Forside
Fællesarrangementer 2019


Program
PDF

Øs glæde!
I skal øse vand med glæde af frelsens kilder! Esajas 12,3

SOMMERLEJREN 13.-18. JULI 2019 i på HALD EGE EFTERSKOLE

Du er indbudt til at øse glæde fem gode feriedage
i Hald Ege med dejlig mad i smuk natur.


Esajas 12,3

Illustration Jens Nex
©

”Øs glæde!” Hvem ønsker ikke det? Spørgsmålet er bare hvor og hvordan.

Profeten Esajas gav denne opfordring længe før Kristi fødsel. Han levede i en mørk tid og i et folk, som havde mistet sine værdier, svigtet kærlighed og troskab og vendt sig bort fra Guds ord. Men Gud viste ham Frelsen i glimt. Og det gik i opfyldelse, da Jesus blev født. Det vil vi høre om på lejren.

Esajas’ opfordring en en glad indbydelse til os. Kilderne er Guds åbenbaring i Bibelen. Her kan vi øse frelse med glæde.

Velkommen på SOMMERLEJR

5 dage i juli sammen med familie, menighed, venner og kommende venner :-) på Hald Ege Efterskole i Hald Ege ved Viborg.

Skolen har fine værelser til børnefamilier, unge og ældre. Gode senge og god plads! To værelser er sammen om ét toilet og bad. Der er spisesal, sportshal, opholdsrum og mødesal.

Med Hald Sø og en egeskov som nabo er der rige mulig­he­der for gåture og badning i den meget smukke natur 6 km syd for Viborg.

Efter morgenmad og flaghejsning har vi fælles morgenandagt, hvor børn og voksne sammen lægger dagen i Guds hænder.

Formiddage: Søndag formiddag er der gudstjeneste. Øvrige formiddage tilbydes undervisning både for børn og voksne. Emnet i år er ”Øs glæde”. Vi øser glæde af frelsens kilder i Bibelen, særlig fra profeten Esajas 6-12 og fra Lille Katekismus: De 10 bud, Troen og Fadervor.

Eftermiddage har et åbent program med fritid, sport, basar og udflugt til Hald Sø.


Hald Sø fra lejrudvalgets besøg 3.12.2018

Desuden tilbydes 30 min. ekstra sangglæde 14.30 og to spændende seminarer om ”Underkastelse eller Tillid – Allah eller Jesus” og ”Kristen etik og tro i forfald: Afsløring og hjælp.”

Om aftenen er der familie­møde for alle. Når de mindste er lagt i seng, er der sang for med kort prædiken og aftenbøn. - Ved aftenkaffen sluttes dagen med hygge; en aften lyttes til og synges Jens Bendix-sange; en anden aften øser Lizani og Arno Bessel fra menigheds­arbejde i søsterkirken i England og Brasilien. - Søndag er der bålaften med snobrød, pølser og bålsange.

SKOLENS ADRESSE:
Hald Ege Efterskole,

Videbæks Alle 137, Hald Ege,
8800 Viborg.

KOK og KØKKEN
Vi har hyret en dygtig kok fra en af kantinerne på Aarhus Universitet. Lejrdeltagere ind­bydes til at hjælpe til med servering, opvask og daglig rengøring.

MEDARBEJDERE i forkyndelse og undervisning
Børne-medarbejdere formiddage:
Eva Haahr, Mille Hammershøj og Stefan L. Lund.

Seminar søndag og onsdag eftermiddag:
Søren Øhrstrøm og Stefan L. Lund fra Gratiakirken
pastor Peter Olofson, Vålse.

Morgenbøn, Bibelstudie, Troslære og Aftenprædiken:
Pastor Arno Bessel (BE) engelsk søsterkirke ELCE i Plymouth
pastor Peter Olofson (PO) Vålse
pastor Sigmund Hjorthaug (SH) Egå
pastor Leif G. Jensen (LGJ) Aarhus.

PRAKTISKE OPLYSNINGER TILMELDING frem til 23. juni 2019 til: sommerlejr2019@vivit.dk eller til Svend-Erik Haahr, mobil 20 97 82 76. Oplys antal personer, alders-gruppe, ank.- og afrejsedag, navn, adresse, e-mail, tlf.

PRISER for deltagelse i hele lejren (inkl. måltider og indkvartering)
0-11 år: Gratis. 12-19 år 1.000,-
+20 år: 2.175,-.Studerende: 1.275,-
Pris pr. døgn, hvis man deltager 1 eller 4 døgn). 0-11 år: Gratis. 12-19 år 250,- +20 år: 550. Studerende 325,-
* Deltagere medbringer selv sengetøj og håndklæder.
* Mulighed for prisnedslag efter aftale!

MEDBRING
Sovepose/dyne og lagen, ting til basaren, bibel, skrivegrej + gerne musikinstrument.

ANKOMST og AFREJSE
Ankomst lørdag fra kl. 16. NB: Der serveres aftens­mad kl. 17.30.
Torsdag er der fælles rengøring før afslutning m. andagt og frokost. Flere oplysninger hos Mads 61 67 52 72

E-mail til lejrudvalget på sommerlejr2019@vivit.dk
Ring til lejrudvalget: Mads Høj Christiansen, 61 67 52 72

LEJRUDVALG
Gratiakirken, Evangelisk Luthersk Frikirke i Aarhus, Svend-Erik Haahr, Cecilie L. Lund, Mads H. Christiansen, Tobias Jensen

ARRANGØR
Den Evangelisk-Lutherske Frikirke.
Skejbygårdsvej 23, 8240 Risskov.
Mobil 711 00 712.
Cvr. nr. 27059112.
www.vivit.dk

Fotos: Hald Ege Efterskole og kirkens arkiv.
Illustration: Jens Nex ©

TID

LØRDAG
13. JULI

SØNDAG
14. JULI

MANDAG
15. JULI

TIRSDAG '
16. JULI

ONSDAG
17. JULI

TORSDAG
18. JULI

08.00M O R G E N M A D

09.15

F L A G H E J S N I N G med s a n g

Oprydning og rengøring

09.30

MORGENBØN
Matt 1,18-25:
Guds med os

MORGENBØN
Matt 4,12-16:
Lyset brød frem

MORGENBØN
Matt 8,14ff:
Han tog vore lidelser

10.00

GUDSTJENESTE
”Hellig, hellig, hellig!” Es 6.
Sang, bøn og bibellæsning. Samtale med børnene
Liturgi (LGJ)
Prædiken: pastor Arno Bessel
Kollekt til kirkens arbejde

BØRNE- & JUNIORMØDE
Guds Søn bliver et barn
Es 7,14
Matt 1,18-25

BØRNE- & JUNIORMØDE
Jesus tager sig af børn
Es 9,5
Matt 18,1-6; 19,13-15

BØRNE- & JUNIORMØDE
Jesus bærer vore lidelser
Es 53,4
Matt 8,1-17

10.00

BIBELSTUDIE
Esajas 6 (AB)
Hellig, hellig, hellig!
Mødet med Herren

BIBELSTUDIE Esajas 7-8 (AB)
Es 7,1-17:
Tab ikke modet!
Mødet med overmagten

BIBELSTUDIE Esajas 9-11 (AB)
Es 9,1-6: For et barn er født os!
Mødet med mørket

Kl. 10.30
Morgenbøn / afslutning
Es 12,4-6: På den dag skal I sige: Tak Herren! (LGJ)

10.50

K A F F E / T E / S A F T / F R U G T

11.20

 

TROSLÆRE
(LGJ)
Lille Katekismus,
De 10 Bud
Øs glæde fra Guds bud

TROSLÆRE (LGJ)
Lille Katekismus, Troen
Øs glæde fra troens ord!

TROSLÆRE (LGJ)
Lille Katekismus, Fadervor
Øs glæde i bønnen!

kl. 11.30
Frokost og afrejse

12.15

M I D D A G S M A D

14.30

14.30-15.00: Øs glæde i salmesang! Syng kendte salmer med melodi- og overstemme (SH)

 

15.00

KAFFE / TE

Åbent program:

Udflugtsture
ved Hald Sø

BASAR
med kollekt til ISST børnehjemmet i Moreira, Brazil (Annie Lund m.fl.)

KAFFE / TE

16.30

Ankomst og indkvartering

fra kl. 16

SEMINAR
Underkastelse eller tillid?
Islam eller Kristen tro?
(Søren Øhrstrøm / Stefan Lund)

SEMINAR (PO)
Moralsk og trosmæssigt frafald på Esajas’ tid og i dag. Afsløring og hjælp.

17.45

A F T E N S M A D

19.15

AFTENMØDE
Sang, bøn, kort prædiken
”I skal øse vand med glæde af frelsens kilder!” Es 12 (LGJ)
Aftenbøn

BÅLAFTEN
Snobrød, sang mm.
Andagt: Jeg sagde ”Det er ude med mig.” (MHC)
Aftenbøn

AFTENMØDE
Sang, bøn, kort prædiken
”Immanuel – Gud med os”
Es 7,14 & Matt 1,18-25 (PO)
Aftenbøn

AFTENMØDE
Sang, bøn, kort prædiken
”Lyset skinner i mørkets land”
Es 8,23-9,6 & Matt 4,12ff (AB)
Aftenbøn

AFTENMØDE
Sang, bøn, kort prædiken
”Han tog vore lidelser”
Es 53,4 & Matt 8,1-17 (SH)
Aftenbøn

20.45

AFTENKAFFE

AFTENKAFFE
Sang&musik/JBendix (JLL&MHC)

AFTENKAFFE
m. rejemad

AFTENKAFFE

23.00

G O D N A T