Frelserens Fristelse: Fristerens Fald, Faldnes Frelse

Prædiken på 1. søndag i fasten (I) 4. marts 2001 i Lohals Kirke og Martinskirken ved pastor Jais H. Tinglund.

Synden kom ind i verden ... det historiske faktum

Synden kom ind i verden ved ét menneske, skriver Herrens apostel Paulus til Romerne, og ved synden døden, og sådan trængte døden igennem til alle mennesker, fordi alle syndede. Og videre skriver han: ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved én enestes lydighed. Og i sit første brev til Korintherne skriver han stort set det samme: ... ligesom alle dør i Adam, skal også alle gøres levende i Kristus.

Frelserens fristelse

Men det er Guds vilje, at ligesom alle dør i Adam, skal alle gøres levende i Kristus. Derfor sendte Gud sin Søn til verden, for at verden skulle leve ved Ham. Og Guds Søn kom fra sin himmelske herlighed og blev menneske og gjorde sig til ét med hele den syndige menneskehed og lod sig døbe sammen med al verdens synd, for at Han skulle bære al verdens synd og være Guds Lam og dø sammen med al verdens synd og tage den bort fra verden.