Forside www.vivit.dk
Oversigt - Søgemaskine

Hvem er denne konge?


hør prædiken
 

Prædiken i Martinskirken 1. advent, 2. dec. 2018. LGJ
Salmer: 66, 62v1-2, 60v1-2, 68, 71, 430, 72.

Salme 24
Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere, tilhører Herren, for han har grundlagt den på havene, grundfæstet den på strømmene. Hvem kan drage op til Herrens bjerg, hvem kan stå på hans hellige sted? Den som har skyldfrie hænder og et rent hjerte, den som ikke farer med løgn og ikke sværger falsk. Han henter velsignelse hos Herren og retfærdighed hos sin frelses Gud. Sådan er den slægt, som søger ham, som søger dit ansigt, Jakobs Gud. Løft jeres hoveder, I porte, løft jer, I ældgamle døre, så ærens konge kan drage ind. Hvem er ærens | konge? Det er Herren, stærk og vældig, Herren, vældig i krig. Løft jeres hoveder, I porte, løft jer, I ældgamle døre, så ærens konge kan drage ind. Hvem er han, ærens konge? Hærskarers Herre, han er ærens konge!

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og fra Jesus Kristus, vor Frelser. Amen.

I den første advents-uge lever vi under dette ord: Jesus er konge! Han er anderledes end alle andre herskere. Han bruger sin magt for folkets skyld. Han gør intet for sine egen skyld. Og nu vil han indtage hele verden og være konge i alle hjerter, også hos os.

Verdens beboere tilhører Herren!

Salmen siger: Jorden med alt, hvad den rum­mer, verden med dens beboere, tilhører Herren (v1). Tilhører! Vi har ikke nogen anden Herre end ham, som drog ind i Jerusalem. Alle andre herrer foregiver at være det, men er det ikke. De har deres tid og forsvinder. Men Jesus er fra evighed til evighed.

Salmen fortsætter: Han har grundlagt jorden på havene og grundfæstet den på strømmene (v2).  I skabelsen var der vand over hele jorden. Men Gud talte, og landet kom til syne. Det gjorde vor Herre, som er almægtig. Apostlen Paulus forklarer:   I ham blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham (Kol 1,15-17).  Vor Herre er Gud og menneske. Han blev født og levede på denne jord, samtidig med at det var ham, som havde grundlagt jorden. Og alle jordens beboere tilhører ham. Kan man tale sådan om Gud? Ja, det kan man. Det er den eneste rette måde at tale om Gud på. Sådan er evangeliet. ”Se din konge kommer til dig på et æsel."

Hvem kan drage op til Herrens bjerg?

Nu stilles det første spørgsmål:  ”Hvem kan drage op til Herrens bjerg?” (v3a).  Spørgsmålet virker umiddelbart uvedkom­mende. Hvem kan gå op på et bestemt bjerg i Israel, på ”Herrens bjerg”? Hvad kommer det os ved? Men vi skal vide, at det er bjerget, hvor Gud åbenbarede sig i Gamle Testamentes tid. Spørgsmålet er derfor: Hvem kan møde Gud? Hvem kan træde frem for den almægtige Skaber, Livets kilde, Lysets skaber, Hvem kan? - Hvis vi et øjeblik tænker tilbage på tiden efter Edens have, var problemet for menneskene, at de ikke kunne komme tilbage til Edens Have, fordi Gud satte keruber med flammende sværd til at vogte indgangen. ”Hvem kan drage op til Herrens bjerg?” ligner spørgsmålet: ”Hvem kan få adgang til Livets træ?” Alle mennesker søger mod lykke og evigt liv. Derfor er spørgsmålet helt afgø­rende for ethvert menneske. Salmen uddyber og spørger:   Hvem kan stå på Guds hellige sted? (v3b).  Hvem kan komme tilbage til Paradis og leve hos Gud?

Salmen svarer: Det kan den, som har skyldfrie hænder og et rent hjerte, den, som ikke farer med løgn og ikke sværger falsk (v4).  Dvs. det retfærdige menneske, som ikke lyver, men har et rent og godt hjerte. Det menneske kan hente velsignelse. Han henter velsignelse hos Herren og retfærdighed hos sin frelses Gud. Sådan er den slægt, som søger ham, som søger dit ansigt, Jakobs Gud. Sela (v5-6).  Her åbnes vejen til Livet for alle med gode hjerter og rene hænder, og som taler sandt og kun sandt. Men samtidig er der lukket for den med skyldige hænder, et urent hjerte, og for den, som har løjet og talt usandt. Men er der da noget menneske, som kan komme til lykken og Paradis? Betingelsen er, at vi lever i kærlighed og retfærdighed. Er der nogen vej til velsignelse hos Gud? Vil det ikke i stedet blive værre her på jorden og ende med sorg og død og undergang? Der svares højlydt ”Nej!” i salmen. For bliver der råbt: " Løft jeres hoveder, I porte, I ældgamle døre, så ærens konge kan drage ind!” (v7).

Hvem er denne konge?

Nu er vi nødt til at spørge: Hvem er denne konge? Hvem er ærens konge?  Salmen svarer: Det er Herren, stærk og vældig! (v8a).  Herren kommer til Herrens bjerg. Han er Herren, som blev menneske. Han kommer til Faderens bjerg. Han bliver men­ne­ske som os. Han retfærdig og god. Hans hjerte, hænder og mund tænkte, handlede og talte som et menneske skal tænke, handle og tale.   ”Sagtmodig og retfærdig, ridende på et æsel!”  Han er den eneste blandt mennesker, som har gjort alle ting vel. Vi ved det fra evangelierne. Han tog sig af børn og spedalske, af enker og af dem, der sørgede. Han opvakte døde og tilgav skyldige. Hans ankomst ændrer alt! Det betyder noget godt for alle os, som står med urene hænder og hjerter og ikke kan finde Gud. Han kan virkelig åbne vejen for os til Paradis, til det evige liv, til at leve hos vores Skaber med håb.

Men har han magt til det? Salmen svarer: Han er Herren, stærk og vældig, Herren, vældig i krig (v8).  Men han er jo også svag og sagtmodig. Og han kommer på et æsel. Soldater og ypperste­præster kan med lethed fange og korsfæste ham. Og det gør de. De behandler ham som et offerlam på Herrens hellige bjerg. De slagter ham. Men mens hans bliver korsfæstet, beder han:   ”Fader tilgiv dem!”  Senere råber han:   ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?”  Og til sidst siger han:   ”Det er fuldbragt!”  Han gør det, som ingen af os kunne. Han bringer det fuldkomne offer for vore synder. På den måde åbner han vejen tilbage til Paradis. Og han opstår fra de døde tre dage efter, fordi han er Guds Søn, ét med Faderen. Han har magt til at sætte sit liv til og til at tage det igen. Han træder frem for Gud som vores repræsentant og sted­for­­træder. Jesus er Herren, som kommer til sine mennesker, til os. Han redder os og tilgiver os og giver os evigt liv hos Gud.

Salmen spørger igen: Hvem er han, ærens konge? Og der svares omgående: Hærskarers Herre, han er ærens konge!  Var det ikke også en himmels hærskare, der lovpriste Gud ved Jesu fødsel? Englen forkyndte: Barnet i krybben er Kristus Herren, jeres frelser. Og englene sang:   Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Han har åbnet vejen for os til Herrens bjerg, til vores Skaber, ved at blive vores frelser. Ham må vi lovprise i adventstiden på vejen hen til Betlehem, til julefesten. Ja, vi må gøre det hver søndag og alle ugens dage hele året, både dag og nat. Se han kommer til dig! Han kommer sagtmodigt og ydmygt, så du ikke skal forskrækkes over hans magt, men tage imod ham i hans nåde og almagt i tillid til, at han elsker dig.

O, salig er den stad forvist, hvis konge er den Herre Krist.
Så vel det hvert et hjerte går, hvor denne konge indgang får.

Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 03.12.2018. post@vivit.dk