ARKIV

Glimt fra Sommerlejr 18.-23. juli 2015
på Humble Musikefterskole, Langeland
Link til GOOGLE-MAPS

TEMA: "Kristne i verden, men ikke af verden"

HØR eller GENHØR

Sommerlejr med hygge under træerne i skolegården. Ture til den dejligste badestrand i Ristinge.
God mad i spisesalen. Bålaften med snobrød og pølser. Hyggelige eftermiddage. Cafe-aftener med sang og samvær.
Gode værelser venter på os. Sommerlejrudvalget er i fuld gang med at forberede 5 gode dage.
LINK til PROGRAM I PDF-FORMAT
Program Dansk Program English

Lørdag d. 18. juli: Ankomst og indkvartering sidst på eftermiddagen. Vi spiser medbragt mad kl. 18. Derefter åbningsmøde for små og store: "Jesus ser dig i din hule" og "Gud er her, og jeg vidste det ikke!" - sang og forkyndelse ved pastor Sigmund Hjorthaug.

Søndag 19. juli: Gudstjeneste ved pastor Hjorthaug og pastor Flor. Middagsmad kl. 12.15.
16.30 glimt fra en luthersk menigheds liv i London ved vores gæstetaler pastor Claudio Flor.
Aftenen hygge ved lejrbål med danske sange, snobrød og andagt.

Mandag, tirsdag, onsdag 20.-22. juli: Morgenmad, flaghejsning og fælles morgenbøn

FORMIDDAGE: kl. 9.30: Fælles morgenbøn ved pastor Sigmund Hjorthaug. Kl. 10-11: Børnemøder: "Jesus hos familien, når der er fest" - "Hos Jesus, når det er mørkt" - "Jesus hos dig om middagen, når du er ensom " Johannesevangeliet kap. 2-4. Kl. 10-12: Bibelstudie og tematime om livet som kristen: * Pastor Claudio Flor gennemgår Efeserbrevet 5-6: "At leve i verden" - "At leve i Guds familie" - "At leve under Guds beskyttelse".* Pastor Leif G. Jensen holder temastudie om "Gud arbejder for din næste gennem dig - og for dig gennem din næste."

EFTERMIDDAGE: Mulighed for forskellige aktiviteter så som badning, sport og afslapning mm. Mulighed for seminar/gruppesamale.

AFTENER: Familiemøde kl. 19.30. Første med fokus på de mindste. Derefter forkyndelse over Johannes 1-4, sang og aftenbøn. Café.

Torsdag 23. juli: Andagt og afslutning + rengøring og frokost

Gæstetaler: Pastor Claudio Flor er præst ved "Luther-Tyndale" i London, en menighed indenfor vores engelske søsterkirke "Evangelical Lutheran Church of England". Se næmere herom på http://www.lutheran.co.uk/ og http://www.luthertyndale.org.uk/

Om temaet: "Kristne i verden, men ikke af verden.”

Ordene stammer fra Johannes-evangeliet 14-17. Her taler Jesus til sine disciple om deres liv efter hans død og opstandelse. Hvordan ville det gå dem i verden? Skulle de trække sig tilbage fra verden i lukkede ”menigheds-klubber”? Eller skulle de før eller senere give op og overgive sig til den måde, verden levede på, den verden, som korsfæstede deres Herre? - Er det også vore alter­nativer som kristne i vores tid og kultur? – Kan det overhovedet lade sig gøre at leve i kærlighed og tjeneste i en verden, hvor umoral, amoral, ondskab, selviskhed og død vedrører os alle?

Jesus svarede dengang og siger også til os: Jeg kommer til jer efter min opstandelse og frelser jer! Jeg og min Fader vil bevare jer fra det onde. Og jeg sender jer til verden, ligesom jeg selv blev sendt (Joh 17,15-20). Derfor kan og må vi leve i verden og frygtløst tjene hin­anden og andre i hverdagen.

På årets sommerlejr vil vi nyde god mad, sommersol, natur og lange­landsk kultur. Vi vil bruge formid­da­ge­ne på at finde trygheden hos Gud og høre hans kald til at leve i verden med tro og håb – i kærlighed. Og om aftenen vil vi synge om det og høre det prædiket ind i vore liv.

Tænk at genopdage, at Gud er hos os søndag og hverdag med sin Frelse og med sit Kald til at elske og tjene vor næste.

Arrangør: Den Evangelisk-Lutherske Frikirke, Gratia menighed, Aarhus.