*

Da Josefs brødre så, at deres far var død, sagde de: "Hvad nu, hvis Josef vil stræbe os efter livet og gengælde os alt det onde, vi har gjort mod ham?" De sendte så den besked til Josef: "Din far befalede os før sin død at sige sådan til dig: 'Tilgiv dog dine brødre deres overtrædelse og synd; de handlede ondt mod dig.' Så tilgiv nu den synd, din fars Guds tjenere har begået." Josef græd over deres ord til ham.

Hans brødre gik til ham, faldt ned for ham og sagde: "Vi vil være dine trælle." Men Josef svarede dem: "Frygt ikke! Er jeg i Guds sted? I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Han ville gøre det, der nu er sket: holde mange mennesker i live. Frygt derfor ikke! Jeg vil sørge for jer og jeres familier." Og han trøstede dem og talte kærligt til dem.

Epistel: Filipperbrevet 1,3-11

Jeg takker min Gud, hver gang jeg mindes jer, og i alle mine bønner beder jeg altid for jer alle i glæde over, at I har været med i det fælles arbejde for evangeliet lige fra den første dag indtil nu, og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag. Det er kun rimeligt, at jeg tænker sådan om jer alle. For I er i mit hjerte, både når jeg er i lænker, og når jeg forsvarer og underbygger evangeliet. I er jo alle fælles med mig om nåden. Gud er mit vidne på, hvor meget jeg længes efter jer alle med Kristi Jesu inderlige kærlighed. Og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så at I kan skønne, hvad der er væsentligt, og være renfærdige og uden anstød på Kristi dag, fyldt af retfærdigheds frugt, som skyldes Jesus Kristus, Gud til pris og ære.

Evangelium: Matthæusevangeliet 18,21-35

Da kom Peter til ham og spurgte: "Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig imod mig? Op til syv gange?" Jesus svarede ham: "Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til syvoghalvfjerds gange.

Derfor: Himmeriget ligner en konge, der ville gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte ti tusind talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad: Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så fik den tjeners herre medynk med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham hundrede denarer. Og han greb ham i struben og sagde: Betal, hvad du skylder! Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad: Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke, men gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjenere nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvede og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre ham for sig og sagde: Du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske fader gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin broder."