TILBAGE TIL Kalender
Sommerlejr 16.-21. juli 2011
på Humble Musikefterskole, Langeland


Hygge i skolens gård - Solnedgang Ristinge strand - Pastor Genivaldo, Portugal

TEMA: Herre - lær os at bede!
KLIK OG ÅBEN PROGAMMET I PDF-FORMAT

Sommerlejr med hygge under træerne i skolegården. Ture til den dejligste badestrand i Ristinge. God mad i spisesalen. Bålaften med snobrød og pølser. Hyggelige eftermiddage. Cafe-aftener med sang og samvær. Gode værelser venter på os. Og sommerlejrudvalget er i fuld gang med at forberede 5 gode dage.

- For børnene vil der hver formiddag være børnemøder som handler om Elias. Der vil også være mulighed for børnepasning.
- For unge, voksne og ældre vil der være bibeltimer over Bøn i Lukasevangeliet.
- Om eftermiddagen er der mulighed for forskellige aktiviteter så som badning, sport og afslapning mm.
- Efter aftensmaden afholdes et samlet aftenmøde for alle som de første femten minutter har fokus på børnene, derefter vil der være prædiken og masser af sang med mulighed for selv at vælge sange. Mødet slutter af med aftenbøn.

Pris: 3-11 år: 400 kr. 12-17 år: 650 kr. Unge under uddannelse: 825 kr. Voksne 1.200 kr.

Tilmelding og yderligere oplysninger:
Skriv en e-mail til lejrudvalget ved Katrine Jensen:
sommerlejr2011@vivit.dk

ALLE ER MEGET VELKOMMEN!

Lør. 16. juli

Søn. 17. juli
Vand i tørken

Man. 18. juli
Liv i døden

Tir. 19. juli
Tro i afguderiet

Ons. 20. juli
Mod i håbløsheden

Tor. 21. juli
Du er ikke alene

8:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankomst og indkvartering fra kl. 15

Morgenmad

9:15

Flaghejsning

Morgenandagt & afslutning
1 Kong 19,10-18 (LGJ)

9:30

 

Morgenandagt1 Kong 17 (SHjorthaug)

Morgenandagt 1 Kong 18 (SHjorthaug)

Morgenandagt 1 Kong 19 (SHjorthaug)

10:00

Gudstjeneste Prædiken v. pastor Genivaldo

Børnemøde
Gud hjælper enken - i Sarepta.
1 Kong 17,7-24

Børnemøde
Herren er Gud – på Karmel.
1 Kong 18,16-46

Børnemøde
Gud hjælper Elias – i ørkenen.
1 Kong 19,1-9

Rengøring og afrejse

 

 

10:00-10:45

Bibeltime
Fadervor
Luk 11,1-11 (SHjorthaug)

Bibeltime
Bøn i templet: Tol­de­ren og farisæ­eren i kirke
Luk 18,9-14 (pastor Genivaldo)

Bibeltime
Bøn i Getsemane: Jesus’ og disciplenes bøn
Luk 22,39-46 (LGJ)

11:15-12:00

 

Tema-time
Jesus og disciplene i tak og bøn i Lukasevangeliet. (LGJ)

Tema-time
”Tak og bøn i menigheden”. Vores fælles gudstjeneste (LGJ)

Tema-time
”Tak og bøn i hverdagen”. Min personlige andagt (LGJ)

12:15

Middagsmad

15:00

Kaffe – the

Fritid

Bazar
Vi fester til fordel for søsterkirke i Portugal

 

Festmiddag

Kaffe – the

Fritid

16.30-17:30

Beretning Pastor Genivaldo Agner fortæller om missionen i Portugal

Bibelkredse:
Samtale om, hvordan de velkendte ord i Fadervor kan blive til ny kraft i vores andagt

17:45

Aftensmad

Aftensmad

19:15

Aftenmøde: ”… og han bad”. 1 Kong 17,1-6 (LGJ)

Kort aftenmøde & aftenbøn. Bålaften

Aftenmøde: ”Han råbte til Herren”. 1 Kong 17,20 (pastor Genivaldo)

Aftenmøde: ”Det er Herren, der er Gud”. 1 Kong 18,39 (LGJ)

Aftenmøde: ”ellers bliver vejen for lang for dig”. 1 Kong 19,7 (pastor Genivaldo m.fl.)

21:00

Aftenkaffe / the

22:00

 

 

Ung Café

 

Ung Café