8. søndag e. trinitatis (I)

Bibelsk salmevers: Salme 48,10.11.2.3a

Gud, vi har oplevet din troskab her i dit tempel.
Som dit navn er, Gud,
sådan skal din lovsang lyde til jordens ender;
din højre hånd er fuld af retfærdighed.
Herren er stor og højt lovprist i vor Guds by.
Hans hellige bjerg knejser smukt til fryd for hele jorden,
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader!
Vi takker dig af hjertet, fordi du har ladet os høre og kende dit ord.
Vi beder dig,
at du nådig vil holde os fast derved
og lade os dø deri til evig salighed.
Giv os nu og altid fromme prædikere,
som trofast prædiker dit ord uden nogen forargelse og falsk lære,
og giv dem et langt liv.
Værn os imod al falsk lære,
og forhinder alle initiativer fra dem, der forfalsker dit ord
og synes at være fromme får, men er glubske ulve,
så din sande kristne kirke fortsat må bevares hos os
mod sådanne falske lærere
ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Jeremias 23,16-24*

Dette siger Hærskarers Herre:
Lyt ikke til profeternes ord!
De profeterer for jer, men de forblinder jer;
syner forkynder de ud af eget hjerte og ikke af Herrens mund.
Til dem, der lader hånt om mig, siger de:
"Herren har sagt: Nu bliver der fred",
og til alle, der vandrer i hjertets forstokkethed, siger de:
"Ulykken rammer jer ikke."
Men hvem står i Herrens råd og ser og hører hans ord?
Hvem lytter til mit ord og hører efter?
Herrens storm bryder frem med vrede, en hvirvelstorm, der hvirvler over hovedet på de ugudelige. Herrens vrede lægger sig ikke, før han har iværksat og gennemført sit hjertes planer. Til sidst skal I forstå dem!
Jeg har ikke sendt profeterne, alligevel farer de frem;
jeg har ikke talt til dem, alligevel profeterer de.
Hvis de stod i mit råd, ville de forkynde mine ord for mit folk
og få dem til at vende om fra deres onde vej og fra deres onde gerninger.
Er jeg kun Gud her på stedet? siger Herren, er jeg ikke også Gud langt borte?
Hvem kan skjule sig på steder, hvor jeg ikke kan få øje på ham? siger Herren.
Er det ikke mig, der fylder både himmel og jord? siger Herren.

Epistel: Romerbrevet 8,12-17

Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved Åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I atter skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi: Abba, fader! Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham for også at herliggøres med ham.

Evangelium: Matthæus 7,15-21

Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter.
Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.