Forside

Opdateret 16. juli 2022

Sommerlejr 16.-21. juli 2022
på Hald Ege Efterskole


Klik og forstør billede af program.

Program.

TEKST- og LYDFILER fra aftenmøder, foredrag og bibelstudie.

Gudstjeneste

Tekst Tale

Matthæus 16,13-26: Hvem er Jesus? Og hvad er vi?
17.7.2022. Hald Ege, LGJ

18
59

Bibelstudie

Tekst Tale

Romerbrevet 1,16-3,20: Vished om skyld
18.7.2022. Hald Ege. LGJ

på vej ikke optaget

Romerbrevet 3,21-5,21 Vished om retfærdighed
19.7.2022: Hald Ege. LGJ

på vej 39

Romerbevet kap. 6 og 10: Vished i troen
20.7.2022, Hald Ege. LGJ

på vej 41
Romerbrevet kap 12: Vished om kærligheden
20.7.2022, Hald Ege. LGJ
på vej 35

Seminar og foredrag

Tekst Tale
Køn og seksualitet i livet under Guds regnbue, (seminar)
17.7.2022, Hald Ege, pastor Peter Nissen
  59

Viborg og reformationens ankomst til Danmark
18.7.2022, Hald Ege, cand. theol. Mikkel Søtbæk

  41
"Mission", indtryk fra 5 års missionsarbejde i Peru
19.7.2022, Hald Ege, cand. theol. Samuel Kofoed-Nielsen
  44

Prædikener ved aftenmøde

Tekst Tale

Romerbrevet 8,31-32: Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle …
16.7.2022, Hald Ege, LGJ

15

Rom 8,18-23: Lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne i sammenligning med den herlighed, som skal åbenbares på os.
18.7.2022, Hald Ege, LGJ

19

Rom 8,28-30: Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som …
19.7.2022, Hald Ege, SH

  21
Rom 8,38-39: For jeg er vis på, at hverken død eller liv kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus.
20.7.2022, Hald Ege, LGJ

Morgenbøn med afslutning

Tekst Tale
Rom 8,31ff, Matt 28,1-20: Gud for os! Jesus med os!
21.7.2021: Hald Ege, LGJ


www.vivit.dk/sommerlejr

ARRANGØR: Den Evangelisk-Luthersk Frikirke