Aarsmøde og sommerlejr 19.-24. juli 2014
på Humble Musikefterskole, Langeland

Velkommen til 5 sommerdage for alle aldre sammen med gamle og nye venner, med menighed og familie på Musikefterskolen i Humble på Langeland.

”PÅ DEN KLIPPE VIL JEG BYGGE …”
Dommerbogen 6,26 og Matthæus 16,18

Program (link kommer senere)
Program (link)

Lørdag 19.7.

Søndag 20.7.

Mandag 21.7.

Tirsdag 22.7.

Onsdag 23.7.

Torsdag 24.7.

08:00

M O R G E N M A D

09:15

F L A G H E J S N I N G

09:30-09:45

Morgenandagt SH

Morgenandagt SH

Morgenandagt SH

Morgenandagt & afslutning ”Klippe og Fred” LGJ

Rengøring.

10:00-11:30

GUDSTJENESTE

Børnemøde kl. 10.30-11.00

Kollekt til kirkens mission i DK

B Ø R N E M Ø D E

Ulden og duggen
Dom 6,36-40

Drikke vand som hunde
Dom 7,1-8

Et brød kom rullende
Dom 7,9-22

10:00-10:45

B I B E L S T U D I E

JESUS KOMMER med fred
Joh 20,19-21 & 24-29 GS

JESUS SENDER med tilgivelse
Joh 20,21-23 & 30-31 GS

JESUS SØRGER FOR sin menighed
Joh 21,1 5-25 GS

11:15-12:00

”E V A N G E L I E T G E N O P D A G E T” G.E.Veith, Credo Forlag 2009.

Fra 13.00: Ankomst & indkvartering

14.00-17.30: ”Kirkemøde”: Beretninger, drøf­telse, beslutninger.

Er åbent for alle!

Guds frelse
Dynamikken mellem synd og nåde SH

Guds nærvær
Nådemidlerne, Helligåndens værktøj LGJ

Guds omsorg Hverdagens åndelighed LGJ

12:15

M I D D A G S M A D

Frokost. Afrejse

15:00

Kaffe – the – Fritid

Kaffe – the - Fritid

Mini-Bazar
til fordel for missionsprojekt "åbne øjne"  

 

Kaffe – the – fritid

16.30-17:30

Seminar: Evangelisk-luthersk kirke i en økumenisk verden. Rapport fra ELC 22.-25.5

Bibelkredse

Seminar:
"Klare svar på vanskelige spørgsmål"
GS

17:45

A F T E N S M A D

19:00

19:00

Familiemøde

F A M I L I E M Ø D E

Sang og børneandagt
”Ingen er så tryg i fare som …”

Sang og dukketeater:
”Ulden og duggen”

Sang og dukketeater:
”Drikke vand som hunde”

Sang og dukketeater:
”Et brød kom rullende”

19:30

Pause

Pause

  Aftenmøde  
A F T E N M Ø D E

19:45-20:30

 

Sang, prædiken og aftenbøn
”Vær ikke bange”
Dom 6,23 / Joh 20,19 SH

20:10: Bålaften

Andagt:
”Guds fred i magtesløshed”
Dom 6,11-24 LGJ

Sang, prædiken og aftenbøn
”Alteret på klippen”
Dom 6,25-32 GS

Sang, prædiken og aftenbøn
”Du har for mange folk hos dig!”
Dom 7,1-8 GS

Sang, prædiken og aftenbøn.
”Jeg tager ud at fiske” ”Vi tager med”
Joh 21,1-14 LGJ

20.50

AftenCAFE

AftenCAFE Underholdning

AftenCAFE
Ung CAFÉ

AftenCAFÉ

Arrangør: Den evangelisk-lutherske Frikirke
Lejerledelse: Martins menighed, København: Helene, Esther, Inge og Bent.
Sted: Humble Musikefterskole

Pris: 400 kr. pr. døgn. Hele lejren 1550 kr.
Tilmelding til sommerlejr2014@vivit.dk
Flere oplysninger: Bent Nielsen, mobil 41 42 52 10.