Forside - www.vivit.dk/kirkeaar.htm

Julesøndag (I)

Bibelske indgangsvers: Sl 93,5 og 1

Dine vidnesbyrd står fast,
hellighed smykker dit hus i al evighed, Herre (Sl 93,5)
Herren er konge! Han har klædt sig i højhed,
Herren har klædt sig og rustet sig med styrke (Sl 93,1)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som (gennem Simeon) forudsagde, at din Søn, Jesus Kristus, er sat til fald og oprejsning for mange i Israel; vi beder dig: Lad din Helligånd lyse for os, så vi kender din Søn, Jesus Kristus, holder os til ham i al nød og fare og oprejses med ham og ikke, som den blinde selvsikre verden, støder os på ham. Hjælp os til at finde trøst og være ved godt mod under al lidelse og anfægtelse, som møder os for dit ords skyld, fordi det står fast, at de, der forfølger dit ord, ikke hører til dit rige, men dem, der tror på ordet og bliver ved det, gør du til evig tid salige ved din Søn, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Esajas 63,7-9 [7-16¤]

Jeg vil prise Herrens trofasthed, Herrens glorværdige gerninger,
alt, hvad Herren gjorde mod os, hans store godhed mod Israels hus,
som han viste i sin barmhjertighed og i sin store troskab.
Han sagde: De er jo mit folk, børn, der ikke svigter.
Og han blev en frelser for dem i al deres nød.
Det var ikke et sendebud eller en engel, men ham selv, der frelste dem.
Fordi han elskede dem og ville skåne dem, løskøbte han dem;
han løftede dem op og bar dem alle fortidens dage.

[Men de trodsede og krænkede hans hellige ånd,
så han blev en fjende for dem og gik til angreb på dem.
Da tænkte de på fortidens dage og på hans tjener Moses:
Hvor er nu han, der trak sine fårs hyrde op af vandet?
Hvor er nu han, der lagde sin hellige ånd i hans indre?
Han, der lod sin herlige styrke vandre ved Moses' højre hånd,
han, der kløvede havet foran dem for at skabe sig et evigt navn,
han, der førte dem gennem dybet.
Som heste i ørkenen snublede de ikke,
som kvæg, der går ned gennem dalen,
ledte Herrens ånd dem.
Således førte du dit folk for at skabe dig et herligt navn!
Se ned fra himlen fra din hellige, herlige bolig!
Hvor er din lidenskab og din styrke,
dit skælvende hjerte og din barmhjertighed?
Din barmhjertighed mod mig holder sig borte.
Du er vor fader; Abraham kender os jo ikke,
Israel kendes ikke ved os.
Du, Herre, er vor fader, Vor Løskøber er dit navn fra evig tid.]

Epistel: Galaterbrevet 4,1-7

Hvad jeg mener, er: Så længe en arving er umyndig, adskiller han sig ikke fra en træl, skønt han er herre over alt; han står under formyndere og forvaltere indtil den tid, hans far forud har fastsat. På samme måde med os: Da vi var umyndige, trællede vi under verdens magter. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vore hjerter, og den råber: Abba, fader! Så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving.

Evangelium: Lukas 2,25-40

I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon; han var retfærdig og from og ventede Israels trøst. Helligånden var over ham, og den havde åbenbaret for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede. Tilskyndet af Ånden kom han til templet, og da forældrene kom ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædvane efter loven, tog han barnet i sine arme og lovpriste Gud:
Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord.
For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk:
Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel.
Hans far og mor undrede sig over det, der blev sagt om ham. Og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor: "Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel og til at være et tegn, som modsiges - ja, også din egen sjæl skal et sværd gennemtrænge - for at mange hjerters tanker kan komme for en dag."

Der var også en profetinde ved navn Anna, en datter af Fanuel, af Ashers stamme. Hun var højt oppe i årene; som ung jomfru var hun blevet gift og havde levet syv år med sin mand, og hun var nu en enke på fireogfirs. Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud nat og dag med faste og bøn. Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning.

Da de havde udført alt i overensstemmelse med Herrens lov, vendtede tilbage til Galilæa, til deres egen by Nazaret. Og drengen voksede op, blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham.

Translation: English: KJV, Farsi and Cantonese: https://www.wordproject.org/bibles/parallel/b_40/

ENGLISH

Isaiah 63:7-9
7 I will mention the lovingkindnesses of the LORD, and the praises of the LORD, according to all that the LORD hath bestowed on us, and the great goodness toward the house of Israel, which he hath bestowed on them according to his mercies, and according to the multitude of his lovingkindnesses.
8 For he said, Surely they are my people, children that will not lie: so he was their Saviour.
9 In all their affliction he was afflicted, and the angel of his presence saved them: in his love and in his pity he redeemed them; and he bare them, and carried them all the days of old.

Galatians 4:1-7
Now I say, That the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be lord of all;
2 But is under tutors and governors until the time appointed of the father.
3 Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world:
4 But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law,
5 To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons.
6 And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father.
7 Wherefore thou art no more a servant, but a son; and if a son, then an heir of God through Christ.

Luke 2:25-40
25 And, behold, there was a man in Jerusalem, whose name was Simeon; and the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel: and the Holy Ghost was upon him. 26 And it was revealed unto him by the Holy Ghost, that he should not see death, before he had seen the Lord's Christ. 27 And he came by the Spirit into the temple: and when the parents brought in the child Jesus, to do for him after the custom of the law, 28 Then took he him up in his arms, and blessed God, and said, 29 Lord, now lettest thou thy servant depart in peace, according to thy word: 30 For mine eyes have seen thy salvation, 31 Which thou hast prepared before the face of all people; 32 A light to lighten the Gentiles, and the glory of thy people Israel.

33 And Joseph and his mother marvelled at those things which were spoken of him. 34 And Simeon blessed them, and said unto Mary his mother, Behold, this child is set for the fall and rising again of many in Israel; and for a sign which shall be spoken against; 35 (Yea, a sword shall pierce through thy own soul also,) that the thoughts of many hearts may be revealed.

36 And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Aser: she was of a great age, and had lived with an husband seven years from her virginity; 37 And she was a widow of about fourscore and four years, which departed not from the temple, but served God with fastings and prayers night and day. 38 And she coming in that instant gave thanks likewise unto the Lord, and spake of him to all them that looked for redemption in Jerusalem. 39 And when they had performed all things according to the law of the Lord, they returned into Galilee, to their own city Nazareth. 40 And the child grew, and waxed strong in spirit, filled with wisdom: and the grace of God was upon him.

FARSI / PERSISK

اشعيا ايش 63
 احسانهای‌ خداوند و تسبیحات‌ خداوند را ذكر خواهم‌ نمود برحسب‌ هر آنچه‌ خداوند برای‌ ما عمل‌ نموده‌ است‌ و به‌ موجب‌ كثرت‌ احسانی‌ كه‌ برای‌ خاندان‌ اسرائیل‌ موافق‌ رحمت‌ها و وفور رأفت‌ خود بجا آورده‌ است‌.
 زیرا گفته‌ است‌: ایشان‌ قوم‌ من‌ و پسرانی‌ كه‌ خیانت‌ نخواهند كرد می‌باشند؛ پس‌ نجات‌دهنده‌ ایشان‌ شده‌ است‌.
 او در همه‌ تنگیهای‌ ایشان‌ به‌ تنگ‌ آورده‌ شد و فرشته‌ حضور وی‌ ایشان‌ را نجات‌ داد. در محبّت‌ و حلم‌ خود ایشان‌ را فدیه‌ داد و در جمیع‌ ایام‌ قدیم‌، متحمّل‌ ایشان‌ شده‌، ایشان‌ را برداشت‌.

غلاطيان ايش 4

 ولی می‌گویم مادامی که وارثْ صغیر است، از غلام هیچ فرق ندارد، هرچند مالک همه باشد.
 بلکه زیردست ناظران و وکلا می‌باشد تا روزی که پدرش تعیین کرده باشد.
 همچنین ما نیز چون صغیر می‌بودیم، زیر اصول دنیوی غلام می‌بودیم.
 لیکن چون زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولّد،
 تا آنانی را که زیر شریعت باشند فدیه کند تا آنکه پسرخواندگی را بیابیم.
 امّا چونکه پسر هستید، خدا روح پسر خود را در دلهای شما فرستاد که ندا می‌کند، یا ابّا، یعنی، ای پدر.
 لهذا دیگر غلام نیستی بلکه پسر، و چون پسر هستی، وارث خدا نیز به‌وسیلهٔ مسیح.

لوقا ايش 2
25  و اینک، شخصی شمعون نام در اورشلیم بود که مرد صالح و متقّی و منتظر تسلّی اسرائیل بود و روح‌القدس بر وی بود.
26  و از روح‌القدس بدو وحی رسیده بود که تا مسیح خداوند را نبینی موت را نخواهی دید.
27  پس به راهنمایی روح، به هیکل درآمد و چون والدینش آن طفل یعنی عیسی را آوردند تا رسوم شریعت را بجهت او به عمل آورند،
28  او را در آغوش خود کشیده و خدا را متبارک خوانده، گفت،
29  الحال ای خداوند بندهٔ خود را رخصت می‌دهی، به سلامتی برحسب کلام خود.
30  زیرا که چشمان من نجات تو را دیده است،
31  که آن را پیش روی جمیع امّت‌ها مهیّا ساختی.
32  نوری که کشف حجاب برای امّت‌ها کند و قوم تو اسرائیل را جلال بُوَد.
33  و یوسف و مادرش از آنچه دربارهٔ او گفته شد، تعجّب نمودند.
34  پس شمعون ایشان را برکت داده، به مادرش مریم گفت، اینک، این طفل قرار داده شد، برای افتادن و برخاستن بسیاری از آل اسرائیل و برای آیتی که به خلاف آن خواهند گفت.
35  و در قلب تو نیز شمشیری فرو خواهد رفت تا افکار قلوب بسیاری مکشوف شود.
36  و زنی نبیه بود، حنّا نام، دختر فَنُوئیل از سبط اَشیِر بسیار سالخورده، که از زمان بکارت هفت سال با شوهر بسر برده بود.
37  و قریب به هشتاد و چهار سال بود که او بیوه گشته از هیکل جدا نمی‌شد، بلکه شبانه‌روز به روزه و مناجات در عبادت مشغول می‌بود.
38  او در همان ساعت در آمده، خدا را شکر نمود و دربارهٔ او به همهٔ منتظرین نجات در اورشلیم، تکلّم نمود.
39  و چون تمامی رسوم شریعت خداوند را به پایان برده بودند، به شهر خود ناصره جلیل مراجعت کردند.
40  و طفل نمّو کرده، به روح قوّی می‌گشت و از حکمت پر شده، فیض خدا بر وی می‌بود.

Cantonese

以賽亞書 63 章 [Cantonese]
我要照耶和華一切所賜給我們的、提起他的慈愛、和美德、並他向以色列 家所施的大恩、這恩是照他的憐恤和豐盛的慈愛賜給他們的。 他說、他們誠然是我的百姓、不行虛假的子民.這樣、他就作了他們的救主. 他們在一切苦難中、他也同受苦難.並且他面前的使者拯救他們.他以慈愛和憐憫救贖他們.在古時的日子、常保抱他們、懷搋他們。

加拉太書 4 章 [Cantonese]
我說那承受產業的、雖然是全業的主人、但為孩童的時候、卻與奴僕毫無分別.乃在師傅和管家的手下、直等他父親預定的時候來到。我們為孩童的時候、受管於世俗小學之下、也是如此。及至時候滿足、 神就差遣他的兒子、為女子所生、且生在律法以下、 要把律法以下的人贖出來、叫我們得著兒子的名分。 你們既為兒子、 神就差他兒子的靈、進入你們〔原文作我們〕的心、呼叫阿爸、父。 可見、從此以後、你不是奴僕、乃是兒子了.既是兒子、就靠著 神為後嗣。

路加福音 2 章 [Cantonese]
25 耶路撒冷 有一個人名叫西面.這人又公義又虔誠、素常盼望以色列 的安慰者來到、又有聖靈 在他身上。26 他得了聖靈 的啟示、知道自己未死以前、必看見主所立的基督 27 他受了聖靈 的感動、進入聖殿.正遇見耶穌 的父母抱著孩子進來、要照律法的規矩辦理。28 西面就用手接過他來、稱頌 神說、29 主阿、如今可以照你的話、釋放僕人安然去世.30 因為我的眼睛已經看見你的救恩、31 就是你在萬民面前所預備的.32 是照亮外邦人的光、又是你民以色列 的榮耀。33 孩子的父母、因這論耶穌 的話就希奇。34 西面給他們祝福、又對孩子的母親馬利亞 說、這孩子被立、是要叫以色列 中許多人跌倒、許多人興起.又要作毀謗的話柄.叫許多人心裡的意念顯露出來.你自己的心也要被刀刺透。35 見上節 36 又有女先知名叫亞拿、是亞設支派法內力的女兒、年紀已經老邁、從作童女出嫁的時候、同丈夫住了七年、就寡居了.37 現在已經八十四歲、〔或作就寡居了八十四年〕並不離開聖殿、禁食祈求、晝夜事奉 神。38 正當那時、他進前來稱謝 神、將孩子的事、對一切盼望耶路撒冷 得救贖的人講說。39 約瑟 馬利亞照主的律法、辦完了一切的事、就回加利利、到自己的城拿撒勒去了。40 孩子漸漸長大、強健起來、充滿智慧.又有 神的恩在他身上。