Forside www.vivit.dk
Oversigt over prædikener - Søg en prædiken

Tag jer i agt for de falske profeter!

8. søndag e. trinitatis, 11. august 2019, LGJ. Salmer: 278, Esajas 30,15, 363, 348 // 451, 432, 333

Matthæus 7,15-21: Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter. Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.

Jesus Kristus advarer: ”Tag jer i agt for de falske profeter.”

I. Profeter

Først noget om, hvad en profet er. ”Profet” kommer fra det græske: Pro fanai, som betyder: Frem-sige. Profeter var betegnelsen for Guds talsmænd i Gamle Testamente. Også Jesus blev kaldt profet. Også i Nye Testamente kan alle, som bærer Guds ord, kaldes profeter. Profeterne i Gamle Testamente prædikede og forkyndte, hvad Gud havde sagt i Moseloven. De talte det ind i Guds folk. Og når Gud åbenbarede for dem, hvad der skulle ske i fremtiden, forkyndte de også det. Efter at Gud har givet os hele åbenbaringen i Gamle og Nye Testamente, er de sande profeter dem, som fremsiger og forkynder, hvad der står skrevet i Gamle og Nye Testamente. Jesus sagde jo til sine apostle: Lær dem, at holde alt det, jeg har befalet jer. Ikke, hvad de selv fandt på og syntes var rimeligt, ikke hvad de havde set i egne syner og drømmer, men hvad Jesus lærte dem. Og han lovede Helligånden. Ikke for at de skulle få nye ting at forkynde. Helligånden skulle jo minde dem om alt det, Jesus havde lært dem, så det blev skrevet ned og forkyndt i evangelier og breve. Og når Paulus taler om fremtiden, fortæller han hvad det med ord af Herren, altså med ord fra Jesus.

I Bibelens sidste bog, Johannes’ Åbenbaring fik Johannes lov at skue ind i herligheden og så, hvad der skulle ske. Det er den sidste profetbog vi har fået. Han siger i slutningen: Enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog, og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog. Og bogen slutter med at bevidne, at Herren kommer snart. Og ønsker: ”Herren Jesu nåde være med jer alle!”

Så er de sande profeter i dag dem , som bærer det bibelske budskab frem, forkynder om fremtiden og evigheden, hvad Gud har åbenbaret i Skrifterne. De prædiker loven, så mennesker ser, at de har brug for Nåden. Og de forkynder evangeliet, så mennesker får del i Nåden ved tro på Frelseren.  

II. Tag jer i agt

Nu siger Jesus i Bjergprædikenen , at vi skal tage os i agt for falske profeter. Jesus har selv i begyndelsen af samme prædiken forklaret, hvad de gør: ”Den der bryder blot et af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget.” De falske profeter lever i strid med Guds bud – og siger til andre, at det kan de også gøre. De støtter mennesker i, at de kan leve, som de selv har lyst. Profeten Jeremias siger i GT-læsningen: De profeterer for jer, men de forblinder jer; syner forkynder de ud af eget hjerte og ikke af Herrens mund. Til dem, der lader hånt om mig, siger de: "Herren har sagt: Nu bliver der fred", og til alle, der vandrer i hjer­tets forstokkethed, siger de: "Ulykken rammer jer ikke."

Personer, som udtaler sig og beroliger , vejleder, rådgiver, udgiver bøger og hjælper mennesker til at hjælpe sig selv er på en måde vor tids profeter. Men de henviser ikke meget til Guds åbenbarede ord i Bibelen, men mere til sig selv som højeste autoritet. Og til, hvad folk selv synes. Og de kan vel ikke andet, hvis de ikke kender Gud. Jeg tænker derfor, at advarslen mod falske profeter også må gælde, når vi ser Aftenshowet, når vi læser en terapeutisk bog, når vi hører Mads og Monopolet. Her er autoriteten et panel af kendte personer, en politiker, en skuespiller, en sanger. En pige får det råd, at det er godt nok med mange sex-partnere, hvis hun selv synes det er godt. Hun skal ikke havde det skidt med at leve sådan.

Jesus siger, at falske profeter virker ufarlige , ligesom et får er ufarligt. For man kan jo ligefrem blive beroliget og få det godt med det, man har gjort. For nu har andre godkendt det og sagt, at det er ok. Men disse falske profeter er farlige som ulve. Når vi har set fotos fra Vestjylland, hvor en ko var blevet dræbt af en ulv, og en helt stribe af får var bidt ihjel, da ved vi, at ulven er virkelig farlig. Og da især, hvis den fremstår som får. Ulykken er på vej, når vi vender ryggen til Gud. Det onde findes i verden, og vi klarer os ikke uden vores Himmelske far og hans gode vilje med os.

Gud siger gennem profeten Jeremias:Men hvem står i Herrens råd og ser og hører hans ord? Hvem lytter til mit ord og hører efter? Og jeg vil gerne svare på det: Det gør du, som er kristen. Du står i Herrens råd og hører hans ord. Du lytter og hører efter. Du bruger din bibel og går i kirke. Du kender De ti Bud og stoler på Gud, der har givet os dem. De står virkelig fast. - At Gud er vores Gud og frelser, den eneste ene. - At vi kan kalde på hans navn i nøden. - Og at han under os en hviledag om ugen og siger med fasthed, at vi skal nyde hans velsignelse med søvn og arbejds­frihed og ferie hver syvende dag. - Og at vi skal ære vore forældre, ikke tage andres liv og holde ægteskabet i ære og holde os fra utugt. Selv om forældre har været dårlige mod os, skal vi alligevel ære dem fordi de har givet os livet og sørget for os i barndommen. Og selv om et medmenneske er ubehageligt og er i vejen for os, må vi ikke slå det ihjel. Og selv om vi føler begær og lyst, så vi ønsker mange partnere og gerne vil udfolde vore seksuelle lyster udenfor ægteskabet, så står det fast, at det vil føre både os selv og andre i ulykke. Og tag ikke andres ting, men hjælp dem til at beholde, hvad de ejer. Og når der sladres, da vær tavs. Og skal du sige noget, da find noget godt at sige om den, som der lige nu tales dårligt om.

Jesus siger jo i evangeliet:”Ikke enhver, der siger Herre, Herre! Til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje!” (Matt 7,21). Så er det faktisk under­ordnet, hvordan afstemningen i Aftenshowet for­løber, eller hvad panelet i Mads og Monopolet mener om et moralsk spørgsmål. Det handler om, hvad vores himmelske far vil. Og det ved vi fra De ti bud og fra Jesu forkyndelse. De falske profeter lader det være op til os selv. De sande profeter bærer Guds vilje frem og fortæller også om dommen, hvis vi overtræder Guds bud. Profeten Jeremias var en sand profet. Han fortalte om dommen: Herrens storm bryder frem med vrede, en hvirvelstorm, der hvirvler over hovedet på de ugudelige. Herrens vrede lægger sig ikke, før han har iværksat og gennemført sit hjertes planer. Til sidst skal I forstå dem! - Dommen, som rammer os, når vi overtræder Guds vilje med menneskelivet, er ikke kun, at det går os skidt. Det er også, at Gud straffer os. Vi står virkelig til ansvar over for Gud, om vi har æret far og mor, beskyttet vor næstes liv og ære og holdt os fra utugt.  

III. Guds hjertes planer

Men i budskabet om dommen ligger en hemmelighed skjult, en frelseshemmelighed. Gud siger gennem profeten: Herrens vrede lægger sig ikke, før han har iværksat sit hjertes planer – til sidst skal I forstå dem.Hvad tænkes der på med ”Guds hjertes planer”? Og hvad er det, der sker ”til sidst”, så vi forstår dem? Det et forkynder Jeremias i kapitel 31. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus, en pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer … Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikkelængere på deres synd. (Jer 31,31-34).

Det er Evangeliet. Gud har en plan med os om frelse og nåde. Vi kan ikke opfylde loven, som vi burde. Vi har ikke gjort det. Og vi vil aldrig kunne gøre det. Men alligevel er der frelse. For Gud giver os sin egen Søn. Jesus sige det selv i bjergprædikenen: ”Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde!” (Matt 5,17). Jesus kom for at opfylde. Ikke kun for at belære os om at vi skulle opfylde loven, men for selv at opfylde den. Han tog vores plads i livet – og også i dommen. Det er Guds plan med os. Det er hans hjertes plan, som vi skal forstå til sidst.

Jesu disciple forstod denne plan, da Jesus var opstået fra de døde. Planen var, at Jesus skulle være deres frelser og redningsmand. Og planen blev fuldført. Jesus er vores redningsmand.

Så kendes de sande prædikanter på, 1) at de vejleder med Guds lov, så vi ser, hvordan vi skal leve og ikke leve, og at de forkynder dommen. Og 2) at de forkynder Guds hjertes plan: at Guds vrede ophørte, da Jesus døde for vore synder, og Gud rækker os tilgivelsen og nåden i HAM. Amen.

BØN: Herre, tal til os om hvad du vil med os, og hvad du har gjort for os i Jesus Kristus. Lad os kende din hellige lov og din hellige nåde. Vend os fra vores onde vej og vore onde gerninger. Du kender os og ser alt hvad vi har gjort. Og du er nådig og barmhjertig. Vi takker dig ved Jesus Kristus, vor Frelser. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen Evangelisk-Lutherske Frikirke. post@vivit.dk