Forside

Seneste prædiken
fra Den Evangelisk-Lutherske Frikirkes Sommerlejr på Langeland 15.-20. juli 2017
LINK til program

BIBELSTUDIE

Tekst

Tale

 

Bibelstudie 1 - Lukas 15,1-10 (Jon Ehlers)
/ tekstovers. SLL

ikke
optaget

 

Bibelstudie 2 - Lukas 15,11-24 (Jon Ehlers)
CM / tekstovers. SLL

 

Bibelstudie 3 - Lukas 15,25-32 (Jon Ehlers)
CM / tekstovers. SLL

 

REFORMATIONEN

Tekst

Tale

 

Arvesynden og den frie vilje (PO)

 

Hovedspørgsmålet i reformationen, i bibelen og i dag:
"Hvordan får jeg en nådig Gud?" (LGJ)

 

Glæde i troen (LGJ)

 

Glæde i gerningen (LGJ)

 

Hjælp i anfægtelse (JE) Oversætter SØ

 

GUDSTJENESTE og AFTENMØDER

Tekst

Tale

Hele
mødet

Lukas 2,1-20: Se, jeg forkynder jer en stor glæde (LGJ)

 

Gudstjeneste: Lukas 5,1-11: Frygt ikke! (SH)

 

Fil 1,3-7: Glæde i Kristus, og Himlens glæde over os (SH)

 

Fil 4,1-7: Recepten på varig glæde i hverdagen (LGJ)

 

Fil 2,1-11: Midlet mod ufuldstændig glæde i menigheden (JE)

 

ANDET

Tekst

Tale

Hele
mødet

Information om Evangelisk Luthersk Kirke i England (JE)

 

 

Afslutningsandagt: Lukas 24,52: Fyldt med glæde (LGJ)

 

 

Talere: PO=Peter Olofson. SH=Sigmund Hjorthaug. JE=Jon Ehlers ELCE London. LGJ=Leif G. Jensen

Oversættere: SLL=Stefan L. Lund, CM=Christian Michael. SØ=Søren Øhrstrøm. Mødeleder SØ.

www.vivit.dk. post@vivit.dk