Forside
Sommerlejre

SOMMERLEJR 14.-19. juli 2018

PROGRAM
PROGRAM English version

ADRESSE
Thorsgaard Efterskole, Wiegårdsvej 2, 9500 Hobro

Arrangør: Den Evangelisk-Lutherske Frikirke

TEMA: ”… fordi Gud har talt”.
Bibelen begynder med at fortælle, at verden blev skabt ved Guds ord. Og da Gud sendte sin Søn til os, var det en opfyldelse af hans løfter i Gamle Testamente. Når vi mennesker får håb og tro på Jesus Kristus som vor Herre og Frelser, er det igen, fordi Gud har talt.

FORKYNDELSE OG UNDERVISNING
Bibeltimer, aftenmøder og seminarer forestås af kirkens præster: Leif G. Jensen (LGJ) og Sigmund Hjorthaug (SH) Aarhus og gæstetaler: pastor Peter Olofson (PO) fra Vålse
Børne- og juniormøder ved Mille Hammershøj, Eva Haahr og Søren Øhrstrøm.

1

Møde: Hebr 4,12-16: Frimodighed for Gud
14. juli 2018, kirkemøde ved Horbo,
pastor Sigmund Hjorthaug

  22 46
2 7. søndag e. trinitatis
Matt 10,24-31: Jesus er min Herre!
15. juli 2018, kirkemødet ved Hobro.
pastor Leif G. Jensen
15 63
3a Bibelstudie: Hebræerbrevet 1
16. juli 2018, sommerlejr ved Hobro, LGJ
45  
3b Bibelstudie: Hebræerbrevet 2
17. juli 2018, sommerlejr ved Hobro,
pastor Sigmund Hjorthaug
  53  
3c Bibelstudie, Hebræerbrevet 3
18. juli 2018, sommerlejr ved Hobro, LGJ
Optagelse
mislykket
 
4a Temstudie, Velsignet i Skabelsen
16. juli 2018, sommerlejr ved Hobro,
pastor Peter Olofson
  36  
4b Temastudie, Velsignet i Frelsen
17. juli 2018, sommerlejr ved Hobro,
pastor Peter Olofson
  37  
4c Temastudie, Velsignet i Dommen
18. juli 2018, sommerlejr ved Hobro,
pastor Peter Olofson
  31  
5a

Møde: Opbrud, fordi Gud kalder. Hebr 11,8-10
16. juli 2018, sommerlejr pastor Hobro, LGJ

på vej 15 48
5b Møde: Tro, fordi Gud lover. Hebr 11,11-12
afløst af prædiken v. pastor Asbjørn Hjorthaug
  Optagelse
mislykket
 
5c Møde: Håb, fordi Gud gør levende. Hebr 11,17-19
18. juli 2018, sommerlejr pastor Hobro, LGJ
på vej 15 44
6 Møde: Prædiken over Romerbrevet 7
17. juli 2018, sommerlejr ved Hobro,
pastor Asbjørn Hjorthaug
  Optagelse
mislykket
 
7a

Seminar: Er kristendom eventyr / fake news?
15. juli 2018, sommerlejr ved Hobro,
dr. Tomas Bokedal, Aberdeen

  72  
7b Seminar: "Der står skrevet"
18. juli 2018, sommerlejr ved Hobro,
pastor LGJ og dr. Tomas Bokedal
58  

http://www.isstrindade.org.br/
http://www.vivit.dk/ym/lkm-moreira.html

TID

LØRDAG
14. JULI

SØNDAG
15. JULI

MANDAG
16. JULI

TIRSDAG
17. JULI

ONSDAG
18. JULI

TORSDAG
19. JULI

08.00

 

M O R G E N M A D

09.15

Flaghejsning og morgensang

Oprydning og rengøring

09.30

Morgenbøn
Hebr 11,8-12
Guds kald kan vi gå på

Morgenbøn
Hebr 11,11-12
Guds løfte kan vi stole på

Morgenbøn
Hebr 11,17-19
Guds plan kan vi leve i

10.00

Gudstjeneste Liturgi
Samtale med børnene Prædiken: ”Frygt derfor ikke!” Matt 10,24-31
Kollekt til kirkens arbejde i Danmark

Børnemøde
Gud sagde til Abraham …
Gud skaber vores fremtid!
1 Mosebog 12

Børnemøde
Gud sagde til Sara …
Gud sørger for familien!
1 Mosebog 18

Børnemøde
Isak sagde til sin far …
Gud sørger for alting!
1 Mosebog 22

10.00

Bibelstudie Hebræerbrevet 1 (LGJ)

Bibelstudie
Hebræerbrevet 2 (SH)

Bibelstudie
Hebræerbrevet 3 (LGJ)

Kl. 10.30:
ANDAGT
Hebr 13,24-25: Hils … nåden være med jer alle!
Afslutning

10.45

K A F F E / T E / S A F T / F R U G T

11.15

T E M A
Velsignet i skabelsen (PO)

T E M A
Velsignet i frelsen (PO)

T E M A
Velsignet i dommen (PO)

12.15


Fra kl. 13: Ankomst og indkvartering

13.45-17.00: Kirkemøde/ for Den Ev.-Luth.Frikirke , Beretninger og drøftelse af kirkens liv og arbejde.
Hilsener.
Åbent for alle.

M I D D A G S M A D

FROKOST kl. 11.30

15.00

Kl. 13:45: Kirkemøde: økonomi & Guds godhed

15.00 Kaffe/the

 Åbent program:

Udflugt / Badning

B A S A R

Kaffe/the

Afrejse

16.30

Ændring
TEMA: ”Kristendom - Myte / Fake News
eller Sandt / Good News?”
Prof. Tomas Bokedal, Aberdeen

TEMA: ”Der står skrevet”
Kristus og Skriften
og den kristne (LGJ)
Seminar-tilbud

 

17.45

A F T E N S M A D

19.15

AFTENMØDE for alle
Frimodighed for Gud
Hebr 4,14-16 (SH)

Bålaften med andagt

AFTENMØDE for alle
Opbrud, fordi Gud kalder
Hebr 11,8-10 (LGJ)

AFTENMØDE for alle
Tro, fordi Gud lover
Hebr 11,11-12 (LGJ)

AFTENMØDE for alle
Håb, fordi Gud gør levende
Hebr 11,17-19 (LGJ)

20.45

Aftenhygge
inkl. kaffe/te

Aftenhygge
inkl. kaffe/te

Underholdning
inkl. kaffe/te

Aftenhygge
inkl. kaffe/te

23.00

G O D N A T

SOMMERLEJR 2019 er under forberedelse. INFO lægges på www.vivit.dk/sommerlejr