Tilbage til prædiken-oversigtDerfor!

15. søndag e. trinitatis, 13. september 2015 i Aarhus og Løsning. LGJ
Salmer: 698, 26, Bibelkor Rom 14, 29, Se liljen på marken, 620.

Matthæus 6,24-34
Billedresultat for matthew 6:24-34Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og fra Jesus Kristus, vor frelser! Amen.

I TV2 kan man jævnligt se Netto reklamen med dens simple og direkte ”Derfor …” Hvis det er gode varer, og hvis prisen er den billigst tænkelige, hvad venter du så på? ”Derfor!” Sådan vil NETTO være godt bud på, hvor du skal handle. Og varerne er ikke luksus, som du kan undvære et halvt års tid. Det er mest dagligvarer, mad, hverdagskost. DERFOR handler vi. Nogle gøre det i NETTO, andre i andre supermarkeder. Vi er nede ved det grundlæggende.

Jesus siger også ”DERFOR” i evangeliet. Og han taler heller ikke om luksusproblemer, men om noget helt elementært, vi alle kender til: ”Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen.” … ”Derfor: vær ikke bekymrede!”

Når vi virkelig bekymrer os, handler det om det mest nødvendige i livet, om den grundlæggende tryghed og at få dækket de basale behov. Og nu siger Jesus: ”Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede!” Men er der en simpel og enkel grund til ikke at bekymre sig? Er det måske lige så enkelt, som i Nettos reklame, når Jesus siger ”Derfor”? – Evangeliets ”derfor” peger både tilbage på det, Jesus siger umiddelbart forinden, og frem mod det, han fortsætter med at sige.

I.

Først det, han har lige sagt:”Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor …” Her forklarer Jesus, at vore bekymringer hænger sammen med, at vi forsøger at tjene to herrer. Og den ene af dem er en ustabil en, en herre, som svigter os og ikke sørger for os, selv om vi gør alt mulig for ham. Vi står tidligt op om morgenen, tager på arbejde og er flittige. Men måske bliver du syg, så du ikke kan bruge de penge, du tjener? Måske dør du i nat, så det hele er forgæves? Og selv om du har økonomien i orden, er der måske problemer, som mammon ikke hjælper dig med. Du skraber sammen og arbejder hårdt, men til hvilken nytte? Hvad med kærligheden? Hvad med fællesskab? Hvad skal du gøre, hvis du mister din bedste ven? Mammon hjælper dig ikke det mindste!

Derfor behøver du ikke at supplere troen på Gud som din far med noget, du selv præsterer. F.eks. at dyrke mammon og at samle sig skatte på jorden. For det er en umulig cocktail. ”I kan ikke tjene både Gud og mammon!” At dyrke mammon, er nemlig at dyrke dig selv. For mammon er penge. Og penge kommer kun, hvis du enten er heldig, snyder, andre eller hvis du har et godt hoved, et godt arbejde, og bliver ved med at være rask. Mammon afhænger altså af dig. At dyrke penge er at dyrke sig selv. Og det kan umuligt forenes med at dyrke Gud! Det er at supplere Gud med dig selv. Og hertil siger Jesus: Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene (sin Far eller mammon) og elske den anden (mammon eller sin Far) eller holde sig til den ene (Mammon fx) og ringeagte den anden (sin Skaber og Fader).

Og læg mærke til, at Jesus IKKE siger:Derfor træf jeres valg! Han siger derimod: Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan det skal gå med mad og klæder!” Jesus har afgjort det for os. ”Derfor, vær ikke bekymret!” Egentlig er der intet at diskutere – og heller ikke noget ekstra at gøre. Han siger jo netop ikke, at du nu skal tage dig sammen og dyrke Gud så godt, at du bliver fri for bekymringer. I stedet viser han os virkeligheden: Se lige på de to herrer, som du forsøger at kombinere: Gud og mammon. Det er jo ikke som Super Brugsen og Netto, eller Aldi og Føtex. Det er ikke ligeværdige konkur­renter. Den ene herre er Gud: din kære Far, din Skaber. Det er ham, som har skabte fuglene. Ham, som skabte blomsterne. Ham, som skabte stjernerne. Ham, som skabte dig og mig. Din far i himmelen. Alternativet er mammon, dvs. din ind­sats, dit helbred, din selviskhed, din penge­griskhed, din trang til at eje mere end du har brug for og dit begær. Din redning består i at sammenligne Gud og mam­mon. Når du har sammenlignet dem, er det indl­y­sende, at Jesus siger: ”Derfor, vær ikke bekymret!”

II.

Den anden grund til, at Jesus siger DERFOR, ligger i det, Jesus fortsætter med at vise os:” Se himlens fugle – og markens liljer!” Jesus viser os Guds omsorg og godhed med eksempler fra naturen, og derpå stiller han spørgsmålet: ”Er I ikke meget mere værd end dem? Hvorfor er I så bekymrede, I lidet troende?”

Hvad gør nemlig fuglene og blomsterne for at klare sig? Bekymrer fuglen sig? Den spiser, hvad den kan finde – og så synger den. Den er ikke optaget af, om andre har mere end den selv. Og når en gråspurv synger, er den ikke optaget af, om den er bedre til at synge end andre. Den er, hvad den er. Sådan kan vi lære at være, hvad vi er hos Gud. Du er, hvad du er! Du er skabt af Gud. Du synger, som du gør. Du ser ud, som du gør. Når du arbejdet 8 timer eller 10 eller 12 timer med børnepasning, arbejde eller studie, da stol trygt på din Far i himmelen. Og syng din aftensang og lyt til Guds ord om Jesus! Han vil sørge for dig! Måske du skal dø i nat – men har han så ikke lovet dig evigt liv? Er ikke hans hånd tusind gange vigtigere end de 10 ting, du har anskaffet dig for mammon i dag? Hvad vil du bruge din overflod til, hvis ikke til gavn for din næste – og til Guds ære? Og se på markens liljer. Se, hvor skønt de er klædt på. Mon så ikke også blomsternes Skaber kan og vil sørge for de mennesker, han har skabt i sit billede? Har han ikke allerede sørget for både 5 og 10 stykker tøj i skuffen – og nye sko af og til? Derfor! Vær ikke bekymret.

Men der er en alvorlig indvending! Fuglene og blom­sterne visner og dør? Går det ikke også hårdt for sig i naturen? Og går det ikke hårdt for sig i menneske­livet. Ufatteligt hårdt. Og ubarmhjertigt. - Måske det er derfor, Jesus har stillet dette lille spørgsmål: ”Er I ikke meget mere værd end dem, I lidet troende?” Er I ikke meget mere værd en fuglene og blomsterne? … men er vi det? Hvad giver os værdi? Spurven ikke henter sin værdi i, hvad de andre fugle er, men i, hvad den selv er. Hedninger ved ikke, hvad de er og leder efter deres værdi hos hinanden. Men den kristne har sin værdi fra Gud – og hos Gud. Og den særlige værdi er, hvad du har kostet Gud!

Det ene er, at vi er skabt i Guds billede! Men intet sted i bibelen står, at det var svært for Gud. Det gjorde han i almagt og glæde! Se dig i spejlet – og sammen­lign dig ikke med andre, men sig dåbspagtens ord op i dit åbne ansigt: Jeg tror på Gud Fader, himlens og jordens skaber! Men fortsæt så med det andet og sig: "Jeg tror på dig, Jesus Kristus, Guds enbårne søn, min Herre, som blev menneske … og blev korsfæstet … og opstod." Her er din særlige værdi. Den værdi gør dig til kristen. Og uanset lidelse og nød, ja, uanset døden, så er du hans. Og for det tredje, sig: Og jeg tror på dig, Hellige Ånd, på kirken og tilgivelsen … og det evige liv. Her stiger du i værdi. Ja, du får evig værdi. Og du mærker, at du ikke rejser alene i livet! Du rejser sammen med andre kristne. I er ikke hinandens konkurrenter, men I har en Herre, som I tjener sammen. Og I skal tjene hinanden og andre. Som der står i søndagens brevlæsning: Så lad os gøre godt mod alle – mens vi har lejlighed til det – og især imod dem, som tror har troen på Evangeliet, frelsen i Jesus Kristus (Gal 6,10). Dette sidste kan også være med til at overvinde vore bekymringer, nemlig når en kristen i menigheden tager sig af os, bærer vores byrde og trøster ved at vise os vores Far og virkeligheden hos Jesus Kristus og siger: Derfor … "vær ikke bekymret, du ejer en far, som omsorg for barnet jo har".

Og hvis livet bliver så hårdt, at du alligevel går under, da gælder det stadig, at mammon ikke kan hjælpe. Men det kan og vil den levende Gud, som oprejste Jesus fra graven. Det har han lovet. Når bekymringerne står i kø hos os, siger Jesus: Søg Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Det gør vi allerbedst ved at bede: ”Komme dit rige! Og giv os hver dag, hvad vi trænger til! Og forlad os vor skyld! For dit er riget, magten og æren”– lige nu – og i morgen – og når vi skal dø. Tak, Far i Himmelen. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 13.09.2015. post@vivit.dk