Én at tro på

Prædiken på 4. søndag efter trinitatis i Lohals Kirke i forbindelse med Luthersk Sommerferie 2004 ved pastor Edward Brockwell, England

Mikas bog 7,18-20

Hvilken gud er som du, der tilgiver skyld og bærer over med synd hos den rest, du ejer? Du, som ikke bliver ved at være vred, men holder af at vise godhed: han viser os atter barmhjertighed og træder al vor skyld under fode. Du kaster alle vore synder i havets dyb! Du viser troskab mod Jakob, og trofasthed mod Abraham, sådan som du tilsvor vore fædre i gamle dage.

Er du skuffet?

Måske du husker en tid, hvor du var modløs, fordi nogen eller noget skuffede dig? Sådan er det også for Guds folk. Også unge kender til det. En gymnasieelev udtrykte sine ærlige følelser, da hun sagde: "Jeg stoler ikke på nogen!" Lad os se i øjnene, at det ikke er let at stole på hinanden i disse tider. Andres uærlighed og hule løfter bidrager til vores skuffelse. Har du har været fristet til at sige: "Jeg ved ikke, hvem eller hvad jeg skal tro" - eller du tænker som gymnasieeleven: "Jeg stoler ikke på nogen!"- så er dagens tekst for dig. Hvis din skuffelse over mennesker fører til også at være skuffet over Gud, så er Mikas ord en særlig trøst netop for dig. Mika går lige til kernen af vores skuffelse ved at henvise os til en Gud, vi kan stole på, og hvis ord står til troende. Mika talte Guds ord. Og Guds ord forkynder stadig håb til dem, der er fanget i deres følelser og rede til at droppe alle andre. Mika siger os, at der er -

Nogen at stole på

Mikas ord fylder os med håb og lovsang til Gud, til at takke ham for hans godhed og forkynde, hvor stor han er. Vores tekst begynder med ordene: Hvilken gud er som du? Du kan regne med Gud. Hans ord er troværdigt. Hans nåde i Kristus er ny hver morgen!

Den knusende dom

Hvilken Gud er som du? - Dette er et afgørende og meningsfuldt spørgsmål. Og det forbliver ikke ubesvaret. Mika vidste og så tydeligt, at alle folkets guder var som intet i sammenligning med Herren. Han alene havde ført fædrene ud af Ægypten og passet på dem, som en mor passer på sine børn. Men Guds folk på Mikas tid havde opgivet Gud, og deres frygtelige synd og vantro påførte dem dom. Der var intet sted at løbe hen eller skjule sig. De gangne år var en åben bog, som alle kunne læse. Deres oprør var tydeligt for enhver. De løb efter deres hedenske naboers guder. Deres lederes uærlighed var et forbandet vidnesbyrd om, at de var draget bort til deres egne fjerne lande langt fra faderhuset. Herren tog ikke fejl når han bedømte deres situation: "Dette er en ond tid." (2,3). "Stormænd i Israel, som afskyr, hvad der er ret, og fordrejer alt retskaffent" (2,9). "Byens rigmænd er fulde af vold, dens indbyggere taler løgn, tungen er svigefuld i deres mund" (6,12).

Hvilken gud er som du? - Denne Gud, som ransager hjerterne, hans dom er retfærdig og præcis. Ham kan I tro på! I kan narre jer selv, hvad angår jeres samtid og folk, men Herren ser virkeligheden. Vores løben efter tidens afguder, vores vigende moral, uærligheden hos små og store, den svigtende oprigtighed og langsommelighed med at tale sandheden undgår ikke Herrens opmærksomhed og dom. Vi står for ham, som andre har stået, nøgne og afklædte uden skjul og undskyldning. Vi må sige med Mika og hans tid: "Ve mig!" (7,1). Vores hænder er snavsede af vores ondskab. Hvor er vi, og hvor har vi været henne? Vores desperation må drive os til at se, at vi har brug for redning, brug for en at tro på.

Mika nøjedes ikke med at ryste på hovedet og vride hænderne i skuffelse og fortvivlelse. Han råbte et ord til dem, der ravede mod dommen. Et ord, der kunne vende dem om fra deres synder og give dem tro på Herren. Mika kaldte folket til at følge sig, når han sagde: "Jeg spejder efter Herren, jeg venter på min frelses Gud. Min Gud vil høre mig!" (7,7).

At glæde sig over nåde

Gud holder af at vise godhed. Det er en central sandhed hos Mika og i hele Bibelen. Hvilken gud er som du, der tilgiver skyld og bærer over med synd hos den rest, du ejer? Du, som ikke bliver ved at være vred, men holder af at vise godhed: han viser os atter barmhjertighed og træder al vor skyld under fode. Du kaster alle vore synder i havets dyb! - Her er en Gud, man kan stole på! Den eneste Gud!

Folket på Mikas tid var, som i vores tid, ikke specielt kendt for at vise barmhjertighed. Det er også i dag et problem blandt kristne. Vi kan være meget træge til at tilgive andre. Nogen er endog rede til at lade andre bøde for deres fejl. Vi bærer nag til andre i vores hjem, i vores menighed og på arbejde. Vi kan smide det forgangne i hovedet i hovedet på dem, der har syndet, så de ikke kan glemme, hvad de har gjort. Så anderledes med Gud! Han har en meget bedre måde at behandle os på. Han glæder sig ved at være barmhjertig. Han nyder at vise godhed mod dem, hvis synder er vokset dem over hovedet og hvis frække foragt for hans bud truer med at opsluge dem i fortvivlelse. At vise barmhjertighed, se over med vore synder, og ikke straffe som vi fortjener - det er sådan, Gud handler.

Her er gode nyheder for dig og alle menneskebørn. Gud handler til gavn for dem, som ikke er retfærdige og hellige. I Jesus Kristus påtager han sig byrden for dem, som er knust og døende i deres oprør. Kristus bar alle sorger og bekymringer hele vejen til korset. Og dér blev alle synder, som har voldt os problemer eller gjort livet elendigt for andre, begravet i havets dyb, for aldrig mere at opstå til at fordømme os. En Gud, der har sin glæde i en sådan barmhjertighed, er én, man kan tro på!

Hold fast ved hans ord

Mika udfordrede ikke folket til at tro på en ny gud, som havde vist sig i horisonten. Han kaldte mænd og kvinder, børn og unge til tro på den ene sande Gud, som holder ord. - Du viser troskab mod Jakob, og trofasthed mod Abraham, sådan som du tilsvor vore fædre i gamle dage. Her er et kendetegn på Guds storhed. Du kan regne med hans ord. Mika kunne se tilbage på ethvert punkt i Israels historie og se et umisforståeligt vidnesbyrd om, at Herren holder sine løfter. Abraham, Jakob, alle fædrene og den lille kæmpende rest af deres efterkommere hørte Guds ord, som I hører det i dag.

Hvilken gud er som du? Her er en Gud, du kan tro på. Menneskers hule og foranderlige ord står i skærende kontrast til Hans stærke og uforanderlige ord. Hvor ofte har vi ikke givet Gud og andre vort ord, og dog så let sat det til side! Mennesker giver deres ord og lover Gud, som har gjort så meget for dem, troskab. Men efter en stund er troskaben borte og ordene glemt. Og du og jeg? Hvor ofte har vi ikke sagt som Peter: "Herre, om så alle svigter, vil jeg dog ikke, om jeg så skal dø med dig!" Og så melder vores historie i dag dog om brudte ord og hurtige fornægtelser, og iver efter at varme os ved verdens bål!

Der er desperat brug for ord, som vi kan tro og stole på. De er her i teksten. De uforanderlige og troværdige ord fra herrernes Herre og kongernes Konge og fra en Gud, som vi kan stole på.

Hvilken gud er som du? - Du viser troskab mod Jakob, og trofasthed mod Abraham, sådan som du tilsvor vore fædre i gamle dage. Om alle andre bryder deres ord, holder Herren sit. I tillid til ham har vi al mulig grund til at stå sammen og bekende: "Jeg tror på Gud Fader... Jeg tror på Jesus Kristus... Jeg tror på Helligånden."

Nogen at tro på

Mika har i dag noget bedre at byde på. Denne Skrifternes Gud. Hans dom er retfærdig. Hans godhed er usvigelig. Hans ord er uforanderlige. Han er én at tro på. Ham kan du lade din tro hvile hos. På ham kan du bygge dit håb for alle dage, som kommer. Du kan lade dit liv være dybt rodfæstet hos ham. Du kan uden at skamme dig over for alle og enhver udtrykke din absolutte tiltro til ham og spørge: Hvilken gud er som du?

Amen.