6. søndag efter påske (I)

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig, fordi du ved din Helligånd har sat os til at vidne om din Søn, vor kære Herre Kristus. Og da verden ikke vil tåle dette vidnesbyrd og sætter sig imod det, beder vi dig, at du vil indgyde os mod og trøste os, så vi ikke forbitres over kors og lidelse, men fastholder vidnesbyrdet om dig, og bestandig må være at finde blandt dem, der kender dig og din Søn, indtil vi bliver salige ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Haggai 2,4-9

Men fat mod, Zerubbabel! siger Herren.
Fat mod, ypperstepræst, Josva, Josadaks søn!
Fat mod, landets folk! siger Herren.
Gå i gang, for jeg er med jer, siger Hærskarers Herre.
Det var den pagt, jeg sluttede med jer, da I drog ud af Egypten,
og min ånd bliver hos jer. Frygt ikke!
Dette siger Hærskarers Herre:
Det varer kun kort tid,
så vil jeg få himlen og jorden til at skælve,
havet og det tørre land.
Jeg vil få alle folkene til at skælve, så de kommer med deres skatte;
jeg fylder dette hus med herlighed, siger Hærskarers Herre.
Mit er sølvet, og mit er guldet, siger Hærskarers Herre.
Husets kommende herlighed bliver større end den tidligere,
siger Hærskarers Herre.
På dette sted giver jeg fred, siger Hærskarers Herre.

eller

Læsning fra Det gamle Testamente: Joel 3,1-5

Det skal ske derefter:
Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker.
Jeres sønner og døtre skal profetere,
jeres gamle skal have drømme,
jeres unge skal se syner.
Selv over jeres trælle og trælkvinder
vil jeg udgyde min ånd i de dage.
Jeg sætter tegn på himlen og på jorden,
blod og ild og røgsøjler.
Solen forvandles til mørke og månen til blod,
før Herrens store og frygtelige dag kommer.
Og enhver, som påkalder Herrens navn,
skal frelses.
For på Zions bjerg og i Jerusalem skal der være redning
- som Herren har sagt -
for de undslupne, som Herren kalder på.

Epistel: 1. Petersbrev 4,7-11

Men alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og årvågne, så I kan bede; først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. Vær gæstfrie mod hinanden uden tværhed. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud; den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder! Amen.

Evangelium: Johannes 15,26-16,4

Når Talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen.
Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. De skal udelukke jer af synagogerne, ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt Faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer.