3. søndag e. trinitatis (I)

Bibelsk salmevers: Salme 25,16.18.1.2a

Vend dig til mig, og vær mig nådig,
for jeg er ene og hjælpeløs.
Se min nød og elendighed,
og tilgiv alle mine synder!
Jeg længes efter dig, Herre,
jeg stoler på dig, min Gud.
Lad mig ikke blive til skamme!
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid
og i al evighed! Amen.

Kollekt 1

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi er alle som vildfarne får, og vi har af Satan og vor egen syndige natur ladet os føre bort fra den rette vej. Vi beder dig: Vær os nådig! Tilgiv os alle vore synder for din Søns, Jesu Kristi, skyld. Væk vore hjerter ved din Helligånd, så vi holder os til dit ord og med en ret anger og tro lever opmærksomt i din kristne kirke indtil døden, indtil vi bliver evigt salige ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen.

Kollekt 2 (GH 1987)

Herre, vor Gud, himmelske Fader, vi takker dig, for da vi gik bort fra dine veje som den fortabte søn, lod du din enbårne Søn tage bolig i jomfruens skød, for at han skulle fuldbyrde alt til vor frelse. Vi beder dig, at du ved din Helligånd vil lære os, der er uværdige til at kaldes dine børn, at gå i os selv og ved evangeliets ord få kraft til at stå op af vore synder og blive levende for dig, indtil vi for evigt skal indgå til glæden og arven med alle dine hellige, - ved din enbårne Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Missale-kollekt (TO1997 let revideret m. GH1987):

Gud, du beskytter alle, der sætter deres lid til dig. Uden dig er ingen stærk eller hellig. Lad din barmhjertighed blive os rigelig til del og vejled os til at omgås sådan med de jordiske goder, at vi ikke mister de evige.
Hjælp os dertil ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed,
én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Esajas 57,15-19*

For dette siger den højt ophøjede,
som troner for evigt, og hvis navn er Hellig:
Jeg bor i det høje og hellige
og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet,
for at oplive den nedbøjede ånd
og oplive det knuste hjerte.
Jeg anklager ikke for evigt
og vredes ikke for altid;
for så ville deres ånd svigte for mine øjne,
den livsånd, jeg selv har skabt.
Jeg blev vred over deres syndige griskhed,
jeg slog dem og skjulte mig i vrede;
i frafald fulgte de den vej, de ville.
Men jeg så deres færd,
og jeg vil helbrede dem og skaffe dem hvile,
jeg giver dem trøst til gengæld.
Hos de sørgende skaber jeg
læbernes frugt:
Fred, fred for den, der er langt borte,
og for den, der er nær, siger Herren,
og jeg helbreder dem.

Epistel: 1.Petersbrev 5,6-11

Ligeså skal I unge underordne jer under de ældste; I skal alle være klædt i ydmyghed over for hinanden, for Gud står de hovmodige imod, de ydmyge viser han nåde. Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer, og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge; stå ham imod, faste i troen, I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Og når I må lide her en kort tid, vil al nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus, selv udruste, støtte, styrke, grundfæste jer. Magten er hans i al evighed! Amen.

Evangelium: Lukas 15,1-10

Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde: "Den mand tager imod syndere og spiser sammen med dem." Men han fortalte dem denne lignelse: "Hvis en af jer har hundrede får og mister et af dem, lader han så ikke de nioghalvfems blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det? Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem: Glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet. Jeg siger jer: Sådan bliver der større glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse.
Eller hvis en kvinde har ti drakmer og taber én af dem, tænder hun så ikke et lys og fejer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den? Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger: Glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over én synder, som omvender sig."