www.vivit.dk/kirkeaar.htm

17. søndag e. trinitatis (I)

Søndagens bibelske indgangsvers (introitus)
Salme 119,137.124.1

Du er retfærdig, Herre, og dine bud er retskafne.
Vis godhed mod din tjener, og lær mig dine love!
Lykkelig den, hvis færd er fuldkommen,
og som vandrer efter Herrens lov.

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi beder dig, at du ved din Helligånd vil lede og styre os således, at vi lever i ærefrygt for dig og ikke lader os bedrage af hovmod, men af hele vort hjerte hører og tager imod dit ord og holder søndagen hellig, for at vi også må helliges ved dit ord, så vi sætter al vor tro og alt vort håb til din Søn, Jesus Kristus, at han alene er vor retfærdighed og genløser, og således at vi bedre efterlever dit ord og vogter os for al forargelse, indtil vi ved din nåde bliver evigt salige i Kristus, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: 1 Samuelsbog 2,1-10#

Hanna bad:
Mit hjerte fryder sig over Herren, Herren har løftet mit horn.
Jeg spærrer munden op imod mine fjender, for jeg glæder mig over din frelse.
Ingen er hellig som Herren, der er ingen uden dig, ingen klippe som vor Gud.
Hold op med jeres store ord, fræk tale må ikke udgå af jeres mund,
for Herren er en Gud, der ved alt, af ham prøves hver en gerning.
Heltenes bue brækkes, men de segnefærdige væbner sig med styrke.
Mætte lader sig fæste for brød, men sultne behøver det ikke.
Den ufrugtbare føder syv børn, men den med de mange børn sygner hen.
Herren dræber, og han gør levende, han sender ned i graven, og han henter op derfra;
Herren gør fattig, og han gør rig, han ydmyger, og han ophøjer.
Fra støvet rejser han de svage, fra skarnet løfter han de fattige,
han sætter dem blandt fyrster og giver dem hæderspladsen.
For jordens søjler tilhører Herren, han satte jorden på dem.
Han værner sine fromme, hvor de går, men ugudelige omkommer i mørket,
for ingen sejrer ved egen kraft.
Herrens modstandere forfærdes, den Højeste tordner i himlen.
Måtte Herren dømme den vide jord, måtte han give sin konge styrke, løfte sin salvedes horn.

Epistel: Efeserbrev 4,1-6

Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer da til at leve, så det svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd: ét legeme og én ånd, ligesom I jo også blev kaldet til ét håb; én Herre, én tro, én dåb; én Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle.

Evangelium: Lukas 14,1-11

Engang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæere, og de sad og holdt øje med ham. Da stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen, og Jesus spurgte de lovkyndige og farisæerne: "Er det tilladt at helbrede på sabbatten eller ej?" Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem: "Hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selv om det er på en sabbat?" Det kunne de ikke svare på.
Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse: "Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du, og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig: Giv ham din plads! Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå da hen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige: Min ven, sæt dig højere op! Så bliver du hædret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes."

Teksterne fra kirkens tekstrækker fra o. 500 e.Kr.f. ¤ er tilføjet af vivit.dk. * er folkekirkens forslag 1992.
Den Evangelisk-Lutherske Frikirke. www.vivit.dk.

ENGLISH

1 Samuel 2:1-10 ESV
And Hannah prayed and said, "My heart exults in the LORD; my horn is exalted in the LORD. My mouth derides my enemies, because I rejoice in your salvation.
2 "There is none holy like the LORD: for there is none besides you; there is no rock like our God.
3 Talk no more so very proudly, let not arrogance come from your mouth; for the LORD is a God of knowledge, and by him actions are weighed.
4 The bows of the mighty are broken, but the feeble bind on strength.
5 Those who were full have hired themselves out for bread, but those who were hungry have ceased to hunger. The barren has borne seven, but she who has many children is forlorn.
6 The LORD kills and brings to life; he brings down to Sheol and raises up.
7 The LORD makes poor and makes rich; he brings low and he exalts.
8 He raises up the poor from the dust; he lifts the needy from the ash heap to make them sit with princes and inherit a seat of honor. For the pillars of the earth are the LORD's, and on them he has set the world.
9 "He will guard the feet of his faithful ones, but the wicked shall be cut off in darkness, for not by might shall a man prevail.
10 The adversaries of the LORD shall be broken to pieces; against them he will thunder in heaven. The LORD will judge the ends of the earth; he will give strength to his king and exalt the horn of his anointed."

Ephesians 4:1-6 ESV
I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called,
2 with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love,
3 eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace.
4 There is one body and one Spirit-- just as you were called to the one hope that belongs to your call--
5 one Lord, one faith, one baptism,
6 one God and Father of all, who is over all and through all and in all.

Luke 14:1-11 ESV
One Sabbath, when he went to dine at the house of a ruler of the Pharisees, they were watching him carefully.
2 And behold, there was a man before him who had dropsy.
3 And Jesus responded to the lawyers and Pharisees, saying, "Is it lawful to heal on the Sabbath, or not?"
4 But they remained silent. Then he took him and healed him and sent him away.
5 And he said to them, "Which of you, having a son or an ox that has fallen into a well on a Sabbath day, will not immediately pull him out?"
6 And they could not reply to these things.
7 Now he told a parable to those who were invited, when he noticed how they chose the places of honor, saying to them,
8 "When you are invited by someone to a wedding feast, do not sit down in a place of honor, lest someone more distinguished than you be invited by him,
9 and he who invited you both will come and say to you, 'Give your place to this person,' and then you will begin with shame to take the lowest place.
10 But when you are invited, go and sit in the lowest place, so that when your host comes he may say to you, 'Friend, move up higher.' Then you will be honored in the presence of all who sit at table with you.
11 For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted."

FARSI / PERSISK
اول سموئيل ايش 2
1  و حَنّا دعا نموده، گفت: « دل من در خداوند وجد مینماید، و شاخ من در خداوند برافراشته شده، و دهانم بر دشمنانم وسیع گردیده است، زیرا كه در نجات تو شادمان هستم.
2  مثل یهُوَه قدوسی نیست، زیرا غیر از تو كسی نیست، و مثل خدای ما صخره ای نیست.
3  سخنان تكبرآمیز دیگر مگویید، و غرور از دهان شما صادر نشود، زیرا یهُوَه خدای عَلاّم است و به او اعمال، سنجیده میشود.
4  كمان جبّاران را شكسته است، و آنانی كه میلغزیدند، كمر آنها به قوّت بسته شد.
5  سیرشدگان، خویشتن را برای نان اجیر ساختند و كسانی كه گرسنه بودند، استراحت یافتند؛ بلكه زن نازا هفت فرزند زاییده است، و آنكه اولاد بسیار داشت، زبون گردیده.
6  خداوند می میراند و زنده میكند؛ به قبر فرود می آورد و برمیخیزاند.
7  خداوند فقیر میسازد و غنی میگرداند؛ پست میكند و بلند میسازد.
8  فقیر را از خاك برمیافرازد و مسكین را از مزبله برمیدارد تا ایشان را با امیران بنشاند و ایشان را وارث كرسی جلال گرداند، زیرا كه ستونهای زمین از آن خداوند است و ربع مسكون را بر آنها استوار نموده است.
9  پایهای مقدسین خود را محفوظ میدارد، اما شریران در ظلمت خاموش خواهند شد، زیرا كه انسان به قوت خود غالب نخواهد آمد.
10  آنانی كه با خداوند مخاصمه كنند، شكسته خواهند شد. او بر ایشان از آسمان صاعقه خواهد فرستاد. خداوند ، اقصای زمین را داوری خواهد نمود، و به پادشاه خود قوت خواهد بخشید و شاخ مسیح خود را بلند خواهد گردانید.»

افسسيان ايش 4

1  لهذا من که در خداوند اسیر می‌باشم، از شما استدعا دارم که به شایستگی آن دعوتی که به آن خوانده شده‌اید، رفتار کنید،
2  با کمال فروتنی و تواضع و حلم، و متحمّل یکدیگر در محبّت باشید؛
3  و سعی کنید که یگانگی روح را در رشتهٔ سلامتی نگاه دارید.
4  یک جسد هست و یک روح، چنانکه نیز دعوت شده‌اید در یک امیدِ دعوت خویش.
5  یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید؛
6  یک خدا و پدر همه که فوق همه و در میان همه و در همهٔٔ شما است.

لوقا ايش 14

1  و واقع شد که در روز سَبَّت، به خانهٔ یکی از رؤسای فریسیان برای غذا خوردن درآمد و ایشان مراقب او می‌بودند.
2  و اینک، شخصی مُستَسقی پیش او بود.
3  آنگاه عیسی ملتفت شده، فقها و فریسیان را خطاب کرده، گفت، آیا در روز سَبَّت شفا دادن جایز است؟
4  ایشان ساکت ماندند. پس آن مرد را گرفته، شفا داد و رها کرد.
5  و به ایشان روی آورده، گفت، کیست از شما که الاغ یا گاوش روز سَبَّت در چاهی افتد و فوراً آن را بیرون نیاورد؟
6  پس در این امور از جواب وی عاجز ماندند.
7  و برای مهمانان مثلی زد، چون ملاحظه فرمود که چگونه صدر مجلس را اختیار می‌کردند. پس به ایشان گفت،
8  چون کسی تو را به عروسی دعوت کند، در صدر مجلس منشین، مبادا کسی بزرگتر از تو را هم وعده خواسته باشد.
9  پس آن کسی که تو و او را وعده خواسته بود، بیاید و تو را گوید این کس را جای بده و تو با خجالت روی به صفّ نعال خواهی نهاد.
10  بلکه چون مهمان کسی باشی، رفته در پایین بنشین تا وقتی که میزبانت آید به تو گوید، ای دوست برتر نشین! آنگاه تو را در حضور مجلسیان عزّت خواهد بود.
11  زیرا هر که خود را بزرگ سازد ذلیل گردد و هر که خویشتن را فرود آرد، سرافراز گردد.

Cantonese
撒母耳記上 2 章
1 哈拿禱告說、我的心因耶和華快樂.我的角因耶和華高舉.我的口向仇敵張開.我因耶和華的救恩歡欣。
2 只有耶和華為聖、除他以外沒有可比的、也沒有磐石像我們的 神。
3 人不要誇口說驕傲的話、也不要出狂妄的言語、因耶和華是大有智識的 神、人的行為被他衡量。
4 勇士的弓都已折斷.跌倒的人以力量束腰。
5 素來飽足的、反作傭人求食、飢餓的、再不飢餓.不生育的、生了七個兒子.多有兒女的、反倒衰微。
6 耶和華使人死、也使人活.使人下陰間、也使人往上升。
7 他使人貧窮、也使人富足.使人卑微、也使人高貴。
8 他從灰塵裡抬舉貧寒人、從糞堆中提拔窮乏人、使他們與王子同坐、得著榮耀的座位.地的柱子屬於耶和華、他將世界立在其上。
9 他必保護聖民的腳步、使惡人在黑暗中寂然不動、人都不能靠力量得勝。
10 與耶和華爭競的、必被打碎、耶和華必從天上以雷攻擊他.必審判地極的人.將力量賜與所立的王、高舉受膏者的角。

以弗所書 4 章
1 我為主被囚的勸你們、既然蒙召、行事為人就當與蒙召的恩相稱.
2 凡事謙虛、溫柔、忍耐、用愛心互相寬容、
3 用和平彼此聯絡、竭力保守聖靈 所賜合而為一的心。
4 身體只有一個、聖靈 只有一個、正如你們蒙召、同有一個指望、
5 一主、一信、一洗、
6 一 神、就是眾人的父、超乎眾人之上、貫乎眾人之中、也住在眾人之內。

路加福音 14 章
1 安息日、耶穌 到一個法利賽人 的首領家裡去喫飯、他們就窺探他。
2 在他面前有一個患水臌的人。
3 耶穌 對律法師和法利賽人 說、安息日治病、可以不可以.
4 他們卻不言語。耶穌 就治好那人、叫他走了.
5 便對他們說、你們中間誰有驢或有牛、在安息日掉在井裡、不立時拉牠上來呢。
6 他們不能對答這話。
7 耶穌 見所請的客揀擇首位、就用比喻對他們說、
8 你被人請去赴婚姻的筵席、不要坐在首位上.恐怕有比你尊貴的客、被他請來.
9 那請你們的人前來對你說、讓座給這一位罷.你就羞羞慚慚的退到末位上去了。
10 你被請的時候、就去坐在末位上、好叫那請你的人來、對你說、朋友、請上坐.那時你在同席的人面前、就有光彩了。
11 因為凡自高的必降為卑.自卑的必升為高。

Bibeloversættelse til Engelsk: ESV. Farsi og Kinesisk (Cantonese): https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/