Kirkeåret

Julesøndag (2. række)

Bibelske indgangsvers: Sl 93,1.5

Dine vidnesbyrd står fast,
hellighed smykker dit hus i al evighed, Herre (Sl 93,5)
Herren er konge! Han har klædt sig i højhed,
Herren har klædt sig og rustet sig med styrke (Sl 93,1)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

Kollekt

Almægtige, evige Gud! Styr vore handlinger efter din vilje, at vi i dine elskede Søns navn må større over med gode gerninger, han, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

eller

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som (gennem Simeon) forudsagde, at din Søn, Jesus Kristus, er sat til fald og oprejsning for mange i Israel; vi beder dig: Lad din Helligånd lyse for os, så vi kender din Søn, Jesus Kristus, holder os til ham i al nød og fare og oprejses med ham og ikke, som den blinde selvsikre verden, støder os på ham. Hjælp os til at finde trøst og være ved godt mod under al lidelse og anfægtelse, som møder os for dit ords skyld, fordi det står fast, at de, der forfølger dit ord, ikke hører til dit rige, men dem, der tror på ordet og bliver ved det, gør du til evig tid salige ved din Søn, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Jeremias 31,15-17¤*

Dette siger Herren:
I Rama høres klageråb, bitter gråd;
Rakel græder over sine børn, hun lader sig ikke trøste
over sine børn, for de er borte.
Dette siger Herren:
Græd ikke mere, stands dine tårer!
For du får løn for din møje, siger Herren;
de skal vende tilbage fra fjendens land.
Der er håb for dine efterkommere, siger Herren.
Dine børn skal vende tilbage til deres land.

Epistel: Romerbrevet 3,19-22a*

Og vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes og hele verden stå strafskyldig over for Gud. For af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham; det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse.
Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne, Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror.

eller

Åbenbaringen 14,1-5¤

Jeg så: Se, Lammet stod på Zions bjerg, og hos det stod ét hundrede og fireogfyrre tusind, som havde dets navn og dets faders navn skrevet på deres pande. Og jeg hørte en lyd fra himlen som lyden af vældige vande og som lyden af voldsom torden, og den lyd, jeg hørte, lød som harpespillere, der slår deres harper. Og de synger en ny sang foran tronen og de fire levende væsener og de fireogtyve ældste, og den sang kunne ingen lære undtagen de ét hundrede og fireogfyrre tusind, som er købt fri af jorden. Det er dem, der ikke har sølet sig til med kvinder, men er jomfruelige. De følger Lammet, hvor det går. De er købt fri fra menneskene som en førstegrøde for Gud og Lammet, og der fandtes ikke løgn i deres mund; de er uden fejl.

Evangelium: Matthæus 2,13-18¤*

Da de var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger: "Stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten, og bliv dér, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel." Og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten. Og dér blev han, indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: "Fra Egypten kaldte jeg min søn."
Da Herodes nu indså, at han var blevet narret af de vise mænd, blev han rasende; og i Betlehem og i hele dens omegn lod han alle drenge på to år og derunder myrde, ud fra den tid, han havde fået opgivet af de vise mænd. Da opfyldtes det, som var talt ved profeten Jeremias, der siger:
I Rama høres råb, gråd og megen klage;
Rakel græder over sine børn, hun vil ikke lade sig trøste,
for de er ikke mere.