www.vivit.dk/kirkeaar.htm

19. søndag e. trinitatis (I)

Søndagens bibelske indgangsvers (introitus)
Salme 35,3b; 34,18; 78,1

Sig til mig: Jeg er din redning.
Når de retfærdige skriger, hører Herren dem,
og han befrier dem fra alle deres trængsler.
Mit folk, hør på min belæring,
vend jeres øre mod min munds ord.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed! Amen.

Kollekt

Almægtige, evige Gud! Du, som ved din Søn, Jesus Kristus, nådig hjalp mennesker både til sjæl og legeme, vi beder din grundløse barmhjertighed: Vær også os nådig og tilgiv os alle vore synder; styrk vor tro ved dit ord og din Helligånd, og led os således, at vi ikke ved ukærlighed og forsømmelighed giver årsag til sygdom og anden ulykke, men altid frygter og elsker dig. Og befri os fra både timelig og evig vrede og straf ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Esajas 44,22-28*

Jeg udsletter dine overtrædelser som en sky, dine synder som et skylag.
Vend tilbage til mig, for jeg har løskøbt dig.
Råb af fryd, himmel, for Herren har grebet ind.
Bryd ud i jubelråb, jordens dybder,
bryd ud i fryderåb, bjerge, skoven med alle dens træer!
For Herren har løskøbt Jakob, ved Israel viser han sin herlighed.
Dette siger Herren, der løskøber dig, han som dannede dig fra moders liv:
Jeg, Herren, har skabt alt. Jeg alene har spændt himlen ud,
jeg har bredt jorden ud, hvem var med mig?
Jeg kuldkaster orakelpræsters varsler, gør spåmænd til tåber,
slår vismænd tilbage og gør deres viden til dårskab.
Jeg stadfæster min tjeners ord og fuldbyrder mine sendebuds råd.
Jeg siger til Jerusalem: "Du skal befolkes," til Judas byer: "I skal genopbygges,"
jeg genrejser ruinerne.
Til havdybet siger jeg: "Bliv tørt!" Jeg udtørrer dine strømme.
Til Kyros siger jeg: "Min hyrde!" Han skal udføre alt det, jeg vil.
Jeg siger til Jerusalem: "Du skal genopbygges, og templet skal grundlægges."

Epistel: Efeserbrevet 4,22-28*

I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forføreriske lyster, og at I skal fornyes i sind og ånd og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed.
Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for Djævelen. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, der har behov for det.

Evangelium: Matthæus 9,1-8#

Og Jesus gik om bord i en båd og satte over til sin egen by. Og se, der kom nogle til ham med en lam, der lå på en seng. Da Jesus så deres tro, sagde han til den lamme: "Vær frimodig, søn, dine synder tilgives dig." Men nogle af de skriftkloge sagde ved sig selv: "Han spotter Gud." Jesus så, hvad de tænkte, og sagde: "Hvorfor tænker I ondt i jeres hjerte? Hvad er det letteste, at sige: Dine synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig og gå? Men for at I kan vide, at Menneskesønnen har myndighed på jorden til at tilgive synder" - da siger han til den lamme: "Rejs dig, tag din seng og gå hjem!" Og han rejste sig og gik hjem. Da folkeskarerne så det, blev de grebet af frygt og priste Gud, der havde givet mennesker en sådan myndighed.

Eller

Markus 2,1-12*

Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren; og han talte ordet til dem. Så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev båret af fire mand. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var; og da de havde lavet hul, sænkede de båren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme: "Søn, dine synder tilgives dig." Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte: "Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end én, nemlig Gud?" Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem: "Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste, at sige til den lamme: Dine synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig, tag din båre og gå? Men for at I kan vide, at Menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden" - siger han til den lamme: "Jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem!" Og han rejste sig, tog straks båren og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde: "Aldrig har vi set noget lignende!"

Tekster med * svarer til forslag i Den danske Folkekirkes alterbog fra 1992/2002.
Evangelieteksten med # er den tekst, som blev valgt i tidlige kristne kirke: Matthæus 9,1-8. Her fortælles samme begivenhed som i Markus 2,1-12, men med den forskel, at Matthæus tilføjer: Da folkeskarerne så det, blev de grebet af frygt og priste Gud, der havde givet mennesker en sådan myndighed (Matt 8,9). Matthæus understreger således, at den magt, Menneskesønnen havde, blev givet ikke kun til Menneskesønnen, men til mennesker, sådan som Matthæus-evangeliet senere forkynder det i Matt 16,19 og 18,19.

ENGLISH

Isaiah 44,22-28 ESV*
22 I have blotted out your transgressions like a cloud and your sins like mist; return to me, for I have redeemed you.
23 Sing, O heavens, for the LORD has done it; shout, O depths of the earth; break forth into singing, O mountains, O forest, and every tree in it! For the LORD has redeemed Jacob, and will be glorified in Israel.
24 Thus says the LORD, your Redeemer, who formed you from the womb: "I am the LORD, who made all things, who alone stretched out the heavens, who spread out the earth by myself,
25 who frustrates the signs of liars and makes fools of diviners, who turns wise men back and makes their knowledge foolish,
26 who confirms the word of his servant and fulfills the counsel of his messengers, who says of Jerusalem, 'She shall be inhabited,' and of the cities of Judah, 'They shall be built, and I will raise up their ruins';
27 who says to the deep, 'Be dry; I will dry up your rivers';
28 who says of Cyrus, 'He is my shepherd, and he shall fulfill all my purpose'; saying of Jerusalem, 'She shall be built,' and of the temple, 'Your foundation shall be laid.'"

Ephesians 4:22-28 ESV*
22 to put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires,
23 and to be renewed in the spirit of your minds,
24 and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness.
25 Therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members one of another.
26 Be angry and do not sin; do not let the sun go down on your anger,
27 and give no opportunity to the devil.
28 Let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need.

Matthew 9:1-8 ASV#
And getting into a boat, He crossed over, and came to His own city.
2 And behold, they were bringing to Him a paralytic, lying on a bed; and Jesus seeing their faith said to the paralytic, "Take courage, My son, your sins are forgiven."
3 And behold, some of the scribes said to themselves, "This fellow blasphemes."
4 And Jesus knowing their thoughts said, "Why are you thinking evil in your hearts?
5 "For which is easier, to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise, and walk '?
6 "But in order that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins "-- then He said to the paralytic-- "Rise, take up your bed, and go home."
7 And he rose, and went home.
8 But when the multitudes saw this, they were filled with awe, and glorified God, who had given such authority to men.

Mark 2:1-12 ESV*
And when he returned to Capernaum after some days, it was reported that he was at home.
2 And many were gathered together, so that there was no more room, not even at the door. And he was preaching the word to them.
3 And they came, bringing to him a paralytic carried by four men.
4 And when they could not get near him because of the crowd, they removed the roof above him, and when they had made an opening, they let down the bed on which the paralytic lay.
5 And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven."
6 Now some of the scribes were sitting there, questioning in their hearts,
7 "Why does this man speak like that? He is blaspheming! Who can forgive sins but God alone?"
8 And immediately Jesus, perceiving in his spirit that they thus questioned within themselves, said to them, "Why do you question these things in your hearts?
9 Which is easier, to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise, take up your bed and walk'?
10 But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins"-- he said to the paralytic--
11 "I say to you, rise, pick up your bed, and go home."
12 And he rose and immediately picked up his bed and went out before them all, so that they were all amazed and glorified God, saying, "We never saw anything like this!"

FARSI / PERSISK

اشعيا ايش 44
22  تقصیرهای‌ تو را مثل‌ ابر غلیظ‌ و گناهانت‌ را مانند ابر محو ساختم‌. پس‌ نزد من‌ بازگشت‌ نما زیرا تو را فدیه‌ كرده‌ام‌.
23  ای‌ آسمانها ترنّم‌ نمایید زیرا كه‌ خداوند این‌ را كرده‌ است‌! و ای‌ اسفلهای‌ زمین‌! فریاد برآورید و ای‌ كوهها و جنگلها و هر درختی‌ كه‌ در آنها باشد بسرایید! زیرا خداوند یعقوب‌ را فدیه‌ كرده‌ است‌ و خویشتن‌ را در اسرائیل‌ تمجید خواهد نمود.
24  خداوند كه‌ ولّی‌ تو است‌ و تو را از رحم‌ سرشته‌ است‌ چنین‌ می‌گوید: من‌ یهوه‌ هستم‌ و همه‌ چیز را ساختم‌. آسمانها را به‌ تنهایی‌ گسترانیدم‌ و زمین‌ را پهن‌ كردم‌؛ و با من‌ كه‌ بود؟
25  آنكه‌ آیات‌ كاذبان‌ را باطل‌ می‌سازد و جادوگران‌ را احمق‌ می‌گرداند. و حكیمان‌ را بعقب‌ برمی‌گرداند و علم‌ ایشان‌ را به‌ جهالت‌ تبدیل‌ می‌كند.
26  كه‌ سخنان‌ بندگان‌ خود رابرقرار می‌دارد و مشورت‌ رسولان‌ خویش‌ را به‌ انجام‌ می‌رساند، كه‌ درباره‌ اورشلیم‌ می‌گوید معمور خواهد شد و درباره‌ شهرهای‌ یهودا كه‌ بنا خواهد شد و خرابی‌های‌ آن‌ را برپا خواهم‌ داشت‌.
27  آنكه‌ به‌ لجّه‌ می‌گوید كه‌ خشك‌ شو و نهرهایت‌ را خشك‌ خواهم‌ ساخت‌.
28  و درباره‌ كورش‌ می‌گوید كه‌ او شبان‌ من‌ است‌ و تمامی‌ مسرّت‌ مرا به‌ اتمام‌ خواهد رسانید و درباره‌ اورشلیم‌ می‌گوید بنا خواهد شد و درباره‌ هیكل‌ كه‌ بنیاد تو نهاده‌ خواهد گشت‌.

افسسيان ايش 4
22  تا آنکه شما از جهت رفتار گذشتهٔ خود، انسانیّت کهنه را که از شهوات فریبنده فاسد می‌گردد، از خود بیرون کنید.
23  و به روح ذهن خود تازه شوید.
24  و انسانیّت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدّوسیّت حقیقی آفریده شده است بپوشید.
25  لهذا دروغ را ترک کرده، هرکس با همسایهٔ خود راست بگوید، زیرا که ما اعضای یکدیگریم.
26  خشم گیرید و گناه مورزید؛ خورشید بر غیظ شما غروب نکند.
27  ابلیس را مجال ندهید.
28  دزد دیگر دزدی نکند، بلکه به دستهای خود کار نیکو کرده، زحمت بکشد تا بتواند نیازمندی را چیزی دهد.

مرقس ايش 2

1  و بعد از چندی، باز وارد کفرناحوم شده، چون شهرت یافت که در خانه است،
2  بی‌درنگ جمعی ازدحام نمودند بقسمی که بیرون در نیز گنجایش نداشت و برای ایشان کلام را بیان می‌کرد.
3  که ناگاه بعضی نزد وی آمده مفلوجی را به دست چهار نفر برداشته، آوردند.
4  و چون به‌سبب جمعیت نتوانستند نزد او برسند، طاق جایی را که او بود باز کرده و شکافته، تختی را که مفلوج بر آن خوابیده بود، به زیر هشتند.
5  عیسی چون ایمان ایشان را دید، مفلوج را گفت،ای فرزند، گناهان تو آمرزیده شد.
6  لیکن بعضی از کاتبان که در آنجا نشسته بودند، در دل خود تفکّر نمودند
7  که چرا این شخص چنین کفر می‌گوید؟ غیر از خدای واحد، کیست که بتواند گناهان را بیامرزد؟
8  در ساعت عیسی در روح خود ادراک نموده که با خود چنین فکر می‌کنند، بدیشان گفت، از بهر چه این خیالات را به‌خاطر خود راه می‌دهید؟
9  کدام سهلتر است؟ مفلوج را گفتن گناهان تو آمرزیده شد؟ یا گفتن برخیز و بستر خود را برداشته بخرام؟
10  لیکن تا بدانید که پسر انسان را استطاعت آمرزیدن گناهان بر روی زمین هست. مفلوج را گفت،
11  تو را می‌گویم برخیز و بستر خود را برداشته، به خانهٔ خود برو!
12  او برخاست و بیتأمّل بستر خود را برداشته، پیش روی همه روانه شد بطوری که همه حیران شده، خدا را تمجید نموده، گفتند، مثل این امر هرگز ندیده بودیم!

Cantonese

以賽亞書 44 章

22 我塗抹了你的過犯、像厚雲消散.我塗抹了你的罪惡、如薄雲滅沒.你當歸向我、因我救贖了你。
23 諸天哪、應當歌唱、因為耶和華作成這事.地的深處阿、應當歡呼、眾山應當發聲歌唱、樹林和其中所有的樹、都當如此、因為耶和華救贖了雅各 、並要因以色列 榮耀自己。
24 從你出胎、造就你的救贖主耶和華如此說、我耶和華是創造萬物的、是獨自鋪張諸天、鋪開大地的。(誰與我同在呢)
25 使說假話的兆頭失效、使占卜的癲狂、使智慧人退後、使他的知識變為愚拙。
26 使我僕人的話語立定、我使者的謀算成就.論到耶路撒冷 說、必有人居住.論到猶大 的城邑說、必被建造.其中的荒場我也必興起。
27 對深淵說、你乾了罷.我也要使你的江河乾涸。
28 論古列說、他是我的牧人、必成就我所喜悅的、必下令建造耶路撒冷 、發命立穩聖殿的根基。

以弗所書 4 章

22 就要脫去你們從前行為上的舊人.這舊人是因私慾的迷惑、漸漸變壞的.
23 又要將你們的心志改換一新.
24 並且穿上新人.這新人是照著 神的形像造的、有真理的仁義、和聖潔。
25 所以你們要棄絕謊言、各人與鄰舍說實話.因為我們是互相為肢體。
26 生氣卻不要犯罪.不可含怒到日落.
27 也不可給魔鬼留地步。
28 從前偷竊的、不要再偷.總要勞力、親手作正經事、就可有餘、分給那缺少的人。

馬可福音 2 章

1 過了些日子、耶穌 又進了迦百農 .人聽見他在房子裡、
2 就有許多人聚集、甚至連門前都沒有空地、耶穌 就對他們講道。
3 有人帶著一個癱子來見耶穌 、是用四個人抬來的。
4 因為人多、不得近前、就把耶穌 所在的房子、拆了房頂、既拆通了、就把癱子連所躺臥的褥子都縋下來。
5 耶穌 見他們的信心、就對癱子說、小子、你的罪赦了。
6 有幾個文士坐在那裡、心裡議論說、
7 這個人為甚麼這樣說呢.他說僭妄的話了.除了 神以外、誰能赦罪呢。
8 耶穌 心中知道他們心裡這樣議論、就說、你們心裡為甚麼這樣議論呢。
9 或對癱子說、你的罪赦了.或說、起來、拿你的褥子行走.那一樣容易呢。
10 但要叫你們知道人子 在地上有赦罪的權柄、就對癱子說、
11 我吩咐你起來、拿你的褥子回家去罷。
12 那人就起來、立刻拿著褥子、當眾人面前出去了.以致眾人都驚奇、歸榮耀與 神說、我們從來沒有見過這樣的事。

https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/