Tilbage til pastor Tinglund

Kaldet til tjeneste i USA

Foto fra pastor Jais H. Tinglunds præste-indsættelse 28.04.2002: Pastor Tinglund i midten omgivet af assisterende præster fra søstermenigheder i South Dakota. Forrest fru Lillian TInglund og parrets børn Gabriela, Margaretha og Katharina.
Pastor Jais H. Tinglund blev i januar 2002 kaldet til præst i Den lutherske Kirke - Missourisynoden i USA.

Familien Tinglund - Lillian og Jais og deres piger Katharina, Gabriela og Margaretha - rejste den 22. april 2002 fra Kragelund, Jylland til Colombia, South Dakota.

Den 28. april 2002 blev Jais Tinglund indsat i tjenesten i menigheder i Aberdeen og Colombia i South Dakota: Our Savior Lutheran Church, Aberdeen, og St.John's Lutheran Church, Columbia, South Dakota, South Dakota District i Den lutherske Kirke - Missourisynoden.

Adresse: St. John's Lutheran Church, Box 12, Columbia, South Dakota 57433-0102, USA. Telefon: 001-605 396 2350. E-mail: tinglund@nvc.net.

Klip fra "Luthersk Kirke" nr. 4.-5/2002, side 11:

Pastor Jais H. Tinglund blev i januar kaldet til tjeneste i vores søsterkirke i USA. Kaldet kom fra to menigheder i Aberdeen og Colombia i South Dakota.

Pastor Tinglund har taget imod kaldet. Sammen med sin hustru Lillian og børnene Katharina, Gabriela og Magaretha rejser han i slutningen af april til deres nye hjem i USA.

Det er en stor beslutning, som kun kan tages i tillid til Herren. Men vi ved, at når Gud kalder, da vil han også føre og velsigne. Det stoler vi på sammen med pastor Tinglund og hans familie. Indsættelsesgudstjenesten holdes 28. april i den nye menighed. Hans sidste tjeneste i vor kirke finder sted ved gudstjenesten 14. april i Løsning.

Vi takker Gud for hans nåde mod os, at vi ved pastor Tinglund har fået evangeliet forkyndt rent og klart til fornyelse i troen på Jesus Kristus.

LGJ