Luthersk kirke


KIRKE-NYT fra Den Evangelisk-Lutherske Frikirke REDAKTIONEN har holdt pause siden 2016
I stedet henvises til vivit.dk's info i hjemmesidens kalender og i www.vivit.dk/praediken og www.vivit.dk/andagt


 Abonnement og ekspedition
Luthersk Kirkes ekspedition
c/o Ulrik Bay Jensen
Røglevangen 17, Svogerslev
4000 Roskilde

Bladet uddeles gratis ud fra menighederne.
Vi sender det også meget gerne til dig med posten.
Bliv abonnent og vær med til at bære kirkebladets økonomi!


BEMÆRK: nye betalingsoplysninger:

Abonnenter i DK:
Kollekter og bidrag sendes til frikirkens hovedkassen:
Hovedkasserer Klaus Obel Kristensen, Aarhus
Bankforbindelse: Danske Bank: 3444-3429090709

Redaktion:
Luthersk Kirke
Skejbygårdsvej 23, 8240 Risskov
post@vivit.dk

GDPR:
I henhold til GDPR er der foretaget rettelse i enkelte numre årgang 2003 og 2006.
Læs om kirkens privatlivspolitik her: www.vivit.dk/privatlivspolitik.html

Medarbejdere:
Jylland ...
København ...
Ydre mission ...
Illustration og layout   Jens Nex
Abon. & eksp. Ulrik B. Jensen
Ansv. redaktør Leif G. Jensen