www.vivit.dk/kirkeaar.htm

20. søndag e. trinitatis (I)

Søndagens bibelske indgangsvers (introitus)
Daniels Bog 9,14 og Salme 48,2

For Herren vor Gud er retfærdig i alt, hvad han gør;
vi havde ikke adlydt ham. (Dan 9,14)
I: Herren er stor og højt lovprist i vor Guds by. (Sl 48,2)
II: Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed. Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader, vi takker dig, fordi du - trods Israels forhærdelse og kristenhedens ulydighed - ikke fortryder dine nådegaver og dit kald, men har indsat den Jesus, som vi vragede, til hovedhjørnesten, for at du kan forbarme dig over alle.
Vi beder dig, at du ved din Helligånd vil oplyse vore hjerter, så at vi ikke skal forarges på din Søns ringhed og snuble og slå os fordærvet eller formaste os til at angribe hans navn, så han skal knuse os, men at vi til det sidste må bevares i det navn, som du har givet ham - ved din enbårne Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Jeremias 18,1-6*

Det ord, som kom til Jeremias fra Herren: Gå ned til pottemagerens hus; der skal du få mine ord at høre. Så gik jeg ned til pottemagerens hus; han sad og arbejdede ved drejeskiven. Når det kar, som pottemageren var i gang med at forme af ler med hånden, mislykkedes, lavede han det om til et andet kar, som han nu ville have det. Da kom Herrens ord til mig: v6 Kan jeg ikke gøre med jer, Israels hus, som denne pottemager gør? siger Herren. Som leret i pottemagerens hånd er I i min hånd, Israels hus.

Epistel: Efeserbrevet 5,15-21

Se derfor til, hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde. Vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje. Drik jer ikke berusede i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af Ånden, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus.

Evangelium: Matthæus 22,1-14

Jesus tog til orde og talte igen til dem i lignelser: "Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte: Nu er der dækket op til fest; mine okser og fedekalve er slagtet, og alt er rede. Kom til brylluppet! Men det tog de sig ikke af og gik, én til sin mark, en anden til sin forretning, og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine hære ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. Så sagde han til sine tjenere: Bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd, hvem som helst I finder, til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og bryllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han dér øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham: Min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere: Bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren. Thi mange er kaldet, men få er udvalgt."

ENGLISH

Jer. 18:1-6 NAU
The word which came to Jeremiah from the LORD saying,
2 "Arise and go down to the potter's house, and there I will announce My words to you."
3 Then I went down to the potter's house, and there he was, making something on the wheel.
4 But the vessel that he was making of clay was spoiled in the hand of the potter; so he remade it into another vessel, as it pleased the potter to make.
5 Then the word of the LORD came to me saying,
6 "Can I not, O house of Israel, deal with you as this potter does?" declares the LORD. "Behold, like the clay in the potter's hand, so are you in My hand, O house of Israel.

Eph. 5:15-21 NAU
15 Therefore be careful how you walk, not as unwise men but as wise,
16 making the most of your time, because the days are evil.
17 So then do not be foolish, but understand what the will of the Lord is.
18 And do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit,
19 speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord;
20 always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ to God, even the Father;
21 and be subject to one another in the fear of Christ.

Matthew 22:1-14 NAU
Jesus spoke to them again in parables, saying,
2 "The kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding feast for his son.
3 "And he sent out his slaves to call those who had been invited to the wedding feast, and they were unwilling to come.
4 "Again he sent out other slaves saying, 'Tell those who have been invited, "Behold, I have prepared my dinner; my oxen and my fattened livestock are all butchered and everything is ready; come to the wedding feast."'
5 "But they paid no attention and went their way, one to his own farm, another to his business,
6 and the rest seized his slaves and mistreated them and killed them.
7 "But the king was enraged, and he sent his armies and destroyed those murderers and set their city on fire.
8 "Then he said to his slaves, 'The wedding is ready, but those who were invited were not worthy.
9 'Go therefore to the main highways, and as many as you find there, invite to the wedding feast.'
10 "Those slaves went out into the streets and gathered together all they found, both evil and good; and the wedding hall was filled with dinner guests.
11 "But when the king came in to look over the dinner guests, he saw a man there who was not dressed in wedding clothes,
12 and he said to him, 'Friend, how did you come in here without wedding clothes?' And the man was speechless.
13 "Then the king said to the servants, 'Bind him hand and foot, and throw him into the outer darkness; in that place there will be weeping and gnashing of teeth.'
14 "For many are called, but few are chosen."

FARSI / PERSISK

ارمييا ايش 18
 كلامی‌ كه‌ از جانب‌ خداوند به‌ ارمیا نازل‌شده‌، گفت‌:
 «برخیز و به‌ خانه‌ كوزه‌گرفرود آی‌ كه‌ در آنجا كلام‌ خود را به‌ تو خواهم‌ شنوانید.»
 پس‌ به‌ خانه‌ كوزه‌گر فرود شدم‌ و اینك‌ او بر چرخها كار می‌كرد.
 و ظرفی‌ كه‌ از گل‌ می‌ساخت‌ در دست‌ كوزه‌گر ضایع‌ شد پس‌ دوباره‌ ظرفی‌ دیگر از آن‌ ساخت‌ بطوری‌ كه‌ به‌ نظر كوزه‌گر پسند آمد كه‌ بسازد.
 آنگاه‌ كلام‌ خداوند به‌ من‌ نازل‌ شده‌، گفت‌:
 «خداوند می‌گوید: ای‌ خاندان‌ اسرائیل‌ آیا من‌ مثل‌ این‌ كوزه‌گر با شما عمل‌ نتوانم‌ نمود زیرا چنانكه‌ گل‌ در دست‌ كوزه‌گر است‌، همچنان‌ شما ای‌ خاندان‌ اسرائیل‌ در دست‌ من‌ می‌باشید.

افسسيان ايش 5
15  پس باخبر باشید که چگونه به دقّت رفتار نمایید، نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان.
16  و وقت را دریابید زیرا این روزها شریر است.
17  از این جهت بی‌فهم مباشید، بلکه بفهمید که ارادهٔ خداوند چیست.
18  و مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید.
19  و با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنّم نمایید.
20  و پیوسته، بجهت هرچیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید.
21  همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید.

متی ايش 22
 وعیسی توجّه نموده، باز به مَثَلها ایشان را خطاب کرده، گفت،
 ملکوت آسمان پادشاهی را ماند که برای پسر خویش عروسی کرد.
 و غلامان خود را فرستاد تا دعوتشدگان را به عروسی بخوانند و نخواستند بیایند.
 باز غلامان دیگر روانه نموده، فرمود، دعوتشدگان را بگویید که، اینک، خوان خود راحاضر ساخته‌ام و گاوان و پرواریهای من کشته شده و همه‌چیز آماده است، به عروسی بیایید.
 ولی ایشان بی‌اعتنایی نموده، راه خود را گرفتند، یکی به مزرعه خود و دیگری به تجارت خویش رفت.
 و دیگران غلامان او را گرفته، دشنام داده، کشتند.
 پادشاه چون شنید، غضب نموده، لشکریان خود را فرستاده، آن قاتلان را به قتل رسانید و شهر ایشان را بسوخت.
 آنگاه غلامان خود را فرمود، عروسی حاضر است؛ لیکن دعوت شدگان لیاقت نداشتند.
 الآن به شوارع عامّه بروید و هر که را بیابید به عروسی بطلبید.
10  پس آن غلامان به سر راه‌ها رفته، نیک و بد هر که را یافتند جمع کردند، چنانکه خانهٔ عروسی از مجلسیان مملّو گشت.
11  آنگاه پادشاه بجهت دیدن اهل مجلس داخل شده، شخصی را در آنجا دید که جامه عروسی در بر ندارد.
12  بدو گفت، ای عزیز چطور در اینجا آمدی و حال آنکه جامه عروسی در بر نداری؟ او خاموش شد.
13  آنگاه پادشاه خادمان خود را فرمود، این شخص را دست و پا بسته بردارید و در ظلمت خارجی اندازید، جایی که گریه و فشار دندان باشد.
14  زیرا طلبیدگان بسیارند و برگزیدگان کم.

Cantonese

耶利米書 18 章 [Cantonese]
耶和華的話臨到 耶利米 說、
你起來、下 到窯匠的家裡去 、我在那裡要使你聽我的話。
我就下到匠的家裡去、正遇他轉輪做器皿。
窯匠用泥作的器皿、在他手中做壞了、他又用這泥另作別的器皿.窯匠看怎樣好、就怎樣作。
耶和華的話就臨到我說、
耶和華說、以色列 家阿、我待你們、豈不能照這窯匠弄泥麼.以色列 家阿、泥在窯匠的手中怎樣、你們在我的手中也怎樣。

以弗所書 5 章 [Cantonese]
15 你們要謹慎行事、不要像愚昧人、當像智慧人.
16 要愛惜光陰、因為現今的世代邪惡。
17 不要作糊塗人、要明白主的旨意如何。
18 不要醉酒、酒能使人放蕩、乃要被聖靈 充滿。
19 當用詩章、頌詞、靈歌、彼此對說、口唱心和的讚美主.
20 凡事要奉我們主耶穌 基督 的名、常常感謝父 神。
21 又當存敬畏基督 的心、彼此順服。

馬太福音 20 章 [Cantonese]
因為天國好像家主、清早去雇人、進他的葡萄園作工.
和工人講定、一天一錢銀子、就打發他們進葡萄園去。
約在巳初出去、看見市上還有閒站的人.
就對他們說、你們也進葡萄園去、所當給的、我必給你們.他們也進去了。
約在午正和申初又出去、也是這樣行。
約在酉初出去、看見還有人站在那裡.就問他們說、你們為甚麼整天在這裡閒站呢。
他們說、因為沒有人雇我們.他說、你們也進葡萄園去。
到了晚上、園主對管事的說、叫工人都來、給他們工錢、從後來的起、到先來的為止。
約在酉初雇的人來了、各人得了一錢銀子。
10 及至那先雇的來了、他們以為必要多得.誰知也是各得一錢。
11 他們得了、就埋怨家主說、
12 我們整天勞苦受熱、那後來的只做了一小時、你竟叫他們和我們一樣麼。
13 家主回答其中的一人說、朋友、我不虧負你.你與我講定的、不是一錢銀子麼。
14 拿你的走罷.我給那後來的和給你一樣、這是我願意的。

Kilde til oversættelse: https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/